קורסי בחירה במדעי המחשב

עודכן: 08.07.2021

 

(שעות לשיקלול: 122 ש"ס) *, **

 

קורסי בחירה [1] במדעי המחשב

(לכל תוכניות הלימודים במדעי המחשב)

 

קורסי בחירה - ליבה במדעי המחשב

 

ביה"ס למדעי המחשב מציע מבחר קורסי בחירה בתחומים שונים אשר מפורטים בהמשך ע"פ חלוקה לתחומים. המלצת ביה"ס היא ללמוד לפחות 3 קורסים מתוך רשימת קורסי הליבה שלהלן:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

דרישות קדם

0368.2170

לוגיקה למדעי המחשב

3

1

מתמטיקה בדידה,

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א',

אלגברה לינארית 2א'

0368.3030

רשתות תקשורת מחשבים

3

1

אלגוריתמים,

מבוא להסתברות,

פרויקט תוכנה

0368.3065

מבוא לאבטחת מידע

3

1

מבנה המחשב,

מערכות הפעלה או מבוא לתכנות מערכות

0368.3049

מבוא לקרפטוגרפיה מודרנית

3

1

אלגוריתמים

0368.3102

גנומיקה חישובית

3

1

אלגוריתמים,

סטטיסטיקה למדעי המחשב (או הסכמת המרצה)

0368.3075

למידה ממוחשבת מחיזוקים

3

1

מבוא ללמידה חישובית

0368.3133

קומפילציה

3

1

מערכות הפעלה,

מודלים חישוביים

0368.3168

סיבוכיות

3

1

מודלים חישוביים,

אלגוריתמים

0368.3169

אלגוריתמים בפעולה

3

 

אלגוריתמים

0368.3235

מבוא ללמידה חישובית

3

1

אלגוריתמים או במקביל,

מבוא להסתברות 0366.2010 או קורס דומה, סטטיסטיקה למדעי המחשב 0365.2301 או קורס דומה

0368.3236

יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה

2

1

מבני נתונים

0368.3241

שפות תכנות

3

1

תוכנה 1,

מודלים חישוביים

0368.3458

מערכות בסיסי נתונים

2

1

מבני נתונים,

לוגיקה למדעי המחשב (מומלץ)

0368.3173

גיאומטריה חישובית [3]

3

 

מבנה נתונים,

אלגוריתמים או במקביל

 

 

תיאוריה של מדעי המחשב

 

לא כל הקורסים ניתנים בשנה הנוכחית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.3036

קומבינטוריקה בסיסית

3

 

3

מתמטיקה בדידה

0366.3267

תורת הגרפים [4]

3

 

3

אלגברה לינארית 1א',

מתמטיקה בדידה

0368.2170

לוגיקה למדעי המחשב [5]

3

1

4

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א',

מתמטיקה בדידה

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

3

1

4

אלגוריתמים

0368.3072

קודים מתקני שגיאות [6]

3

 

3

אלגוריתמים

0368.3074

יסודות המתמטיקה ומיכון הוכחות בה

3

 

3

מתמטיקה בדידה,

חדו"א 1א',

חדו"א 2א'

0368.3084

קודים לתיקון שגיאות וסריגים

3

 

 

סיבוכיות או במקביל

0368.3168

סיבוכיות 5

3

1

4

מודלים חישוביים,

אלגוריתמים

0368.3311

התאוריה שמאחורי בלוקצ'יינס

3

1

4

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית,

סיבוכיות

0368.3249

צעדים ראשונים במחקר לסטודנטים מצטיינים

2

2

4

 

 

 

מערכות, רשתות מחשבים והנדסת תוכנה

 

לא כל הקורסים ניתנים בשנה הנוכחית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3030

רשתות תקשורת מחשבים

3

1

4

אלגוריתמים, מבוא להסתברות,

פרויקט תוכנה

0368.3058

נושאים מתקדמים בתכנות

3

1

4

פרויקט תוכנה

0368.3062

ניהול נתונים באינטרנט

2

1

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

אלגוריתמים, מודלים חישוביים

0368.3073

מערכות ואלגוריתמים לאיכון, ניווט ומיפוי

3

 

3

אלגברה לינארית 2א',

תוכנה 1,

0368.3079

אבטחת מוצרים ושרותים דיגיטאלים

3

 

 

קורסי בסיס בתכנות וידע בתקשורת

0368.3081

עיצוב מערכות מתקדם

3

1

 

מערכות הפעלה

0368.3133

קומפילציה [7]

3

1

4

מערכות הפעלה,

מודלים חישוביים

0368.3174

שיטות וכלים לשיפור יעילות בתהליך פיתוח של תוכנה

3

 

3

תוכנה 1,

לוגיקה למדעי המחשב

0368.3175

נושאים בהנדסת תוכנה

3

 

3

תוכנה 1,

מבני נתונים,

פרויקט תוכנה או במקביל,

מודלים חישוביים

0368.3241

שפות תכנות

3

1

4

תוכנה 1,

מודלים חישוביים

0368.3312

רשתות קונבולוציה עמוקות

2

1

3

מבוא להסתברות 0366.2010 או קורס דומה,

סטטיסטיקה למדעי המחשב 0365.2301 או קורס דומה,

מבוא ללמידה חישובית

0368.3458

מערכות בסיסי נתונים

2

1

3

מבני נתונים,

לוגיקה למדעי המחשב (מומלץ)

0368.3469

תכנות מעבדים רבי ליבות

3

1

4

תוכנה 1,

מבני נתונים

 

 

יישומים של מדעי המחשב

 

לא כל הקורסים ניתנים בשנה הנוכחית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3062

ניהול נתונים באינטרנט

2

1

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

אלגוריתמים,

מודלים חישוביים

0368.3075

למידה ממוחשבת מחיזוקים

3

1

4

מבוא ללמידה חישובית

0368.3131

יסודות התוכנה בשפת Coq

3

1

4

מודלים חישוביים,

לוגיקה למדעי המחשב,

שפות תכנות מומלץ אפשר במקביל

0368.3076

אלגוריתמים ויישומים ברשתות חברתיות

3

 

3

אלגוריתמים,

מערכות בסיסי נתונים מומלץ

0368.3077

עיבוד שפה טבעית [8]

3

 

3

אלגוריתמים,

מבני נתונים,

מבוא ללמידה חישובית

0368.3080

יסודות הלמידה העמוקה [17]

3

1

4

מבוא ללמידה חישובית

0368.3082

נושאים מתקדמים במבנה התקני זכרונות הבזק ואבטחתם

2

 

2

מבני נתונים,

מערכות הפעלה (או במקביל)

0368.3173

גיאומטריה חישובית [9]

3

 

3

אלגוריתמים או במקביל

0368.3177

פיתוח מערכות זמן אמת בגישה פורמלית

3

 

3

לוגיקה למדעי המחשב,

מודלים חישוביים

0368.3235

מבוא ללמידה חישובית

3

1

4

אלגוריתמים או במקביל,

מבוא להסתברות 0366.2010 או קורס דומה,

סטטיסטיקה למדעי המחשב 0365.2301 או קורס דומה

0368.3236

יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה

2

1

3

מבני נתונים

0368.3239

יסודות כריית מידע

3

 

3

אלגוריתמים

0368.3241

שפות תכנות

3

1

4

תוכנה 1,

מודלים חישוביים

0368.3123

היבטים אתיים וחברתיים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה [16]

3

 

 

 

1883.0901

האתיקה של ביג דטה בעיר החכמה [16]

4

 

 

 

0368.3083

תכנות תחרותי [18]

3

 

 

 

0368.3245

הוראת מדעי המחשב בקהילה [10]  [18][16]

3

 

3

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.3248

כריית מידע

3

 

3

 

0368.3319

מבוא למדעי המידע

2

1

3

אלגוריתמים,

סטטיסטיקה למדעי המחשב או קורס דומה,

מערכות בסיסי נתונים (מומלץ)

0368.3464

עיבוד סיפרתי של אותות

3

 

3

 

 

* ניתן לבחור קורסי בחירה אחרים, גם מתחומים נוספים, באישור מראש של ועדת ההוראה.

* ניתן גם לבחור קורסים מרשימת הקורסים לתואר "מוסמך אוניברסיטה", כפוף לאישור מרצה הקורס.

 

 

אבטחת מידע - Cyber Security

 

בתוכנית הלימודים של ביה"ס למדעי המחשב במסגרת קורסי הבחירה, קיימים קורסים המאפשרים התמקדות בתחום אבטחת מידע.

מומלץ ללמוד את שני הקורסים המפורטים מטה.

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

3

1

4

אלגוריתמים

0368.3065

מבוא לאבטחת מידע

3

1

4

מערכות הפעלה או מבוא לתכנון מערכות

 

 

בנוסף, מומלץ ללמוד שני קורסים [11]  מתוך ההיצע הנ"ל. אחד מהם יכול להיות סמינר או סדנא. בחירה של סמינר/סדנא תחשב גם לצורך הדרישות לתואר. אין להירשם לסדנא/סמינר נוסף.

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3079

אבטחת מוצרים ושירותים דיגיטליים

3

 

3

קורסי בסיס בתכנות וידע בתקשורת

0368.3311

התיאוריה שמאחורי בלוקצ׳יינס

3

1

4

סיבוכיות,

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

0368.3331

סמינר באבטחת מידע

2

 

2

 

0368.3523

סדנא באבטחת מידע

5

 

5

 

0368.4051

ניתוח מתקדם של שפות תכנות

3

 

3

 

0368.4131

תורת הקריפטוגרפיה (2) - נושאים מתקדמים

3

 

3

סיבוכיות,

הרישום באישור המרצה

0368.4162

תורת הקריפטוגרפיה

3

 

3

מודלים חישוביים, הסתברות וסטטיסטיקה או הסתברות לדו-חוגי, או הסתברות למדעים או מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית מומלץ

0368.4200

סמינר בחישוב מוצפן

2

 

2

תורת הקריפטוגרפיה או מבוא קריפטוגרפיה מודרנית

0368.4474

אבטחת מידע - תיאוריה בראי המציאות

3

 

3

מבוא לאבטחת מידע או מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית או תורת הקריפטוגרפיה

0368.4178

אימות אוטומטי של מערכות

3

 

3

לוגיקה למדעי המחשב או באישור מרצה

0368.4479

ניתוח ואימות תוכנה

3

 

3

מודלים חישוביים,

תוכנה 1

0368.4486

יישומים במדעי המחשב של תורת האינפורמציה

3

 

3

סיבוכיות

 
 

בחירה נוספת בתחום אבטחת מידע מהפקולטה להנדסה:

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0510.7409

סמינר נושאים באבטחת מידע

2

 

2

 

0572.5120

פרטיות מידע

2

 

2

 

 

 

מדעי המידע – Data Science

 

בתוכנית הלימודים של ביה"ס למדעי המחשב במסגרת קורסי הבחירה, קיימים קורסים המאפשרים התמקדות בתחום מדעי המידע.  מומלץ ללמוד בסך הכול חמישה קורסים לפחות, מכל אלו המפורטים מטה.

מתוכם, מומלץ ללמוד לפחות שלושה קורסים מתוך הרשימה הבאה:

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2301

סטטיסטיקה למדעי המחשב [12]

3

1

4

מבוא להסתברות

0368.3235

מבוא ללמידה חישובית

3

1

4

אלגוריתמים או במקביל,

מבוא להסתברות 0366.2010 או קורס דומה,

סטטיסטיקה למדעי המחשב 0365.2301 או קורס דומה

0368.3458

מערכות בסיסי נתונים

2

1

3

מבנה נתונים,

לוגיקה למדעי המחשב - מומלץ

0368.3319

מבוא למדעי המידע

2

1

3

אלגוריתמים,

סטטיסטיקה למדעי המחשב או קורס דומה,

מערכות בסיסי נתונים (מומלץ)

 

 

מומלץ ללמוד שני קורסים נוספים (או קורס אחד, אם כל ארבעת הקורסים שלעיל נלמדו) מתוך הרשימה הבאה [13]:

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3239

 יסודות כריית מידע

3

 

3

אלגוריתמים

0368.3248

כריית מידע

3

 

3

 

0368.3049

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

3

1

4

אלגוריתמים

0368.3062

ניהול נתונים באינטרנט

2

 

3

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה,

אלגוריתמים,

מודלים חישוביים

0368.3065

מבוא לאבטחת מידע

3

1

4

מערכות הפעלה או מבוא לתכנון מערכות

0368.3076

אלגוריתמים ויישומים ברשתות חברתיות

3

 

3

אלגוריתמים,

מערכות בסיסי נתונים מומלץ

0368.3077

 עיבוד שפה טבעית[14]

3

 

3

אלגוריתמים,

מבוא ללמידה חישובית

0368.3335

סמינר במדעי המידע

2

 

2

 מערכות בסיסי נתונים במקביל

0368.3528

סדנא במדעי המידע + מעבדה

2

3

5

סטטיסטיקה למדעי המחשב או משהו דומה

 

 

באישור ועדת הוראה, ניתן ללמוד קורס בסטטיסטיקה מתוך הרשימה הבאה:

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

 

3

הסתברות למדעים

0365.2100

הסתברות למדעים

3

 

3

מבוא להסתברות,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.2101

חישוב סטטיסטי

3

 

3

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים,

מבוא למדעי המחשב

0365.3247

רגרסיה

3

 

3

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב

 

 

למידה חישובית – Machine Learning

 

בתוכנית הלימודים של ביה"ס למדעי המחשב במסגרת קורסי הבחירה, קיימים קורסים המאפשרים התמקדות בתחום למידה חישובית.

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3235

מבוא ללמידה חישובית – קורס חובה במסלול

3

1

4

אלגוריתמים או במקביל,

מבוא להסתברות 0366.2010 או קורס דומה,

סטטיסטיקה למדעי המחשב 0365.2301 או קורס דומה

 

 

מומלץ ללמוד בסך הכול שלושה קורסים, מכל אלו המפורטים מטה:

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.4472

נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ובתורת המשחקים החישובית

3

 

3

מבוא ללמידה חישובית

0368.3312

רשתות קונבולוציה עמוקות

2

1

3

מבוא להסתברות 0366.2010 או קורס דומה,

סטטיסטיקה למדעי המחשב 0365.2301 או קורס דומה,

מבוא ללמידה חישובית

0368.3077

עיבוד שפה טבעית [15]

3

 

3

אלגוריתמים,

מבוא ללמידה חישובית

0368.3075

 

למידה ממוחשבת מחיזוקים

3

1

4

מבוא ללמידה חישובית

0368.3080

יסודות הלמידה העמוקה [17]

3

1

4

מבוא ללמידה חישובית

0368.4180

שיטות מתקדמות בלמידה חישובית

 

3

 

3

מבוא ללמידה חישובית

 

0368.3711

סמינר בעיבוד שפה טבעית

2

 

2

עיבוד שפה טבעית

0368.4205

סמינר בתרגום מכונה וייצור שפה טבעית

2

 

2

עיבוד שפה טבעית או מבוא ללמידה חישובית או למידה עמוקה

0368.4488

למידה עמוקה

2

1

3

 

0368.4206

שיטות מתקדמות בעיבוד שפה טבעית

3

 

3

עיבוד שפה טבעית או מבוא ללמידה חישובית או למידה עמוקה

0368.4209

נושאים מתקדמים בלמידת מכונה ואופטימיזציה

3

 

3

מבוא ללמידה חישובית

0368.4232

אופטימליות באופטימיזציה

3

 

3

מבוא ללמידה חישובית

 

 

בנוסף מומלץ לקחת את הסדנא בלמידה חישובית 0368.5271.

 

 

 

[1]  לא כל הקורסים יילמדו בתשפ"א. יש לבדוק במערכת השעות. במידה ויתווספו קורסים, הם יתפרסמו במערכת באתר האינטרנט.

[2]  לחילופין, ניתן ללמוד את הקורס '0368.3049.

[3]  קורס זה מחליף קורס שמספרו 0368.4211 ולכן כל מי שלמד את הקורס לא יכול להירשם לקורס 0368.3173.

[4]  הקורס יועבר בשפה האנגלית ב-9-8 השיעורים הראשונים ע"י ד"ר סמוטי.

[5]  חובה לתלמידי מדעי המחשב בתוכנית החד-חוגית ולתלמידי מתמטיקה ומדעי המחשב. למעוניינים להמשיך לתואר מוסמך במדעי המחשב: מומלץ ללמוד את שני הקורסים.

[6]  קורס זה החליף קורס שמספרו 0368.4145 ולכן כל מי שלמד את הקורס לא יכול להירשם לקורס 0368.3072.

[7]  חובה לתלמידי מדעי המחשב בתוכנית החד-חוגית.

[8]  קורס זה החליף קורס שמספרו 0368.4130 ולכן כל מי שלמד את הקורס לא יכול להירשם לקורס 0368.3077. כמו כן הקורס יינתן בשפה האנגלית.

[9]  קורס זה מחליף קורס שמספרו 0368.4211 ולכן כל מי שלמד את הקורס לא יכול להירשם לקורס 0368.3173.

[10] הרשמה לקורס הוראת מדעי המחשב בקהילה לאחר ראיון קבלה.

[11]  לא כל הקורסים יינתנו בתשפ"א.

[12]  קורס חובה בתוכנית הלימודים החד חוגית למדעי המחשב, ולא ייחשב במניין קורסי הבחירה עבור סטודנטים בתוכנית זו.

[13]  לא כל הקורסים יינתנו בתשפ"א.

[14]  קורס זה מחליף קורס שמספרו 0368.4130 ולכן כל מי שלמד את הקורס לא יכול להירשם לקורס 0368.3077. כמו כן, הקורס יינתן בשפה האנגלית.

[15]  הקורס יינתן בשפה האנגלית.

[16]  תלמידים יוכלו לבחור קורס אחד בלבד: "היבטים אתיים וחברתיים של מדעי המחשב" 0368.3123 או "הוראת מדעי המחשב בקהילה" 0368.3245 או "האתיקה של ביג דטה בעיר החכמה" 1883.0901.

[17]  לא יספר במניין הקורסים המותרים מתואר ראשון.

[18]  תלמידים יוכלו לבחור קורס אחד בלבד: "היבטים אתיים וחברתיים של מדעי המחשב" 0368.3123 או "הוראת מדעי המחשב בקהילה" 0368.3245 או "האתיקה של ביג דטה בעיר החכמה" , 1883.0901, או תכנות תחרותי 0368.3083

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>