מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בלימודי הסביבה - .M.A. / M.Sc

עודכן: 26.07.2021

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

החוג לימודי הסביבה הוא הבמה האקדמית הראשונה בישראל המוקדשת כולה לנושאי הסביבה, והיחידה המבוססת על גישה בינתחומית מקיפה. החוג מציע תכוניות לימוד ומחקר לסטודנטים לתארים מתקדמים המאפשרות העמקה במבחר נושאים עכשוויים בוערים: אנרגיות מתחדשות, שינוי אקלים, זיהום אוויר, משאבי מים ושיקום נחלים, צדק סביבתי, קיימות עירונית, ערים חכמות, כלכלה סביבתית ועוד. תמיד בגישה רב-תחומית, חדשנית ומקיפה.

 

הגישה הבינתחומית שלנו היא ייחודית ברמה הארצית והבינלאומית. החוג מהווה פלטפורמה למפגש מפרה בין מדעי הטבע והמדעים המדויקים - כמו הנדסה, גיאופיזיקה וזואולוגיה, לבין תחומים השייכים למדעי הרוח והחברה - כמו משפטים, פילוסופיה, ניהול, כלכלה, חינוך וסוציולוגיה. השילוב בין היבטים סביבתיים בדיסציפלינות השונות מוליד תחומי מחקר וידע חדשים, שמזינים את המהפך החשיבתי המתחולל כיום, בישראל ובעולם כולו.

 

בוגרי החוג הם הדור החדש של מובילי השיח והאקטיביזם הסביבתי בישראל, וביניהם חוקרים ומדענים, מחנכים ומשפטנים, קובעי מדיניות, אדריכלים ויזמים חברתיים.

 

החוג מציע שתי תוכניות לתואר שני: תוכנית בשפה העברית בשני מסלולים, תואר שני מחקרי (הכולל עבודת גמר), ותואר שני עיוני (ללא עבודת גמר), וכן תוכנית בינלאומית בשפה האנגלית.

 

תואר שני מחקרי (הכולל עבודת גמר) - מתמקד בפיתוח היכולת לבצע מחקר עצמאי הכולל כתיבת עבודת גמר. זוהי תוכנית בינתחומית, מותאמת אישית, המוצעת בשני מסלולים -לתואר .M.Sc או לתואר M.A. כל תלמיד מבצע עבודת מחקר בנושא שנבחר על ידו, בהדרכתם של שני מנחים משני תחומי מומחיות שונים – מתכונת המשקפת את התפיסה הבינתחומית של החוג.

 

תואר שני עיוני (ללא עבודת גמר) – מתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מתודולוגיות ומקצועיות מגוונות, בין אם בתחום מוגדר ובין אם בשילוב בין תחומי הידע. התוכנית מתאימה למבקשים להרחיב את ידיעותיהם ולרכוש תואר שני בלימודי הסביבה, וגם למתעניינים בנושא הסביבתי ומעוניינים לפתח קריירה בתחום זה.

התואר השני העיוני ללא עבודת גמר (M.A) מאפשר בחירה בין שלושה מסלולי התמחות:

 • אנרגיה וסביבה

 • היבטים סביבתיים של משאבי מים

 • קיימות בסביבה העירונית

 

תוכנית בינלאומית (ללא עבודת גמר) - מציעה לסטודנטים מכל העולם הזדמנות כפולה: לשהות שנה חווייתית במיוחד בישראל, ולרכוש ידע וכלים מקצועיים בתחום הסביבתי, במטרה לתרום לסביבה בארצותיהם ובעולם כולו. התוכנית הייחודית נועדה להכשיר דור חדש של מנהיגים סביבתיים, שישפיעו על עתידו של כדור הארץ.

 

מסלול ישיר לדוקטורט – התוכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים בתקנון האוניברסיטה לתלמידי מחקר וכן עומדים בדרישות הקבלה המצוינות בתקנון היחידתי של החוג.


 

משך הלימודים ומעבר מתוכנית לתוכנית

על פי התקן שקבעה המועצה להשכלה גבוהה משך הלימודים לתואר מוסמך אוניברסיטה הוא שנתיים. ניתן להאריך את הלימודים בשנה אחת ובמקרים חריגים בשנה נוספת, וזאת באישור ועדת ההוראה בלבד, ובכפוף לתקנות שכר-לימוד.

בעת הרישום לתוכנית העיונית, חובה לבחור את מסלול ההתמחות. תלמידים שירצו לשנות את המסלול יוכלו לעשות כן בסיומו של כל סמסטר וזאת בתנאי שהם עומדים בדרישות.

המעוניינים ללמוד בתוכנית המחקרית יגישו טופס תמצית נושא מחקר לוועדת ההוראה של החוג, הכוללת את נושא המחקר ואת אישורי חברי הסגל, המוכנים להנחותו. את הטופס יש להגיש לא יאוחר מתום סמסטר א' של תחילת הלימודים.

 

התוכנית הבינלאומית נלמדת במשך שנה אחת (3 סמסטרים, א', ב', וקיץ), ומתנהלת בשפה האנגלית.

 

דרישות המעבר לתואר שני מחקרי 

 1. חובת שמיעה של 14 ש"ס לפחות בשנה הראשונה ללימודים, בציון ממוצע  90 ומעלה.

 2. הגשת טופס תמצית נושא מחקר (עד תום השנה הראשונה), מאושרת על ידי המנחים.

 3. יש לעמוד בשני התנאים גם יחד, החומר יועבר לאישור וועדת ההוראה של החוג.

 

מעבר מהתוכנית המחקרית לתואר שני עיוני

 • תלמידים שסיימו סמסטר א', ולא הגישו טופס תמצית הצעת מחקר, תוצע להם האפשרות לעבור לתוכנית העיונית.

 • תלמידים שהחלו לימודיהם בתוכנית המחקרית ורוצים לעבור לתוכנית העיונית, יכולים לעשות זאת בתום כל סמסטר.

 

מעבר מהתוכנית הבינ"ל לתואר שני ולהיפך

 • סטודנטים הלומדים בתוכנית המחקרית או העיונית בעברית לא יוכלו לעבור לתוכנית הבינלאומית. (הדבר נכון גם לגבי סטודנטים הלומדים בתוכניות אחרות באוניברסיטת ת"א).

 • היה וסטודנט בתכנית הבינלאומית יבקש לעבור ללמוד בתכנית לתואר שני עם תזה (בעברית), יהא עליו להפסיק את לימודיו במסגרת התוכנית הבינלאומית ולהירשם לתכנית לתואר שני עם תזה ככל מועמד אחר. אם יתקבל לתכנית עם תזה, ועדת ההוראה של התוכנית עם תזה (בעברית) תקבע את הדרישות האקדמיות שעליו לעמוד בהם, והאם להכיר בקורסים שלמד במסגרת התכנית הבינלאומית.

 • היה וסטודנט בתכנית הבינלאומית יבקש לעבור ללמוד בתכנית לתואר שני ללא תזה (בעברית), יהא עליו להפסיק את לימודיו במסגרת התוכנית הבינלאומית ולהירשם לתכנית לתואר שני ללא תזה ככל מועמד אחר. אם יתקבל לתכנית ללא תזה, ועדת ההוראה של התוכנית ללא תזה (בעברית) תקבע את הדרישות האקדמיות שעליו לעמוד בהם, והאם להכיר בקורסים שלמד במסגרת התכנית הבינלאומית.

 

תנאי קבלה

תואר שני מחקרי (הכולל עבודת גמר)

 • יתקבלו לתוכנית MA מועמדים בעלי תואר ראשון (תואר BA או BSc) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, מתחומים שונים בציון 80 לפחות.

 • יתקבלו לתוכנית MSc מועמדים בעלי תואר ראשון (תואר BSc) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, מתחומים שונים בציון 80 לפחות.

 • על כל המועמדים להגיש שני מכתבי המלצה, לפחות אחד מאיש אקדמיה, מסמך קורות חיים הכולל (אם יש) ניסיון בתחום סביבה, מסמך המעיד על מיקום ציון המועמד במחזור המסיימים, וכן על המועמד לצרף מכתב הצהרת כוונות על תחומי התעניינות וכוונות מחקריות. יש להגיש את המסמך מודפס, עד עמוד ברווח 1.5.

 

תואר שני עיוני ( ללא עבודת גמר)

 • יתקבלו לתוכנית מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, מתחומים שונים  בציון 80 לפחות.

 • כמו כן, רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בציון נמוך מ- 80 אך לא פחות מ- 75. מועמדותם תישקל על ידי ועדת הקבלה של התוכנית.

 • על כל המועמדים להגיש שני מכתבי המלצה, לפחות אחד מאיש אקדמיה, מסמך קורות חיים הכולל (אם יש) ניסיון בתחום סביבה, מסמך המעיד על מיקום ציון המועמד במחזור המסיימים, וכן על המועמד לצרף מכתב הצהרת כוונות על תחומי התעניינותו, והסבר על בחירתו במסלול המסוים. יש להגיש את המסמך מודפס, עד עמוד ברווח 1.5.

 

תוכנית בינלאומית (ללא עבודת גמר)

 • יתקבלו לתוכנית מועמדים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, מתחומים שונים  בציון 80 לפחות.

 • כמו כן, רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, בציון נמוך מ- 80 אך לא פחות מ- 75. מועמדותם תישקל על ידי ועדת הקבלה של התוכנית.

 • מציון TOEFL 79 מבוסס מחשב, 550 מבוסס ניירת, ושכל חלקי הבחינה יהיו מעל רמת B2.

 

מכסת השעות בתוכנית המחקרית (עם עבודת גמר) היא 28 ש"ס, 36 ש"ס בתוכנית העיונית (ללא עבודת גמר), 38 ש"ס בתוכנית הבינ"ל (ללא עבודת גמר) .

 

לימודי צבירה לתואר שני

לימודים במתכונת של הארכת משך לימודי התואר מעבר לשנתיים, עד ארבע שנים. התוכנית מיועדת בעיקר לסטודנטים שעובדים בחלק מהזמן. במסגרת זו ניתן לקחת קורסים בהתאמה אישית. הלומדים במתכונת זו חייבים להיות רשומים לפחות לקורס אחד בסמסטר. על הסטודנט חלה האחריות לוודא שאכן הוא מסיים את כל חובותיו עד הסמסטר השמיני והאחרון.

בתוכנית המחקרית חייבת להיות הסכמה של המנחים לגרירת התואר על פני 3 עד 4 שנים.

בתוכנית הבינלאומית לא יתאפשרו לימודים במתכונת לימודי צבירה.

 

מעבר למעמד "מן המניין" מתבצע לכל המאוחר לאחר שהתלמיד סיים 75% מחובות התואר ומעלה, או לאחר שנתיים – המוקדם מבניהם. ניתן גם לעבור בשלב מוקדם יותר ע"פ בקשת התלמיד. מומלץ לוודא במזכירות בעוד מועד ששינוי זה בוצע. מרגע שעבר התלמיד למעמד מן המניין נותרים לו ארבעה סמסטרים לסיום הלימודים והוא נחשב לסטודנט מן המניין לכל דבר ועניין, כולל זכאות להשתתפות בתוכניות המתמחים.

 

הערה: בעת לימודי צבירה התלמיד אינו מוכר כתלמיד מן המניין ואינו זכאי למלגה או להשתתפות בתוכניות ההתמחות.

 

לימודי השלמה

תלמידים המצטרפים לתוכנית המחקרית יידרשו להשלים עד 8 ש"ס מרשימת הקורסים (תלמידים שלמדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים הנ"ל יכולים להגיש בקשה לפטור). לימודי השלמה אלה לא ייכללו במניין השעות לתואר השני.

 

תלמידים המצטרפים לתוכנית העיונית יידרשו להשלים עד 8 ש"ס מרשימת הקורסים (תלמידים שלמדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים הנ"ל יכולים להגיש בקשה לפטור). לימודי השלמה אלה לא ייכללו במניין השעות לתואר השני.

 

יש לסיים את לימודי ההשלמה עד תום שנת הלימודים הראשונה, בציון 80 לפחות (ולא פחות מציון 75 בכל קורס).            

 

 

קורסי השלמות לתואר שני

 

תואר שני מחקרי: (8 ש"ס)

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית (2 ש"ס)

העולם סביבנו: נושאים נבחרים (2 ש"ס)

פרקים במבוא לאקולוגיה (2 ש"ס)

דיני איכות הסביבה (2 ש"ס)

 

תואר שני עיוני: (8 ש"ס)

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית (2 ש"ס)

העולם סביבנו: נושאים נבחרים (2 ש"ס)

פרקים במבוא לאקולוגיה (2 ש"ס)

קורס סטטיסטיקה/שיטות מחקר (2 ש"ס)

 

תואר שני בינ"ל: (2 ש"ס)

קורס סטטיסטיקה/שיטות מחקר (2 ש"ס)

 

הכרה בלימודים קודמים:

על פי תקנון האוניברסיטה, אם החל התלמיד את לימודי התואר השני באוניברסיטה אחרת, רשאי החוג להכיר בלימודים אלה, בכולם או בחלקם (בציון 80 לפחות ובכפוף נוהל התיישנות הלימודים), בתנאי שהתלמיד חייב ללמוד באוניברסיטת תל-אביב לפחות שני-שלישים מתכנית לימודיו, לא יוכרו קורסי סמינריון, פרויקט, סמינר מחלקתי, בחינת גמר וכדומה.

 

 

זכויות ומידע שימושי

 

כרטיס סטודנט
ברגע שהוסדר שכר הלימוד של הסטודנט, יישלח הכרטיס אל כתובת הסטודנט הקיימת במערכת. ניתן לקבל מידע נוסף בנושא זה וכן על שירותים נוספים לסטודנטים באתר דקאנט הסטודנטים.

 

פתיחת חשבון מייל

האוניברסיטה מקצה לתלמידיה שם משתמש (קוד מחשב) וסיסמה ראשונית, שבאמצעותם ניתן להזדהות בכניסה לשירותי המחשוב המקוונים.
פרטים נוספים על אתחול חשבון המייל אפשר לקבל באתר אגף המחשוב.

 

שכר לימוד

לאחר קבלה ללימודים, סטודנט רשאי לבטל חלק מ"התשלומים הנלווים" לשכ"ל (סעיף רווחה) ע"י פנייה למדור שכ"ל בטלפון 03-6405550 או בדואר אלקטרוני לכתובת: im@tau.ac.il.

 

ליווי

בהתאם למסלולי הלימוד, ילוו את התלמידים בתוכנית העיונית (ללא עבודת גמר) ראשי המסלול, במשך כל תקופת הלימודים. תלמידים בתוכנית המחקרית (הכולל עבודת הגמר) ילוו על ידי המנחים האישיים של עבודת הגמר. תלמידים בתוכנית הבינ"ל ילוו על ידי ראש התוכנית.

פניות תלמידים בנושאי תוכניות הלימודים ובקשות מיוחדות יופנו לראשי התוכניות בכתב באמצעות מזכירת התוכנית הרלוונטית בחוג.

 

שיעורים מחוץ לחוג

ניתן לבחור מתוך היצע שיעורי התואר השני באוניברסיטת תל-אביב, וזאת באישור ועדת ההוראה של החוג.

 

סמינריונים

בתוכנית העיונית נדרשים התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות (בהנחיית מרצים שונים). סמינריון אחד ייבחר מרשימת הסמינרים של מסלול ההתמחות, וסמינריון שני ייבחר שלא ממסגרת תחום ההתמחות. העבודה הסמינריונית היא אישית.

עבודת הסמינריון תוגש למזכירות החוג ללימודי הסביבה לא יאוחר מהתאריך שנקבע להגשה.

 

בתוכנית הבינ"ל נדרשים התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות (בהנחיית מרצים שונים). העבודה הסמינריונית היא אישית.

עבודת הסמינריון תוגש למזכירות החוג ללימודי הסביבה לא יאוחר מהתאריך שנקבע להגשה.

 

עבודות סיום קורס

עבודת סיום קורס הינה מטלת סיום הקורס לכלל התלמידים. העבודה תוגש למזכירות החוג לא יאוחר מהתאריך שנקבע להגשה.

 

מועד הגשת עבודות סיום קורס:

סמסטר א': יום ה', 18 בפברואר 2021, ו' באדר, תשפ"ר

סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ב', 12 ביולי 2021, ג' באב, תשפ"א


 

סמינר חוגי

כל תלמידי התואר השני מחויבים להשתתף בסמינר החוגי של לימודי הסביבה. תלמידי התוכנית המחקרית והעיונית, נדרשים להירשם לסמינר במשך שלושה סמסטרים לכל אורך הלימודים לתואר. (הסמינר מתקיים אחת לשבוע). מומלץ להשתתף בסמינר החוגי לכל אורך הלימודים לתואר.

תלמידי התוכנית הבינ"ל נדרשים להירשם לסמינר במשך שני סמסטרים (סמסטר א' ו-ב').

 

לתלמידי תואר שני עיוני (ללא עבודת גמר) – הגשת פרויקט גמר

פרויקט הגמר מבוצע ע"י תלמידי התוכנית ללא עבודת גמר כדרישת חובה. הפרויקט מהווה את חובת הסיום של לימודי הסטודנט לתואר שני. מטרת העבודה לנתח, לחקור ולפתח סוגיה סביבתית בתחום נושאים שנדונו בתוכנית הלימודים. הסטודנט נדרש לנסח שאלת מחקר או בעיה (על פי אחת מהגישות המחקריות שלמד בתוכנית) שתשמש נקודת מוצא לעבודה ותנחה את כיוון החקירה או הבדיקה שתבוצע בעבודה. תחום הפרויקט הינו בהתאם למסלול הלימודים בו התמקד התלמיד בלימודי התואר השני.

 

בכל שנה, תתקיים סדנת פרויקט גמר עפ"י המסלולים, במהלך סמסטר ב'.

 

 • מנחי פרויקט הגמר יסייעו לתלמידים להתארגן לביצוע הפרויקט אך אינם אמורים לשמש כמומחים בתחום המספקים מידע. למנחים רקע ותחום עיסוק אקדמי שונים אך אפשרי שהנחייתם תחרוג מתחומים אלה מאחר ופעילות ההנחיה אינה בהכרח תלויה במומחיותם הסביבתית. 

 • בתום הסמסטר יתקיים מפגש מרוכז בו כל תלמיד יתבקש להציג את הפרויקט שהכין.

 • הפרויקט יוגש בכתב למנחה עם העתק למזכירות, בדיקתו תימשך עד חודש וחצי.

 

לתלמידי תואר שני בינ"ל (ללא עבודת גמר) – הגשת פרויקט גמר

פרויקט הגמר מבוצע ע"י תלמידי התוכנית ללא עבודת גמר כדרישת חובה. הפרויקט מהווה את חובת הסיום של לימודי הסטודנט לתואר שני. מטרת העבודה לנתח, לחקור ולפתח סוגיה סביבתית בתחום נושאים שנדונו בתוכנית הלימודים. הסטודנט נדרש לנסח שאלת מחקר או בעיה (על פי אחת מהגישות המחקריות שלמד בתוכנית) שתשמש נקודת מוצא לעבודה ותנחה את כיוון החקירה או הבדיקה שתבוצע בעבודה. תחום הפרויקט הינו בהתאם לתחומי הלימודים בהם התמקד התלמיד בלימודי התואר השני.

 

בכל שנה, תתקיים סדנת פרויקט גמר, במהלך סמסטר ב'.

 

 • מנחה פרויקט הגמר יסייע לתלמידים להתארגן לביצוע הפרויקט אך אינו אמור לשמש כמומחה בתחום המספק מידע. למנחה רקע ותחומי עיסוק אקדמיים שונים אך אפשרי שהנחייתו תחרוג מתחומים אלה מאחר ופעילות ההנחיה אינה בהכרח תלויה במומחיותם הסביבתית. 

 • בתום הסמסטר יתקיים מפגש מרוכז בו כל תלמיד יתבקש להציג את הפרויקט שהכין.

 • הפרויקט יוגש בכתב למנחה עם העתק למזכירות, בדיקתו תימשך עד חודש וחצי.

 

לתלמידי תואר שני מחקרי – הגשת עבודת הגמר (תזה) ובחינת הגנה בע"פ

 • על התלמיד לגבש נושא מחקר סביבתי בינתחומי ולמצוא שני מנחים עד תום סמסטר א' מתחילת לימודיו. תוכנית המחקר (MA או MSc ), נושא המחקר, המנחים ורקע התלמיד, יובאו לאישור ועדת ההוראה הבית ספרית.

 • הנושא יובא לאישור ועדת ההוראה.

 • בתום שנתיים מתחילת הלימודים, על התלמיד להגיש את עבודת הגמר (בעת ההגשה נדרש אישור המנחים להגשה).

 • לאחר בדיקת עבודת הגמר, על ידי שני שופטים, בנוסף לשני המנחים, יגן התלמיד בעל-פה על העבודה בפני שופטי העבודה ומנחיה. היקף עבודת הגמר לא יעלה על 100 עמודים.

 

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול להלן:

 

תואר שני מחקרי (עם עבודת גמר)

ממוצע  הציונים - 40%

ציון עבודת הגמר (תזה) - 45%

ציון בחינת הגמר בע"פ - 15%

 

תואר שני עיוני (ללא עבודת גמר)

ממוצע  הציונים - 55%

ציוני עבודות הסמינריון - 30%

ציון פרויקט גמר - 15%

 

תואר שני בינ"ל (ללא עבודת גמר)

ממוצע  הציונים - 55%

ציוני עבודות הסמינריון - 30%

ציון פרויקט גמר - 15%

 

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

עיין גם בתקנון הלימודים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה" המתפרסם במידע הכללי בידיעון זה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>