תכנית לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים

מטרת תכנית הלימודים היא להכשיר תלמידים בעיסוק ובמחקר בתחום חקר הביצועים. בתחום זה נעשה שימוש בשיטות ובמודלים מתמטים כדי לקבוע דרכי פעולה אופטימליות בבעיות בהן המשאבים מוגבלים.

 

קורסי השלמה

במידת הצורך יידרש התלמיד להשלים את הקורסים הבאים (או קורסים אחרים באישור היועץ) מתכנית התואר "בוגר אוניברסיטה" של החוג לסטטיסטיקה: 'הסתברות לדו-חוגי' * או 'הסתברות' *, 'תיאוריה סטטיסטית' *, 'מבוא לתהליכים סטוכסטיים' **, 'תכנות לינארי' **.

 

 

לרשימת הקורסים, השעות ודרישות הקדם >

 

 

* שעות הקורס לא ייכללו במניין השעות לתואר מוסמך.

** קורסים אלה ישוקללו כ-2 ש"ס במניין השעות לתואר.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive