מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המתמטיקה

עודכן: 08.07.2021

לימודי התואר "מוסמך אוניברסיטה" במתמטיקה מיועדים להכשיר תלמידי מחקר אשר יוכלו להמשיך לימודיהם לתואר דוקטור לפילוסופיה ולהכשיר אנשי מקצוע אשר יוכלו לעבוד בצורה עצמאית בתחום התמחותם.

 

קיימות תוכנית לימוד בשני מסלולים:

  1. מתמטיקה עיונית

  2. מתמטיקה שימושית

 

סדרי הלימודים

על התלמיד להשתתף בשמונה קורסים בהתאם לתכנית לימודיו. בתום כל סמסטר תתקיים בחינה או עבודה בכל אחד מהקורסים. בנוסף, התלמיד ישתתף בשני סמינרים מתקדמים במהלך שתי שנות לימודיו הראשונות.

 

ניתן לבחור, בכפוף לתנאים המפורטים בכל אחד מהמסלולים ובהמלצת היועץ, שני קורסים מלימודי תואר "בוגר אוניברסיטה". תלמידים אשר למדו קורסים מעל לנדרש מהם בלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" רשאים לבקש הכרה בקורסים אלו במסגרת התכנית ללימודי התואר "מוסמך אוניברסיטה". ההכרה טעונה אישור ועדת ההוראה לתואר שני ולא תעלה על 6 שעות סמסטריאליות.

 

דרישות קדם: 

תלמידי התואר השני אינם חייבים בדרך כלל בדרישות הקדם המפורטות ברשימת הקורסים. יחד עם זאת, השתתפות מוצלחת בקורסים מתקדמים דורשת ידע מתמטי כללי מוקדם שנרכש בקורסים הבסיסיים בבית הספר בלימודי התואר "בוגר אוניברסיטה". כמו כן, ישנם קורסים שלגביהם מצוין ידע מוקדם נדרש בצורה של "דרישות קדם". אישור להשתתפות רשמית בקורסים מתקדמים וייעוץ כיצד להתכונן עבורם ניתנים ע"י היועצים החוגיים לתואר מוסמך.

 

תלמיד לתואר מוסמך יכול ללמוד קורסים בקריאה מודרכת באישור היועץ. ציונו ייקבע על פי הקריטריונים שייקבעו ע"י המורה המדריך.

תוכן קורס מתקדם עשוי להשתנות משנה לשנה. ניתן לקבל פרטים מדויקים ממרצה הקורס.

ועדת ההוראה רשאית להפסיק את לימודיו של תלמיד אשר נכשל בקורס אחד.

תלמיד אשר נכשל בשני קורסים סמסטריאליים יופסקו לימודיו.

החל מתום הסמסטר השני ללימודיו של התלמיד תהיה ועדת ההוראה רשאית להפסיק את לימודיו אם ממוצע ציוניו המצטבר ירד מתחת ל-70.

 

בלימודי התואר השני לא תדרש הצגת פטור מעברית בקורסי החובה, אך על התלמיד לדעת כי בדרך כלל הקורסים נלמדים בשפה העברית.

 

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא ארבעה סמסטרים ולכל היותר ששה סמסטרים. במקרים מיוחדים ניתן יהיה ללמוד לפי תכנית לימודים חלקית. תלמיד המעוניין בכך יגיש בקשה מנומקת, באמצעות מזכירות התלמידים, לוועדת ההוראה לתואר מוסמך.

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

עבודת גמר

על התלמיד לבחור נושא לעבודת גמר, לקבל את אישור המנחה וועדת ההוראה עד תום השנה הראשונה ללימודיו. על התלמיד להוכיח תוך ביצוע עבודת הגמר, דרך מחשבה עצמאית וכושר בעיבודו של החומר המדעי ובסיכומו.

 

בחינת הגמר

בחינת הגמר כוללת את נושא עבודת הגמר ונושאים בשטחים הקרובים לנושא העבודה. הבחינה תהיה בע"פ, בנוכחות המדריך ושני בוחנים נוספים. ציוני עבודת הגמר ובחינת הגמר ייקבעו ע"י המנחה ושני הבוחנים.

 

ציון סופי לתואר

הציון הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" מורכב כדלקמן:

 

משקל הציונים בקורסים ובסמינרים - 50%

משקל ציון עבודת הגמר - 30%

משקל ציון בחינת הגמר - 20%

   

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>