תוכנית הלימודים הדו-חוגית בכימיה ובמתמטיקה

עודכן: 08.07.2021

 

(שעות לימוד: 159-154 ש"ס, לשיקלול: 155-150 ש"ס) *

 

יועץ התוכנית:
פרופ' יעל רויכמן, ביה"ס לכימיה.

 

תוכנית לימודים זו מורכבת מ-

  1. קורסים בכימיה בהיקף 89-86 ש"ס, לשיקלול: 85-82 ש"ס (מתוכן 8-5 ש"ס קורסי בחירה).

  2. קורסים במתמטיקה בהיקף 70-68 ש"ס (מתוכן 12-10 ש"ס קורסי בחירה).

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית הלימודים הדו-חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה" בכימיה ובמתמטיקה

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0351.1810

פיזיקה כללית א'1

4

2

6

 

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

7

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

7

 

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 31

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

7

 

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

קינטיקה במקביל

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1812

פיזיקה כללית א'2

4

2

6

פיזיקה כללית א'1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1א'

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

7

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

6

אלגברה לינארית 1א'

 

סה"כ שעות לימוד: 32

סה"כ שעות משוקללות: 32

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.1811

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

 

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,  

מבוא לכימיה אורגנית

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות

2

1

3

 

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

3

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1

3

1

4

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א'

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 24

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

4

 

4

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית(,

תרמודינמיקה,  

מעבדה בפיזיקה א'1

0351.2212

אופקים בכימיה  [1]

2

 

1

 

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

8

 

8

כימיה אורגנית 1,

מעבדה בכימיה 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0366.2010

מבוא להסתברות

3

2

5

חדו"א 2א' במקביל,

אלגברה לינארית 2א',

מבוא לתורת הקבוצות,

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

0366.1106

מבוא כללי למדעי המחשב

3

1

4

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

 

סה"כ שעות לימוד: 35

סה"כ שעות משוקללות: 33

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0366.2105

אנליזה נומרית

3

1

4

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א',

מבוא כללי למדעי המחשב או מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

4

חדו"א 2א'

0366.xxxx

סמינר במתמטיקה

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

סמסטר א'- בחירה

סה"כ 8-5 ש"ס קורסי בחירה בכימיה מתוך רשימות הקורסים בסמסטר א' ו-ב':

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2803

פיזיקה כללית ב'1

3

2

5

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

אלגברה לינארית 1א',  

חדו"א 1א',

חדו"א 2א'

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

קורסי מתמטיקה של שנה א'

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [2]

3

 

3

מומלץ ללמוד תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית [5]

3

1

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3212

כימיה קוונטית [5]

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3311

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית

2

 

2

 

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3816

מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

0351.4110

עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו-כימיות

2

 

2

כימיה אורגנית 1, 2,

קינטיקה

תרמודינמיקה

או קורסים מקבילים ברפואה/הנדסה באישור מרכזי הקורס

 
 
 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית [3], [4]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [3]

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

4

 

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [4] ,[3]  

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות

2

 

2

תרמודינמיקה

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית 5

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה 5

3

 

3

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

 

 

קורסי בחירה במתמטיקה

 

סמסטר א' + ב'

 

סה"כ 12-10 ש"ס קורסי בחירה במתמטיקה מתוך רשימות הקורסים בסמסטר א' ו- ב':

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0365.2100

הסתברות למדעים

3

1

4

מבוא להסתברות,

חדו"א 2א'

0366.2106

פונקציות ממשיות

3

1

4

חדו"א 1א'

0366.2115

טופולוגיה

3

1

4

מבוא לתורת הקבוצות,

חדו"א 1א'

0366.2132

אלגברה ב'1

3

1

4

אלגברה לינארית 2א'

0366.2133

אלגברה ב'2

3

1

4

אלגברה ב'1

0366.2140

תורת המספרים

3

1

4

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

1

4

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.2180

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

3

1

 

חדו"א 3

0366.2219

גיאומטריה דיפרנציאלית

3

1

4

אלגברה לינארית 2א',

 חדו"א 3 או במקביל

0366.3020

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

3

1

4

חדו"א 4,

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

0366.3117

הצגות של חבורות סופיות

3

 

3

אלגברה ב'1

0366.3291

מבוא לגיאומטריה אלגברית

3

 

3

אלגברה ב'1,

אלגברה ב'2 במקביל

0366.3292

אלגברה ב'3

3

1

4

אלגברה ב'1,

אלגברה ב'2 במקביל

 
 
 

 

[1]   הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[2]    הקורס יילמד באנגלית.

[3]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה".

[4]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[5]   לא יינתן בתשפ"א.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>