תוכנית הלימודים בפיזיקה ובאסטרונומיה לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

עודכן: 26.07.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" כוללת מחקר עיוני וניסויי בתחומים שיפורטו בהמשך.

 

בלימודי התואר השני קיים מסלול לימוד עם תיזה מחקרית בתחום: פיזיקה עיונית, פיזיקה ניסויית, פיזיקה יישומית.

 

 

תנאי קבלה

זכאים להירשם בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בפיזיקה ממוסד אקדמי מוכר בציון גמר 85 לפחות. למועמדים אשר ציון הגמר שלהם נע בטווח 84-80, ייערך ראיון אישי לקביעת מעמדה. ועדת הקבלה רשאית להטיל על המועמדים לימודי השלמה או תנאים אחרים.

 

כמו כן זכאים להירשם בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מתחום לימודים קרוב (לדוגמה: הנדסה, מדעי החיים) שסיימו לימודיהם בציון 85. מועמדים אלה יחוייבו בתוכנית השלמות אשר תקבע על ידי ועדת הקבלה.

 

השפה העברית אינה תנאי לקבלה ללימודי התואר השני אם התלמיד אינו נדרש להשלמות מהתואר הראשון.

 

 

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

תלמיד לתואר מוסמך ישלים את חובותיו ויגיש את עבודת המוסמך תוך שנתיים, הארכת התקופה תאושר במקרים חריגים בלבד.

 

סה"כ שעות הלימוד הנדרשות לתואר הן 28 שעות סמסטריאליות (כולל קורסים, תרגילים, מעבדות וסמינריונים).

 

תוכנית הלימודים של כל תלמיד תיקבע בהתייעצות עם היועץ בתחום המחקר של התלמיד ובאישור ועדת ההוראה.

 

יו"ר ועדת ההוראה ללימודי המשך

-

פרופ' דובי פוזננסקי

יועץ לתלמידי פיזיקת החומר המעובה

-

פרופ' משה גולדשטיין

יועץ לתלמידי אסטרונומיה ואסטרופיזיקה

-

פרופ' דן מעוז

יועץ לתלמידי פיזיקת החלקיקים

-

פרופ' תומר וולנסקי

      

 

להלן פירוט תחומי הלימוד והמחקר בבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה:

 

אסטרונומיה ואסטרופיזיקה

המחקר בחוג לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה הוא עיוני ותצפיתי וכולל מגוון רחב של נושאים, החל מחיפוש ואפיון פלנטות ועד מבנה ותכונות היקום.

לרשות חברי החוג עומד מצפה הכוכבים של האוניברסיטה הממוקם במצפה רמון. המצפה מצויד בטלסקופ בעל קוטר של מטר ובציוד עזר מודרני. חברי החוג צופים במצפים בחו"ל, ביניהם מצפים בהוואי ובאריזונה ובמצפי חלל שונים.

 

פיזיקת החומר המעובה

המחקר בחוג לחומר מעובה כולל מחקר עיוני וניסיוי בפיזיקה של טמפרטורות נמוכות, על-מוליכות, פיזיקה בלחצים גבוהים, פיזיקה של מערכות ביולוגיות ואופטיקה. בנוסף יש לחוג מעבדה לייצור הליום נוזלי, מקרר קריוגני, מיקרוסקופים אלקטרוניים וספקטרומטר מודרני לקרני X.

 

פיזיקה של חלקיקים

המחקר בחוג לחלקיקים כולל מחקר ניסיוני ועיוני בפיזיקה של גרעינים ושל חלקיקים אלמנטריים.

הפעילות הניסיונית בתחום חלקיקים אלמנטריים מתבצעת במעבדות המובילות בעולם:

CERN בג'נבה, DESY בהמבורג. באוניברסיטת תל-אביב מעבדה לפיתוח ובדיקת גלאי חלקיקים ששמשה לבדיקת הגלאים שהותקנו בניסוי אטלס במאיץ LHC. כיום עובדת המעבדה על פיתוח טכנולגיות גילוי חדשניות. הקבוצה עוסקת בניתוח פיזיקלי של הנתונים הנאספים  במאיץ LHC.

כמו כן משתתפת הקבוצה בתכנון גלאים למאיץ העתידי International Linear Collider.

הניסויים בפיזיקה גרעינית מתבצעים במעבדות הטובות מסוגן בעולם: CERN בג'נבה, BNL, FNAL, TJNAF בארה"ב ו-TRIUMF בקנדה. לחוג יש בארץ מעבדה לבניית גלאים ומערכת מחשבים ואלקטרוניקה לקליטת נתונים וניתוחם. כמו כן מתבצע מחקר בשימוש בטכניקות גרעיניות ברפואה.

המחקר העיוני עוסק בכל ההיבטים של פיזיקת החלקיקים: מבנה הגרעין, פיזיקת הדרונים וכרומודינמיקה קוונטית, תכונות המודל הסטנדרטי, פיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי, תורת המיתרים וכבידה קוונטית. כמו כן מתבצעים בחוג מחקרים ביסודות תורת הקוונטים ואינפורמציה קוונטית ובחישוביות ביולוגית.

 

פיזיקה יישומית

מעבדות המחקר כוללות לייזרי CO2, לייזרים מוליכים למחצה, מערכות הדמייה באינפרא אדום, מערכות למיקרוסקופיה באינפרא אדום, ומערכות לספקטרוסקופיה מתקדמת. כמו כן ישנן מעבדות להכנת חומרים, לגידול גבישים ולאפיון תכונות של חומרים מוצקים ומעבדות לייצור סיבים אופטיים גבישיים.

 

 

בניית תוכנית הקורסים של התלמיד

  1. תוכנית הקורסים תיבנה בהתייעצות עם המנחה והיועץ בתחום ההתמחות, ובאישורה של ועדת ההוראה. בכל שנת לימודים חייב הסטודנט להיפגש עם יועץ התחום לפחות פעם אחת ולקבל אשור בכתב לרשימת הקורסים שבחר.

  2. תלמידים הלומדים לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה" וחסרים להם קורסים הדרושים לתחום ההתמחות, יידרשו להשלים קורסים אלה, שלא ייחשבו במניין הקורסים הנדרשים לתואר מוסמך.

  3. תלמיד אשר מסיבה כלשהי (כגון, חיוב בלימודי השלמה מתואר ראשון), אין לו עדיין שיוך חוגי, ימנה לו יו"ר ועדת ההוראה יועץ מיוחד.

  4. בכל הקורסים בהם יש תרגילים, הגשת התרגילים היא חובה. תלמיד אשר לא יגיש מספר תרגילים כנדרש על ידי המורה, לא יורשה לגשת לבחינה בתום הקורס.

  5. לימודיו של תלמיד יופסקו אם נכשל בשני קורסים. ועדת ההוראה רשאית להפסיק, לפי שיקוליה, את לימודיו של תלמיד אשר נכשל בקורס אחד.

  6. קיימים בביה"ס הסדרים מיוחדים למשרתים בצה"ל, בסדיר ובקבע.

  7. קורסי התואר השני בהם משתתף תלמיד זר, ההוראה תהיה בשפה האנגלית. מורה הקורס יידע את התלמידים ההוראה באנגלית בשעור הראשון של הסמסטר.

 

סמינרים מחלקתיים

בכל אחד מתחומי המחקר בביה"ס מתקיימים סמינרים מחלקתיים אשר בהם יש להשתתף ולהציג את נושא התזה (לפני הגשת עבודת הגמר).

אישור מילוי חובות ההצגה מאחראי הסמינר – הוא תנאי לסיום התואר.

 

בתחום החומר המעובה – במשך לימודי התואר על התלמיד להשתתף בסמינר אחד בחוג לחומר מעובה. התלמיד רשאי לפרוס את השתתפותו בסמינר למשך כל תקופת לימודיו, ובלבד שישתתף לכל הפחות ב-13 מפגשים.

 

על מנת לקבל "קרדיט" על התלמיד לאסוף חתימות השתתפות בטופס הנמצא במזכירות.

 

לפני הגשת עבודת הגמר על התלמיד לתת סמינר על נושא עבודתו במסגרת אחד הסמינרים בחוג לחומר מעובה. האחראי על הסמינר יאשר למזכירות הסטודנטים מילוי חובה זו.

 

בחירת מנחה ועבודת גמר

תלמיד לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בפיזיקה חייב לבצע עבודת גמר. הגשת העבודה ואישורה היא אחד התנאים לקבלת התואר. העבודה תבוצע בהדרכתו של מנחה מבין אנשי הסגל של בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה באחד מתחומי ההתמחות בבית הספר . במקרים מיוחדים, ובאישור ועדת ההוראה, יכול להתמנות כמנחה גם חבר סגל מאוניברסיטת תל-אביב מחוץ לבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה. על התלמיד להתקשר עם מנחה ולבחור נושא לעבודת גמר עד סוף הסמסטר השני לתחילת לימודי התואר השני. תלמיד אשר לא ימצא מנחה עד המועד הנדרש, יופסקו לימודיו, אלא אם כן ועדת ההוראה אישרה לו ארכה.

 

נושא העבודה ומועד התחלתה טעונים אישור ועדת ההוראה. במהלך ביצוע העבודה, על התלמיד להוכיח מחשבה עצמאית וכושר עיבוד חומר מדעי וסיכומו. בסיום העבודה, על התלמיד לסכם אותה בעבודת גמר מודפסת, להרצות על העבודה במסגרת הסמינר החוגי ולהגישה לשיפוט ולאישור ועדת ההוראה. את עבודת הגמר יש להגיש למזכירות התלמידים בקובץ דיגיטלי (בדוא"ל).

 

מועד הגשת עבודת הגמר הוא מועד סיום התואר.

 

כחלופה לכתיבת עבודת הגמר תתאפשר גם הגשת מאמרים המוגשים לפרסום בכתבי עט מקצועיים מוכרים. הגשת המאמרים תתאפשר באישור המנחה ובאישור ועדת ההוראה של ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה. למאמר יוסיף התלמיד מבוא וסיכום בהיקף כולל של כ- 15 עמודים. בכל מקרה יצרף המנחה מכתב בו יציין את תרומתו של התלמיד למחקר ויאשר כי עבודת התלמיד עצמה שקולה בהיקפה ובאיכותה לעבודת גמר.

 

בחינת הגמר וציון סופי

עבודת הגמר תיבדק על ידי המנחה ושופטים שימונו ע"י ועדת הוראה, לאחר קבלת חוות הדעת של המנחה והשופטים על עבודת הגמר, תתקיים בחינת גמר בעל פה, אשר תכלול נושאים הקשורים בעבודת הגמר. בחינת הגמר לא תתקיים בטרם השלים התלמיד את כל חובותיו האקדמיים.

 

הציון הסופי יורכב כדלקמן:

ממוצע ציוני הקורסים 

-

50%

ציון עבודת הגמר

-

30%

ציון בחינת הגמר

-

20%

 

על התלמיד לעיין גם בתקנון הלימודים הכללי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" המתפרסם במידע הכללי. 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

על התלמיד לעיין גם בתקנון הלימודים הכללי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" המתפרסם במידע הכללי.

 

 

 

תואר "מוסמך אוניברסיטה" בפיזיקה

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

תוכניות הלימודים במסלול עיוני / ניסויי / יישומי

 

קורסי ליבה

 

(יש ללמוד את קורסי הליבה בשנה הראשונה ללימודי המוסמך):

 

קורסי חובה

מס' קורס

שם קורס

ש"ס

סמ'

0321.4110

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית

4

א'

0321.4115

פיזיקה קוונטית מתקדמת

4

א'

0321.4117

אלקטרומגנטיות מתקדמת

4

ב'

 
  1. סמינריון

השתתפות בסמינריון בתחום ההתמחות היא חובה, כולל מתן הרצאה (1 ש"ס).

  1. קורסי בחירה

לפחות שלושה קורסי בחירה (שחלקם או כולם יכולים להיות קורסי חובה בחוג הלימודים). תוכנית הלימודים תיקבע באישור היועץ בתחום הלימודים.

רשימת הסמינריונים וקורסי הבחירה מפורטים בהמשך.

 

 

רשימת הקורסים במסלולי בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה

 

קורסי בחירה בנוסף לקורסי הליבה. לא כל הקורסים נלמדים כל שנה יש לבדוק במערכת השעות.

 

פיזיקת החומר המעובה

 

סמסטר א'

מס' קורס

שם הקורס

0321.4042

שיטות מדידה, איסוף ועיבוד נתונים- לנסיונאים (החלטת החוג)

0321.4157

סמינר מחקרי תלמידים בחומר מעובה [1] - חובה

0321.4159

תופעות קריטיות

0321.4829

מכניקה קלאסית מתקדמת

0321.4285

תורת שדות לחומר מעובה

0321.4405

סמינר בחומר מעובה

0321.4409

תורת החומר המעובה 1 - חובה

0321.4858

מערכות דינמיות וכאוס (לשעבר פיזיקה קלאסית מתקדמת)

0321.4852

פרקים בחומר מעובה רך

0321.4831

על מוליכות  

0321.4838

נושאים מתקדמים בתורת שדות לחומר מעובה  

0321.3119

תורת הרצף

 

 

סמסטר ב'

מס' קורס

שם הקורס

0321.4832

אופטיקה מתקדמת

0321.3113

מצב מוצק ב'

0321.3816

מבוא לפיזיקה של הפלזמה והיתוך גרעיני מבוקר

0321.4111

מכניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל

0321.4285

שדות בחומר מעובה 1

0321.4849

מבוא לאינטראקציה בין אור לחומר

0321.4128

תורת החבורות

0321.4178

סמינר מחקרי תלמידים בחומר מעובה [2]  - חובה

0321.4406

סמינר בחומר מעובה

0321.4410

תורת החומר המעובה 2 - חובה

0321.4824

פיזיקה של ביו-פולימרים

0321.4829

מכניקה קלאסית מתקדמת

0321.4841

מגנטיות, ספינטרוניקה  

0321.4850

מצבי צבירה טופולוגיה

0321.4813

פיזיקה מזוסקופית וננואלקטרוניקה

0321.4159

תופעות קריטיות ומעברי פאזה (פתוח לתואר בוגר)

0321.4859

ביופיזיקה (פתוח לתואר בוגר)
 

 

אסטרונומיה ואסטרופיזיקה

 

סמסטר א'

מס' קורס

שם הקורס

0321.4318

אסטרופיזיקה כוכביתחובה

0321.4327

תווך בין כוכביחובה

0321.4330

סמינר תלמידים באסטרופיזיקה

0321.4418

סמינר באסטרופיזיקה  [3]חובה

0321.4427

צבירי גלקסיות

0321.4448

כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש וכוכבים כפולים

0321.4826

אסטרופיזיקה של אנרגיות גבוהות

0321.4845

נושאים מתקדמים בכוכבי לכת חוץ שמשיים ובמערכות כפולות

 

 

סמסטר ב'

מס' קורס

שם הקורס

0321.4120

תורת היקום (קוסמולוגיה)חובה

0321.4008

כוכבים כפולים וכוכבי לכת

0321.4070

סמינר תלמידים באסטרופיזיקה

0321.4320

שיטות תצפיתיות

0321.4839

תורת היקום 2

0321.4318

אסטרופיזיקה כוכבית - חובה

0321.4420

סמינר באסטרופיזיקה 3חובה

0321.4442

עדשות כבידה

0321.4819

יצירת כוכבים

0321.4863

נושאים מתקדמים באסטרופיזיקה תיאורטית: כוכבים, גלקסיות וקוסמולוגיה

0321.4827

אסטרופיזיקה חישובית וסטטיסטית

 

 

פיזיקת החלקיקים וגרעין

 

סמסטר א'

מס' קורס

שם הקורס

0321.4020

תורת היחסות הכללית

0321.4059

סמינר ארצי בחלקיקים

0321.4201

תורת השדות 1 - חובה

0321.4203

סמינר בגרעין

0321.4231

סמינר תלמידים בחלקיקים [4] - חובה

0321.3157

פרדוכסים של תורת הקוונטים

0321.4821

סמינר בנושא מיתרי על

0321.4075

תורת המיתרים

0321.4837

נושאים נבחרים בפיזיקה גרעינית 2  

0321.4846

תורת החלקיקים 2 [5] - חובה ​(תלוי בתחום המחקר, יש לפנות ליועץ החוג)

0321.4856

תורת השדות 3

0321.4857

פיזיקה של היקום המוקדם

0321.4828

פיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי

0321.4843

תורת המדידה הקוונטית

0321.4844

אינטראקציה של אטומים קרינה

0321.4853

סמינר ארצי ניסיון ותיאוריה

0321.4854

שיטות עיבוד סטטיסטיות למדידות ניסיוניות

0321.4860

גלאי קרינה לאנרגיות גבוהות

 

 

סמסטר ב'

מס' קורס

שם הקורס

0321.4078

תורת העל-מיתר 2

0321.4101

סופר סימטריות

0321.4215

תורת השדות 2  - חובה לתיאוריטקאים בלבד

0321.4218

סמינר ארצי בחלקיקים

0321.4227

סמינר בגרעין

0321.4234

סמינר תלמידים בחלקיקים [6] - חובה 

0321.4425

תורת האינפורמציה הקוונטית

0321.4817

עיבוד אותות ואנליזה למידע מפיזיקה ניסויית

0321.4822

סמינר בנושא מיתרי על

0321.4840

נושאים מתקדמים בתורת השדות הקוונטית והגרביטציה

0321.4842

תורת החלקיקים 1 - חובה

0321.4855

סמינר ארצי ניסיון ותיאוריה

0321.4862

שיטות סריג בתורת השדות

 

 

קורסי בחירה כלליים

 

סמסטר א' – ב'

מס' קורס

שם הקורס

0321.3113

מצב מוצק ב' - (קורס מתואר ראשון)

0321.3119

תורת הרצף - (קורס מתואר ראשון)

0321.3153

מבוא לפיזיקה חישובית - (קורס מתואר ראשון)

0321.3814

נושאים מתקדמים במכניקה קוונטית - (קורס מתואר ראשון)

 

 

 


 

[1]   חובה ללמוד באחד משני הסמסטרים.

[2]   חובה ללמוד באחד משני הסמסטרים.

[3]   חובה ללמוד באחד משני הסמסטרים.

[4]   חובה ללמוד באחד משני הסמסטרים.

[5]   הקורס יינתן בשפה האנגלית.

[6]  חובה ללמוד באחד משני הסמסטרים.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>