ביה"ס לכימיה - מהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה"

עודכן: 08.07.2021

בית הספר לכימיה מורכב  מחוגי הלימוד הבאים:

 • כימיה אורגנית

 • כימיה פיזיקלית

 

הוראות בטיחות כלליות לכל תלמידי בית הספר

בשל העיסוק בחומרים מסוכנים וכדי לשמור על בריאותכם, חובה על כל תלמיד, המתחיל או המחדש את לימודיו, בכל אחד מהתארים, לחתום על טופס הצהרה בדבר חובת הרכבת משקפי מגן ולבישת חלוק במעבדות ההוראה והמחקר לכימיה באוניברסיטת תל-אביב. כמו כן חובה להקפיד ולציית להוראות הבטיחות הייחודיות במעבדות אלו. הצהרה זאת תקפה כל עוד נמשכים לימודי התלמיד.

 

יופסקו לימודיו של תלמיד בכל אחד מהתארים ובכל התחומים, אשר לא יחתום על הצהרה זו, או של תלמיד שלא ינהג עפ"י כללי הבטיחות המפורטים בהצהרה.

 

להלן תמצית הוראות הבטיחות של ביה"ס לכימיה.

 

 

מהלך ותוכניות הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" בכימיה

 

יו"ר ועדת ההוראה לתואר "בוגר אוניברסיטה"

פרופ' אמיר גולדבורט

 

מטרת הלימודים

הלימודים בבית הספר לכימיה מכוונים להקנות לתלמידים ידיעות בסיסיות בענפי הכימיה השונים וכן בתחומים אחרים של המדעים המדויקים כמו: מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב. בבית הספר אחת עשרה תוכניות לימוד שונות. שיטת ההוראה שמה דגש על לימוד תיאורטי בכיתה, על הקניית ניסיון מעשי במעבדה, על לימוד עצמי בבית ועל עבודה בספרייה ותרגול.

 

משך הלימודים

הלימודים לתואר בוגר נמשכים שלוש שנים. במקרים חריגים יוכל התלמיד לפצל את לימודיו, באישור ועדת ההוראה, לתקופה שלא תעלה על חמש שנים. לעיתים, בשל אילוצי מערכת השעות, נמשכים הלימודים, בחלק מתוכניות הלימודים, מעל שלוש שנים. הארכת הלימודים לתקופה העולה על 3 שנים בכפוף לתקנות שכר לימוד.

בשנתיים הראשונות כוללת תוכנית הלימודים  את מרבית קורסי החובה. בשנה השלישית יבחר התלמיד מתוך קורסי בחירה המוצעים באותה שנה.

מספר שעות הלימוד הנדרשות מתלמיד כדי לסיים את לימודיו, תלוי בתוכנית הלימודים בה יבחר. מכסת השעות לתואר אינה כוללת שפה זרה.

 

תוכניות הלימודים

להלן תוכניות הלימודים בבית הספר לכימיה:

 1. תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה.
   

 2. תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה - המסלול המחקרי.
   

 3. תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה עם חטיבה במדעי הרוח.
   

 4. תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי כדור הארץ.
   

 5. תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמתמטיקה.
   

 6. תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי המחשב.
   

 7. תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובפיזיקה.
   

 8. תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי החיים.
   

 9. תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת.
   

 10. תוכנית לימודים לתואר כפול במדע והנדסה של חומרים ובכימיה.
   

 11. תוכנית לימודים משולבת במדע והנדסה של חומרים ובכימיה (נסגרה בתשע"ט).

 

 

ציוני מעבדות

ציון המעבדה יכיל שני מרכיבים לפחות כאשר כל מרכיב יהווה 10% לפחות. הרכב הציון יימסר לתלמידים בתחילת הלימודים במעבדה.

 

קורסים עודפים

כקורס עודף ייחשב קורס בחירה בלבד, וזאת רק אם התלמיד מילא את מכסת השעות של קורסי הבחירה הנדרשת. קורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, לא יוכל להיחשב כקורס עודף, אלא אם כן הקורס האחר הינו קורס עודף.

 

קורס בשפה האנגלית

יש לסיים בהצלחה במהלך הלימודים לתואר לפחות קורס אחד בשפה האנגלית. ניתן ללמוד קורס בחירה או חובה מתוך היצע הקורסים באנגלית של בית הספר.

 

תנאי המעבר

 1.  תלמיד אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה בסיכום שני המועדים) בקורס חובה סמסטריאלי אחד, יהיה חייב לחזור על קורס בו נכשל, מיד בשנה העוקבת.  עם זאת יוכל להשתתף, באישור ועדת ההוראה, בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, שלגביהם אין הקורס הנ"ל מהווה דרישת קדם ובתנאי שלא תהיה חפיפה בשעות הלימוד ובבחינות המעבר.

 2.  תלמיד בתוכנית החד-חוגית אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה בסיכום שני המועדים) בשני קורסים סמסטריאליים, יהיה חייב  לחזור (לימוד ובחינה) על כל הקורסים שבהם השיג ציון נמוך מ-70. עם זאת יוכל להשתתף, באישור ועדת ההוראה, בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, בתנאי שעמד בדרישות הקדם ובתנאי שהקורסים אינם חופפים בשעות הלימוד ובבחינות המעבר.  אם ייכשל התלמיד בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, חלים עליו כללים דומים לאלה של לימודים חלקיים (ראה סעיף ה' להלן).

 3. לשנה ב' בכימיה יתקבלו תלמידים שיסיימו את שנה א' בהצלחה ויקבלו ציון ממוצע משוקלל 70 לפחות.

 4. תלמיד בתוכנית הלימודים החד-חוגית בכימיה או באחת התוכניות המשלבות כימיה וחוג נוסף בפקולטה למדעים מדויקים, אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה בסיכום שני המועדים) בשלושה קורסים סמסטריאליים בתום שנת הלימודים, יופסקו לימודיו. תלמיד בתוכנית דו-חוגית בכימיה ובביולוגיה או בכימיה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת או בתוכנית תואר כפול במדע והנדסה של חומרים וכימיה אשר נכשל בשני קורסים סמסטריאליים בכימיה, יופסקו לימודיו בכימיה בתום שנת הלימודים.

 5. תלמיד הלומד תוכנית לימודים חלקית (תלמיד הלומד בשנה אחת עד 70% מסך כל שעות הלימוד על פי תוכנית לימודים מלאה באותה שנה, או 70% מממוצע השעות של שתי שנות הלימוד.), אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה בסיכום שני המועדים) בקורס סמסטריאלי אחד, יהיה חייב לחזור (לימוד ובחינה) על כל הקורסים בהם השיג ציון נמוך מ-70. עם זאת הוא יוכל להשתתף בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, באישור ועדת ההוראה, בתנאי שעמד בדרישות הקדם שלהם ובתנאי שאינם חופפים בשעות הלימוד ובבחינות המעבר. תלמיד שייכשל בשני קורסים סמסטריאליים או יותר, יופסקו לימודיו.

 6. תלמיד אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בקורס עליו הוא חוזר, יופסקו לימודיו.

 7. קורסים ובחינות של שנים קודמות, קודמים לקורסים ובחינות של השנים הבאות.​

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>