תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי כדור הארץ

עודכן: 08.07.2021

 

(שעות לימוד: 159 ש"ס, מתוכן 90 ש"ס במדעי כדור הארץ ו-69 ש"ס בכימיה)*

שעות  לשקלול: 155 ש"ס, מתוכן 89 ש"ס במדעי כדור הארץ ו-66 ש"ס בכימיה

 

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

התוכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים בלימודי כימיה ויישומם בחקר כדור הארץ, האטמוספירה ומערכת השמש. יתקבלו לתוכנית זו מועמדים אשר יעמדו בדרישות הקבלה של שני החוגים. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" באחד משני החוגים הללו, אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משתוללות במניין השעות לתואר.

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי כדור הארץ ובכימיה

 

שנה א'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1100

אלגברה לינארית לפיזיקאים [13]

3

1

4

 

0321.1118

פיזיקה קלאסית1 [1]

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 - במקביל

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 ‏[1]

3

1

4

 

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ

4

 

4

 

0351.1811

מעבדה בפיזיקה א1 ‏[1]

4

 

3

 

 

סה"כ שעות לימוד: 34

סה"כ שעות משוקללות: 32

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 [2]

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2 ‏[2]

4

2

6

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

7

 

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה  במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג

0341.1206

מבוא לגאופיזיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה [5]

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 30

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [3][4]

1

2

3

 

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה [4]  

3

1

4

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1 [4]

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0341.2000

מעבדת שדה בגאולוגיה [12] (הקורס יתקיים במרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה [5]

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית - זורמים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 32

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2008

מבוא לאנליזה נומרית

3

1

4

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מחשבים לפיזיקאים

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

תרמודינמיקה,

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית),  

גלים, אור ואופטיקה

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

4

 

4

תרמודינמיקה,

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית(,

גלים, אור ואופטיקה

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0351.2212

אופקים בכימיה [6]

2

 

1

 

0341.3105

מכניקת רצף גאופיזית - מוצקים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה ,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה לינארית1ג

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מכניקת הרצף - זורמים,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה ,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.2301

מבוא למערכת השמש

4

 

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0341.3014

מבוא לדינמיקה לא לינארית וכאוס [9]

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה לינארית1ג,

גלים, אור ואופטיקה

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0341.3207

גאודינמיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2

0341.3214

עיבוד אותות גאופיזיים

3

 

3

מבוא לגאופיזיקה, 

מחשבים לפיזיקאים,

מבוא לאנליזה נומרית

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

8

 

8

כימיה אורגנית 1,

מעבדה בכימיה 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

 

3

גיאודינמיקה,

מבוא לגאופיזיקה,

מכניקת הרצף  - מוצקים

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

 

4

שניים מבין: מבוא לגאופיזיקה,

מבוא למדעי האטמוספירה,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

אלגברה לינארית1ג,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה ,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

בחירה מקורסי כימיה סמסטר א' + ב' - סה"כ 4 ש"ס

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קורסי מתמטיקה שנה א'

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית [12]

3

1

4

קוונטים וקשר כימי,

קינטיקה,

תרמודינמיקה

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קינטיקה,

תרמודינמיקה

0351.3212

כימיה קוונטית [12]

4

 

4

קוונטים וקשר כימי,

קינטיקה,

תרמודינמיקה

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

0351.3311

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית

2

 

2

 

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

0351.4110

עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו-כימיות

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קינטיקה,

תרמודינמיקה או קורסים מקבילים ברפואה/ הנדסה באישור מרכזי הקורס

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

 
 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית [10]11

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית במקביל

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קינטיקה,

תרמודינמיקה

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות

2

 

2

תרמודינמיקה

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [10] [11]

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3408

כימיה אי אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מומלץ סימטריה

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [10]11

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית [12]

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קינטיקה,

תרמודינמיקה

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי

 

 

 


 

[1]   קורסים אלו ישוקללו במסגרת מדעי כדור הארץ.

[2]   קורסים אלו ישוקללו במסגרת מדעי כדור הארץ.

[3]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[4]   קורסים אלו ישוקללו במסגרת מדעי כדור הארץ.

[5]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[6]   הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

 

[8]   השם הקודם במערכת - "מכניקה מסלולית בסיסית" ונוספה שעה כי נוסף פרק מקורס שירד – "כדור הארץ כפלנטה"

[9]    השם הקודם מערכת: "מבוא לתורת הכאוס".

[10]   קורס זה הנו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית, במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[11]   תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[12]   הקורס לא יילמד בתשפ"א.

[13]   קורסים אלו ישוקללו במסגרת מדעי כדור הארץ.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>