תוכנית לימודים משולבת לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב

עודכן: 08.07.2021

 

(196 ש"ס) 

 

תוכנית הלימודים המשולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב משותפת לבית הספר להנדסת חשמל ולבית הספר למדעי המחשב ומיועדת להכשיר מהנדסים  בעלי ידע רחב בחומרה ותוכנה, שיהוו את הדרג המוביל במחקר ובפיתוח בתעשיות ה- High Tech של שנות האלפיים. בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בתעשיות עתירות הידע במגוון רחב של עיסוקים הנדסיים-מדעיים בהנדסת מחשבים ותוכנה.

 

תוכנית הלימודים מדגישה את הבסיס התאורטי-מדעי של מקצועות הלימוד ומקנה לבוגר את הכלים להתמודד עם טכנולוגיות עכשוויות ועתידיות. בנוסף, בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בלימודים לתארים מתקדמים ובמחקר בתחומי  ההנדסה השונים ובמדעי המחשב.

 

חלקה הראשון של תוכנית הלימודים מוקדש להקניית התשתית הפיזיקלית והכלים המתמטיים הדרושים לסטודנטים בהמשך לימודיהם ובפעילות העתידה כמהנדסים וכחוקרים, וללימוד מקצועות בסיסיים במדעי ההנדסה ובמדעי המחשב. חלקה השני של תוכנית הלימודים מיועד להרחבת התשתית ולהעמקתה במקצועות המיוחדים להנדסת מחשבים ולתוכנה, ובמקצועות רלוונטיים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב, שמהווים את בסיס הידע המשותף לכל העוסקים במקצוע. במסגרת החלק הזה של תוכנית הלימודים, הסטודנטים יוכלו להתמחות במגוון תחומים, השייכים לספקטרום שבין הנדסת חשמל למדעי המחשב והממשק ביניהם. אלו כוללים: חומרה, תקשורת, עיבוד אותות, בקרה, רשתות מחשבים, אבטחת מידע, הנדסת תוכנה , מדעי המידע (כולל למידה חישובית), תיאוריה של מדעי המחשב ועוד.

 

* סטודנטים בתוכנית מצטיינים יוכלו לבצע פרויקט מחקר ולהתחיל אותו כבר בשלב מוקדם של הלימודים.

 

תנאי מעבר משנה לשנה

מצב לימודים תקין בכל הקורסים וממוצע ציונים 70 ומעלה בנוסף לתנאים המפורטים בתקנון.

 

סדר הלימודים

משך הלימודים ארבע שנים. תקנון הלימודים, עבודות ובחינות, מעבר משנה לשנה, מרכיבי ציון הגמר ושקלולם והמשך הלימודים לתואר שני ולתואר שלישי הם כנהוג בתוכניות הלימודים בפקולטה להנדסה ובבית הספר למדעי המחשב.
הסטודנטים רשומים כתלמידים בשתי הפקולטות, בפקולטה למדעים מדויקים ובפקולטה להנדסה  ומקבלים את התואר משתי הפקולטות.
הסטודנטים יירשמו לקורסים באמצעות מזכירות הסטודנטים של כל פקולטה בהתאם להנחיות.

 

על מנת להיות זכאים לתואר, נדרשים הסטודנטים לצבור 196 שעות לפחות, (כולל 4 שעות קורס הומני). קורסי ההתמחות מהווים כ- 42 שעות מתוך מכסה זאת, והם יתחלקו בצורה שווה בין הנדסת חשמל ומדעי המחשב.

 

בוגרי התוכנית יקבלו תואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב.

 

 

 

 

 

תוכנית לימודים משולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב

 

תוכנית לימודים מומלצת

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' (1) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

 

6

 

0509.1117

השלמה מתמטית לפיזיקה

2

2

 

3.5

 

0509.1118

מכניקה קלאסית להנדסת חשמל

4

2

 

5.5

השלמה מתמטית לפיזיקה במקביל

0509.1724

אלגברה לינארית

5

2

 

6.5

 

0509.1746

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

 

5.5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 29

סה"כ שעות משוקללות: 27

 

 

סמסטר ב' (2) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

6

 

0509.1829

פיזיקה 2

4

2

 

5.5

מכניקה קלאסית להנדסת חשמל

0509.1834

מעבדה בפיזיקה

 

 

 

2

 

0509.1745

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

1

 

4

חדו"א 1ב',

אלגברה לינארית

0509.1747

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

 

5.5

חדו"א 1ב',

אלגברה לינארית

 

סה"כ שעות לימוד: 24

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' (3) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0368.2157

תוכנה 1

3

1

 

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

 

4

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מתמטיקה בדידה,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה במקביל,

תוכנה 1 במקביל

0509.2801

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

3

1

 

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

0512.2832

מעגלים ומערכות לינאריות

4

2

 

5.5

משוואות דיפרנציאליות רגילות,

פיזיקה 2

0509.2843

אנליזה הרמונית

2

1

 

3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב',

משוואות דיפרנציאליות רגילות,

פונקציות מרוכבות במקביל

0512.3561

מערכות לוגיות ספרתיות

3

1

 

4

אלגברה לינארית

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 24.5

 

 

סמסטר ב' (4) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

 

4

מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה [1]

2

 

 

2

מבני נתונים,

תוכנה 1

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

 

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0509.2844

פונקציות מרוכבות

2

1

 

3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב',

שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות,

אלגברה לינארית

0512.2509

מבוא להתקנים אלקטרוניים

3

1

 

4

מעגלים ומערכות לינאריות

0512.2526

שדות וגלים אלקטרומגנטיים

3

1

 

4

פיזיקה 2,

מעגלים ומערכות לינאריות

0512.2835

אותות ומערכות

3

1

 

4

אנליזה הרמונית,

מעגלים ומערכות לינאריות

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

שנים ג' ו-ד'

 

סמסטר א' (5) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

ניתן בסמסטר

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

 

4

מבני נתונים, פרויקט תוכנה,

תוכנה1

5

0368.3168

סיבוכיות

3

1

 

4

מודלים חישוביים,

אלגוריתמים

5

0512.3513

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

3

1

 

4

מבוא להתקנים אלקטרוניים,

מבוא למערכות לינאריות

5

0512.3632

אותות אקראיים ורעש

3

1

 

4

אותות ומערכות,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

5

0512.4400

מבנה המחשב

2

2

 

3

מערכות לוגיות ספרתיות,

אלגוריתמים

5

 

סה"כ שעות לימוד: 30-26

סה"כ שעות משוקללות: 19

 

 

סמסטר (7,6 ו-8)

התוכנית כוללת קורסי חובה, מסלולי התמחות בהנדסת חשמל, וקורסי התמחות במדעי המחשב. קורסי החובה מהווים 150 מתוך 192 השעות של המכסה לתואר, ומותירים עוד 42 שעות לקורסי התמחות. 42 שעות אלה יתחלקו בצורה שווה בין מדעי המחשב והנדסת חשמל, עם אפשרות להעברה של לכל היותר 4 שעות מצד לצד. במסגרת 21 השעות בהנדסת חשמל, יש להשלים מסלול התמחות אחד מתוך המסלולים הבאים: חומרה, תקשורת, עיבוד אותות ובקרה. במסלול הנבחר יש להשלים 3 קורסים (כולל החובה) וכן את מעבדת החובה המתקדמת. את שאר השעות יש להשלים מתוך כלל קורסי המסלולים בהנדסת חשמל. ניתן גם לבחור מתוך קורסי תואר שני, באישור המרצה וראש המגמה. מומלץ לקחת את המעבדה המתקדמת בתקשורת מחשבים. במסגרת 21 השעות במדעי המחשב יש להשלים סדנא במדעי המחשב (5 ש"ס), סמינר במדעי המחשב (2 ש"ס), ועוד 14 שעות מכלל קורסי הבחירה במדעי המחשב – ראו קישור בהמשך. התמקדות באבטחת מידע (המפורטת בידיעון מדעי המחשב תחת אפשרויות קורסי הבחירה) הינה משותפת להנדסה ומדעי המחשב. השעות של קורסי הליבה בהתמקדות זו: 0368.3049), יתחלקו בצורה שווה בין מכסת הנדסת חשמל למכסת מדעי המחשב.

 

 

סמסטר (7,6 ו-8) - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

ניתן בסמסטר

0368.2170

לוגיקה למדעי המחשב [2]

3

1

 

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

6

0368.3030

 

או

0512.4462

רשתות תקשורת מחשבים

 

או

מבוא לתקשורת מחשבים

3

 

 

3

1

 

 

1

 

 

 

4

4

 

 

4

אלגוריתמים,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

מערכות הפעלה

5/7

 

 

6

0512.3514

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

3

1

 

4

מערכות לוגיות ספרתיות,

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים

6

0512.3594

מעבדה במעגלים אלקטרוניים

 

 

4

2

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

7

0512.4100

או

0512.4200

או

0512.4161

או

0512.3543

מערכות תקשורת

או

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

או

תקשורת ספרתית

או

מבוא לתורת הבקרה

3

 

3

 

3

 

2

1

 

1

 

1

 

1

4

 

4

 

 

 

 

4

 

4

 

4

 

3

אותות אקראיים ורעש

 

מבוא לניתוח אותות

 

אותות אקראיים ורעש

 

מעגלים ומערכות לינאריות

8/6

 

8/6

 

7

 

7/6

0512.4000

פרויקט [3]

4

 

 

6

130 שעות

7

 

 

השלמת המכסה של 192 שעות לתואר כוללת, מעבר לקורסי החובה לעיל, עוד 42 שעות בחירה. שעות אלו יתחלקו בצורה שווה בין מדעי המחשב והנדסת חשמל, עם אפשרות להעברה של לכל היותר 4 שעות מצד לצד.

 

קורסי התמחות במדעי המחשב (סמסטר 6, 7, 8) – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

××××.0368

סדנא במדעי המחשב (יינתן באנגלית)

2

 

3

5

 

××××.0368

סמינר במדעי המחשב

2

 

 

2

 

 

 

קורסי התמחות במדעי המחשב (סמסטר 6, 7, 8) – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

 

קורסי בחירה במדעי המחשב  - פירוט ברשימה הכללית באתר מדעי המחשב

14

 

 

14

 

 

 

פרויקט מחקר למצטיינים

 

מטרת הפרויקט:

לאפשר לסטודנטים מצטיינים להשתלב בעבודה מחקרית ברמה גבוהה כבר במהלך התואר הראשון. הפרויקט למצטיינים מחליף את פרויקט הגמר הרגיל לתואר ראשון.

 

כללי הפרויקט:

  1. הקבלה לפרויקט מחקר למצטיינים תעשה בסיום סמסטר שלישי ל-5 אחוז העליונים בתוכנית חשמל אלקטרוניקה וחשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב ו-15 אחוז העליונים מחשמל אלקטרוניקה ופיזיקה.

  2. את הפרויקט המחקרי ניתן יהיה להתחיל בסמסטר הרביעי ללימודים. משך הפרויקט 4-1 סמסטרים.

  3. התקשרות בין מנחים לסטודנטים תתבצע בצורה אישית ויזומה על ידי הסטודנט.

  4. בתוך חצי שנה מתחילת העבודה על הפרויקט, יהיה המנחה מחויב להצהיר כי הסטודנט יקבל ציון בעבור עבודת המחקר עד תום הזמן המיועד למחקר (גם אם בסופו של דבר לא יגיעו לתוצרים מחקריים המיועדים לפרסום כמו כתיבת מאמר – ראו סעיף 7).

  5. סטודנטים יוכלו להחליף פרויקט/מנחה כל עוד נותרה להם שנה לסיום הלימודים.

  6. פרויקט יוכל להיות מאויש גם על ידי זוג סטודנטים.

  7. תוצרי הפרויקט – מאמר שהוגש לפרסום בכתב עת מדעי, לצורך זה גם פרסום ראשוני ב-ArXiv ייחשב. במקרה זה הסטודנט לא נדרש להציג סיכום נוסף של עבודתו. במקרה ולא הוגש מאמר לפרסום, יגיש הסטודנט עבודה מסכמת עליה יהיה חתום המנחה.

 

 

מסלולי התמחות בהנדסת חשמל

 

מסלול חומרה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

ניתן בסמסטר

0512.4163

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

3

1

 

4

אותות אקראים ורעש

7

0512.4461

ארכיטקטורה של מחשבים

(קורס ליבה)

3

1

 

4

מבנה המחשב

8/6

0512.4490

 

מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים

 

 

3

1.5

מבנה המחשב

7

0512.4492

מעבדה מתקדמת במבנה המחשב (קורס ליבה)

 

1

3

4

מבנה המחשב

7/5

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה

3

1

 

4

מבוא להתקנים אלקטרוניים

7

0512.4703

מבוא לתכנון מעגלי  VLSI

3

1

 

4

מערכות לוגיות ספרתיות,

מבוא להתקנים אלקטרוניים,

מעגלים אלקטרוניים ספרתיים במקביל

7

0510.7405

ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים (תואר שני)

2

 

2

2

ארכיטקטורה של מחשבים

7

 

 

הערות:

  1. רישום לקורס "ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים", שהוא קורס תואר שני, מותנה בהסכמת המרצה.

  2. את ה"מעבדה מתקדמת במבנה המחשב" אפשר ומומלץ לקחת בסמסטר 5.

  3. מעבדת החובה במסלול  היא המעבדה ה"מעבדה מתקדמת במבנה המחשב". ה"מעבדה מתקדמת בארכיטקטורת מחשבים" תיחשב כקורס בחירה במסלול.

 

 

מסלול תקשורת

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

ניתן בסמסטר

0510.6101

תורת האינפורמציה (תואר שני)

3

 

 

3

אותות אקראיים ורעש

7

0510.6102

עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת (תואר שני)

3

 

 

3

תקשורת ספרתית

8

0512.4264

מבוא ללמידת מכונה (הקורס יינתן באנגלית)

3

1

 

4

אותות אקראיים ורעש

6

0512.4100

מערכות תקשורת (קורס ליבה)

3

1

 

4

אותות אקראיים ורעש

6

0512.4161

תקשורת ספרתית (קורס ליבה)

3

1

 

4

אותות אקראיים ורעש

7

0512.4162

העברה ספרתית של אותות

3

1

 

4

תקשורת ספרתית, מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

8

0512.4163

מבוא לקודים לתיקון שגיאות

3

1

 

4

תקשורת ספרתית

7

0512.4164

מעגלי תקשורת

3

1

 

4

מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים, מערכות תקשורת

7

0512.4190

מעבדה מתקדמת בתקשורת

 

 

3

1.5

מערכות תקשורת

7/8

0512.4462

מבוא לתקשורת מחשבים

3

1

 

4

מבנה מחשב

7/8

0512.4602

מבוא לתקשורת אופטית

3

1

4

3.5

תמסורת גלים ומערכות מפולגות,

אותות אקראיים ורעש

8

 

 

מסלול עיבוד אותות

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

ניתן בסמסטר

0510.7255

למידה עמוקה (קורס לתואר שני)

2

 

2

2

באישור מרצה הקורס

7

0512.4264

מבוא ללמידת מכונה (הקורס יינתן באנגלית בסמסטר ב')

3

1

 

4

אותות אקראיים ורעש

7/8

0510.6202

תורת שערוך (קורס לתואר שני)

3

 

 

3

אותות אקראיים ורעש

6/8

0512.4162

העברה ספרתית של אותות

3

1

 

4

תקשורת ספרתית

8

0512.4200

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (קורס ליבה)

3

1

 

4

אותות ומערכות

6

0512.4261

או

0512.4262

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

או

עיבוד תמונות (קורס ליבה)

3

 

3

1

 

 

 

 

1

4

 

4

אותות אקראיים ורעש,

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

אותות אקראיים ורעש,

מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

7

 

7

0512.4263

עיבוד וניתוח וידיאו

3

 

1

4

עיבוד תמונות

8

0512.4290

מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות

 

 

3

1.5

מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי

7

0512.4291

מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות

 

 

3

1.5

עיבוד תמונות

8

0512.4603

מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים

3

1

 

4

אופטיקה קלאסית

7

 

 

מסלול בקרה

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מ'

מש'

דרישות קדם

ניתן בסמסטר

0512.4264

מבוא ללמידת מכונה (הקורס ינתן באנגלית בסמסטר ב')

3

1

 

4

אותות אקראים ורעש

7/8

0512.4360

מבוא לבקרה לינארית מודרנית (קורס ליבה)

3

1

 

4

מבוא לתורת הבקרה,

אותות אקראים ורעש

6/8

0512.4362

מערכות משוב שימושיות (קורס ליבה)

3

1

 

4

מבוא לתורת הבקרה

7

0512.4300

מבוא לבקרה ספרתית

3

1

 

3.5

מבוא לתורת הבקרה

6/8

0542.4621

מבוא לרובוטיקה

3

 

2.5

3.5

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא לתורת הבקרה

7

0512.3542

מעבדת בקרה

 

 

 

1

מבוא לתורת הבקרה

6/7

0512.4390

מעבדה מתקדמת בבקרה

 

 

 

1.5

מע' בבקרה,

מבוא  לבקרה לינארית  מודרנית,

מע' משוב שימושיות

7/8

 

 

רשימת פטורים לבעל תואר הנדסאי

 

הפטור יינתן על סמך ציון ממוצע 80 לפחות בבחינות הגמר הממשלתיות (לא כולל פרוייקט).

 

הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה:

0512.3513 - מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים.

0512.3514 - מעגלים אלקטרוניים ספרתיים.

0512.3561 - מערכות לוגיות ספרתיות.

0512.3594 - מעבדה במעגלים אלקטרוניים.

0512.4000 - פרוייקט.

 

 


 

[1] + 2 ש"ס תרגיל - רשות.

[2] ניתן להמיר באישור ועדת הוראה את הקורס לוגיקה למדעי המחשב  ו/או סיבוכיות בקורסי בחירה מתקדמים במדעי המחשב שמספרם 0368.4xxx ופתוחים לתואר ראשון. מומלץ למי שבכוונתו להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב ללמוד את הקורסים לוגיקה למדעי המחשב וסיבוכיות.

[3] סטודנטים יכולים לקחת פרויקט בהנחיית חברי סגל במדעי המחשב במסגרת סדנה מורחבת. לשם כך, נא לפנות לאחראי פרויקטים בפקולטה להנדסה. פרויקט בנוי משלב א' 0512.4001 ומשלב ב' 0512.4000.

[4]  הקורס יינתן באנגלית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>