תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה עם חטיבה במדעי הרוח

עודכן: 08.07.2021

 

שעות לימוד: 174ש"ס (בכימיה: 144 ש"ס, לשקלול 139 ש"ס ובמדעי הרוח – 30 ש"ס)

 

 

 

יועץ התוכנית: יו"ר ועדת ההוראה

 

תוכנית זו מתמקדת בלימודי הכימיה ומשלבת חטיבה במדעי הרוח. מטרת התוכנית ליצור בוגר שיכול להשתלב בכל תחומי הכימיה ויחד עם זאת רב תחומי בעל יכולת הבעה ורטוריקה כנדרש במדעי הרוח. התלמיד ירכוש את הכלים המשמשים את הכימאי תוך מתן כלים יחודיים למדעי הרוח.

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בכימיה עם חטיבה במדעי הרוח

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0351.1810

פיזיקה כללית א'1

4

2

6

 

0366.1124

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ג'

4

2

6

 

0366.1130

אלגברה לינארית 1ג'

3

2

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 29

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

 

סמסטר ב'- קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

 

7

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1812

פיזיקה כללית א'2

4

2

6

פיזיקה כללית א'1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1ג'

0366.1125

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ג'

2

2

4

חדו"א 1ג',

אלגברה לינארית 1ג'

0351.1115

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

4

חדו"א 1ג',

אלגברה לינארית 1ג' וחדו"א 2ג' במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 27

סה"כ שעות משוקללות: 27

 

 

לימודי חטיבה במדעי הרוח

 

2 קורסי חובה + תרגיל כתיבה אקדמית

 

קורס שלא נלמד כחובה יוכל להחשב כקורס בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0618.1041

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

 

 

 

0662.1011

מבוא למחשבה הומניסטית

2

 

 

 

0662.1450

מבוא לרטוריקה

2

 

 

 

0662.3125

עובדות ופרשנות

2

 

 

 

0662.2119

הפילוסופיה של הטכנולוגיה

2

 

 

 

0662.1757

חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה

2

 

 

 

0618.1032

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

 

 

 

0662.2235

רטוריקה בחיי היום יום: טיעונים וכשלים

2

 

 

 

0662.1010

כתיבה אקדמית (תרגיל)

 

2

 

 

 
סה"כ שעות לימוד: 6

סה"כ שעות משוקללות: 6

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0300.5031

מבוא לביולוגיה לכימאים

1

 

1

מומלץ כקורס בחירה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות, מבוא לכימיה אורגנית ותכנות)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

0351.2510

מבוא לגלים

3

2

5

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

0351.1811

מעבדה בפיזיקה א' 1

 

4

3

 

0351.2814

מעבדה בכימיה 2

 

7

7

מעבדה בכימיה 1,

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה

 

סה"כ שעות לימוד: 28

סה"כ שעות משוקללות: 27

 

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2512

שיטות מתמטיות בכימיה [1]

3

2

4

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג'

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.1100

תכנות

2

1

3

 

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות, מבוא לכימיה אורגנית ותכנות),

תרמודינמיקה,

מבוא לגלים

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

 

4

4

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית ותכנות),

תרמודינמיקה,

מבוא לגלים

0351.2212

אופקים בכימיה [2]

2

 

1

 

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

 

8

8

כימיה אורגנית 1,

מעבדה בכימיה 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0351.2809

או

0351.2820

ביוכימיה לכימאים [3]

או

ביוכימיה לכימאים (תש"ף) [23]

3

 

3

2

 

1

4

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל,

מבוא לביולוגיה לכימאים

 

סה"כ שעות לימוד: 33

סה"כ שעות משוקללות: 30

 

 

לימודי חטיבה במדעי הרוח

 

שנים ב' – ג'

 

יש ללמוד 24 ש"ס מתוכם יש לבחור 6-5 קורסים, 2 סדנאות, ולפחות סמינר 1 במהלך השנתיים. 

 

הקורסים מתפרסמים באתר התכנית הרב תחומית.

 

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.3208

מבוא  לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0351.3816

מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

 

4

4

קוונטים וקשר כימי,

תרמודינמיקה,

קינטיקה,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 7

סה"כ שעות משוקללות: 7

 

 

יש לבחור בקורסים בהיקף של 27 ש"ס (ראה "תוכנית הלימודים" בפרק מידע כללי בתחילת הידיעון). חובה לבחור בשתיים מבין שלוש המעבדות הבאות:'מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית', 'מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית', 'מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית'. ניתן לבחור במעבדה שלישית נוספת.

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.2512

שיטות מתמטיות בכימיה [4]

3

2

4

חדו"א 1ג',

חדו"א 2ג',

אלגברה לינארית 1ג'

0351.3001

יישומי מחשב למדעים

4

 

4

תכנות

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קורסי מתמטיקה של שנה א'

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [5]

3

 

3

מומלץ תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית [17]

3

1

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3212

כימיה קוונטית [17]

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3305

מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית

 

11

11

מעבדה בכימיה אורגנית (שנה ב'), כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית במקביל

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3311

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית

2

 

2

 

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [6]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3322

סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר נוסף) [7]

6

 

3

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

1884.0101

יסודות היזמות והניהול [17]

2

 

2

ניתן גם בסמסטר ב'

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

 

סה"כ שעות לימוד: 2

סה"כ שעות משוקללות: 2

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.3114

נושאים בכימיה סביבתית

2

 

2

 

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית  [8], [9]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית

0351.3206

מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית

 

6

6

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי,

אחד משני הקורסים: כימיה קוונטית או תרמודינמיקה סטטיסטית

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [8]  

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר) [10]

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3322

סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר נוסף) [11]

6

 

3

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

4

 

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

0351.3819

כימיה של סוכרים [12]

2

 

2

כימיה אורגנית 2

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות  [13] ,[14]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות

2

 

2

תרמודינמיקה
 

 

קורסים מתואר "מוסמך אוניברסיטה" הפתוחים לתלמידי שנה ג' [15], [16]

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

0351.4055

דינמיקה של נוזלים מורכבים [17]

3

 

3

תרמודינמיקה,

תרמודינמיקה סטטיסטית,

מומלץ מבוא לתופעות אקראיות

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית [17]

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.4140

כימיה סופראמולקולרית: ממולקולה בתמיסה למערכות ננומטריות [17]

2

 

2

 

0351.4810

מעבדה בכימיה חישובית [18]

 

5

5

 

0351.4820

תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג) בכימיה ובביו-רפואה [22]

3

 

3

 

0351.4821

ספקטרוסקופיה מתקדמת [17]

3

 

3

קוונטים וקשר כימי

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה

3

 

3

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

 

 


 

[1]     קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[2]     הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[3]     לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף.

[4]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה פיזיקלית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[5]   הקורס יילמד באנגלית.

[6]    השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[7]    לתלמידים שממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.

[8]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת תואר "מוסמך אוניברסיטה".

[9]   תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[10]   השתתפות בפרויקט מחקר מותנית בביצוע הדרכת בטיחות.

[11]   לתלמידים שממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.

[12]    הקורס יילמד באנגלית.

[13]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת תואר "מוסמך אוניברסיטה"..

[14]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[15]    חלק מהקורסים ברשימה זו ניתנים אחת לשנתיים.

[16]   ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.

[17]    לא יילמד בתשפ"א.

[18]    על בסיס מקום פנוי.

[19]    חלק מהקורסים ברשימה זו ניתנים אחת לשנתיים.

[20]    ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.

[21]    לא יילמד בתשפ"א.

[22]     מי שלמד את הקורס תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג) בכימיה ובביו-רפואה שמספרו 0351.3115 לא יכול ללמוד קורס זה.

[23]     לתלמידים שהחלו לימודיהם בתש"ף (מחליף את קורס 0351.2809).

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>