מסלול מצטיינים - תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

עודכן: 08.07.2021

 

 (שעות לימוד ושקלול: 124-123 ש"ס) *

​​

החוג מציע מסלול לימודים לתלמידים מצטיינים החל מהשנה השנייה ללימודים בחוג, במסלול חד-חוגי. המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים המעוניינים בהמשך לימודים במסלול מחקרי לתארים מתקדמים.

 

מועמדים למסלול המצטיינים נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:

  1. ממוצע 90 ומעלה בסיום חובות שנה א' בחוג (במסלול המצטיינים הדו-חוגי, ועדת ההוראה תשקול בחיוב ממוצע מעבר נמוך מ-90 בחוג השני ובלבד שלא ירד מתחת ל-85). 

  2. ראיון קבלה.

  3. המלצה של חבר סגל בכיר בחוג לגאוגרפיה שישמש כמנחה האישי.

 

קורסים ייחודיים לתוכנית ותנאי מעבר משנה ב' לשנה ג' במסגרת תוכנית המצטיינים:  

 המלצת המנחה ועמידה בממוצע ציונים 90 ומעלה. 

 

הלימודים כוללים 3 קורסים ייחודיים (בהיקף של 12 ש"ס) המשלבים עבודה יחידנית עם המנחה על פני כל השנה, הגשת עבודה מסכמת בכל קורס המוגדר כפרויקט מחקר בהתאם להנחיות המנחה, מפגשים של כלל תלמידי תוכנית המצטיינים עם מרכז התוכנית והצגת המחקר.

 

מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בהמלצת המנחה ועמידה בממוצע ציונים 90 ומעלה. 

 

הקורסים הייחודיים הם:

  1. שנה ב' - עקרונות בבניית פרויקט מחקר (4 ש"ס)

  2. שנה ג' -  פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' (4 ש"ס)

  3. שנה ג' - פרויקט מחקר עיוני-יישומי ב' (4 ש"ס)

 

תלמידי המסלול רשאים להמיר שיעורי בחירה בשיעורים מכלל הפקולטות בקמפוס ובשיעורים מקורסי התואר השני בחוג (בהמלצת המנחה ובאישור ועדת ההוראה).

 

מסלול המצטיינים יצוין בגיליון הציונים בלבד. 

 

לתלמיד שיסיים בהצלחה לימודיו בתוכנית זו, מומלץ להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במסלול מחקרי (עם תזה), בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם.

 

תוכנית הלימודים במתכונת זו תקפה עבור תלמידים שהחלו לימודיהם משנת הלימודים תש"ף ואילך. תלמידים אשר החלו לימודיהם בשנים קודמות ילמדו לפי תוכנית הלימודים בידיעון של השנה הראשונה ללימודיהם.

 

 

מבנה תוכנית הלימודים במסלול מצטיינים - תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם:

 

שעות לימוד ושקלול: 124-123

 

שנה א' - בסיס

הדרכה בספריה - חובה

מבואות - 6 קורסים (21 ש"ס)

סטטיסטיקה - קורס אחד (5 ש"ס)

חטיבת העשרה - 18 ש"ס

 

שנה ב'

עקרונות בבניית פרויקט מחקר (בתחום ההתמחות) - 4 ש"ס

 

שנה ב' / ג' - שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע:

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מיומנויות בכתיבה מדעית (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב') - קורס אחד (3 ש"ס)

פרקים במבוא לאקולוגיה א' (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

 

שנה ב' / ג' - מיומנויות

שיעורי מיומנות (14 ש"ס בכל תחום ידע) - 42 ש"ס

שיעורי בחירה מלימודי סביבה - 2 קורסים (5-4 ש"ס)

 

שנה ג'

סמינריונים אינטגרטיביים - 2 קורסים (8 ש"ס)

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' (בתחום ההתמחות) - 4 ש"ס

פרויקט מחקר עיוני-יישומי ב' (בתחום ההתמחות) - 4 ש"ס

 

סה"כ שעות לימוד בחוג: 124-123 ש"ס

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משתקללות במניין השעות לתואר.

 

 

 

מסלול מצטיינים - תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

 

שנה א' – בסיס

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1011

הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה [1]

 

 

 

 

0349.1303

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

4

 

4

 

0349.1606

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק  [2]

2

 

2

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ  [3]

4

 

4

 

0349.1817

סטיסטיקה לגאוגרפים [4]

3

2

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1407

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

4

 

4

 

0349.1503

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

4

 

4

 

0349.1608

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות [5]

2

1

3

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

סטטיסטיקה לגאוגרפים

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 11

 

 

שנה א' - חטיבת העשרה

 

יש להירשם ל-18 ש"ס ממקבץ הקורסים המוצעים במסגרת חטיבת העשרה (היצע הקורס עלול להשתנות מדי שנה):

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

1009.1820

מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה

4

 

4

 

1009.1840

שיטות המשפט הישראלי

4

 

4

 

1009.1102

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

4

 

4

 

1031.1400

מבוא למחשבה פוליטית

4

 

4

 

1031.1900

מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

4

 

4

 

1031.1800

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

4

 

4

 

1041.1102

מבוא לסוציולוגיה

4

 

4

 

1041.1101

מבוא לאנתרופולוגיה

4

 

4

 

0671.1001

הארכיאולוגיה מהי

2

 

2

 

0671.1071

מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות

4

 

4

 

0671.2420

יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה

4

 

4

 

0622.1001

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה

2

 

2

 

0622.1002

תולדות העמים המוסלמים

2

 

2

 

0622.1003

מבוא לדת ולתרבות האסלם

2

 

2

 

0618.1032

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

 

2

 

0618.1018

מבוא לפילוסופיה של המוסר

2

 

2

 

0618.1019

מבוא לפילוסופיה פוליטית

2

 

2

 

0618.1059

מבוא לאסתטיקה

2

 

2

 

0621.1209

התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה

2

 

2

 

0621.1217

מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית

2

 

2

 

0455.1512

מבוא לביולוגיה א'

5

 

5

 

0455.1513

מבוא לביולוגיה ב'

4

 

4

 

 

 

 

 

 

שנה ב'

 

שיעור חובה יחודיים לתוכנית מצטיינים  - עקרונות בבניית פרויקט מחקר

 

סמסטר א' + ב'  (שנתי)

קורס אחד  (4 ש"ס) על פי תחום ההתמחות

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2480

עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום הסביבה הפיזית

4

 

4

 

0349.2481

עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום גאו-אינפורמטיקה

4

 

4

 

0349.2482

עקרונות בבניית פרויקט מחקר בתחום תכנון עירוני ואזורי

4

 

4

 

 

 

 

שנה ב' - ג'

 

שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע (13 ש"ס)

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2020

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב')

2

 

2

 

0349.2409

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב')

2

 

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים

0349.2021

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (פייתון) (שנה ב')

2

1

3

 

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג')

2

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 9

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2400

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב')

2

 

2

מבוא לסביבת האדם:               מרחב, מקום וסביבה                (במקביל לתואר שני)

xxxx.0910

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג', החל מתשפ"ב)

2

 

2

פרקים במבוא לאקולוגיה

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

קורסי מיומנויות - שנים ב' ו-ג'

 

יש לקחת קורסי מיומנויות לפי תחומי ידע החל משנה ב' בהיקף 14 ש"ס בכל תחום ידע, סה"כ 42 ש"ס.

 

סמסטר א'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2862

מודלים של תהליכים גאוגרפיים במרחב-זמן [6] [19]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ ב',

סטטיסטיקה

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [6]

2

2

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב'  (בציון 85)

0349.2918

חישה מרחוק

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

0349.2935

חישה מרחוק בסביבה אורבנית [6]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

 

 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2670

מטאורולוגיה סינופטית [7]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2544

אזורי אקלים [7]

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2300

אקלים א"י

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2913

הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2245

תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה [6]

2

 

2

 

0349.2477

גאוגרפיה רפואית וסביבה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2929

גאוגרפיה היטורית סביבתית בעת החדשה [6]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2266

טיפול בפסולת בישראל [6] [20]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2178

חופי הים התיכון של ישראל [7]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

1880.0901

משבר האקלים וקיימות

2

 

2

 

 

 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2464

מורפולוגיה עירונית

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2264

עיור, ערים, עירוניות [8]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2527

תכנון עירוני [6]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני),

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2287

גאוגרפיה של תיירות ופנאי

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2478

סוגיות בתכנון תחבורה [7]

2

 

2

יסודות הגאוגרפיה הכלכלית

0349.2118

גאוגרפיה כלכלית [7]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2902

גאוגרפיה קוגנטיבית [7]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה

 

 

סמסטר ב'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2166

ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי [6]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א' וחישה מרחוק

0349.2530

חישה מרחוק: סכנות סביבתיות [7]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.2170

טכנולוגיות איתור וניטור מתקדמות [6]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.2870

קרקעות ישראל [7]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 
 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2748

שינויי אקלים [7]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2993

מטאורולוגיה יישומית [7]

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2860

יחסי גומלין בין קרקע וסביבה [6] [7]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

קרקעות ישראל

0349.2292

גאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון [7]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2121

גאופוליטקיה של מים [6]

2

 

2

 

0349.2880

גבולות ישראל

2

 

2

 

0349.2135

מי שתייה, סניטציה והיגיינה

2

 

2

 

 

 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2345

עיר ופרבר

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי,

יסודות הגאוגרפיה העירונית או עיור, ערים, עירוניות

0349.2134

בריאות, מקום וחברה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

 

 

קורסי בחירה מלימודי סביבה - יש לקחת 2 קורסים לפי בחירה 5-4 ש"ס

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

 

2

 

0910.1100

מבוא לאקו פילוסופיה

2

 

2

 

0910.1222

העולם סביבנו

2

 

2

 

0509.4010

בין חינוך למדעים למהפכת החלל

3

 

3

 

 

 

 

שנה ג'

 

יש להירשם ל-2 סמינריונים אינטגרטיביים (8 ש"ס)

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3003

סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני וחישה מרחוק

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א' + ב',

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

סמסטר א' + ב' (שנתי)

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3004

סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני, תשתיות מים ושפכים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

 

שיעור חובה יחודיים לתוכנית מצטיינים

 

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א'

 

סמסטר א' + ב' (שנתי)

 

פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' - קורס אחד חובה על פי תחום ההתמחות (4 ש"ס)

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3220

פרויקט מחקר עיוני- יישומי א' בתחום סביבה פיזית

4

 

4

 

0349.3221

פרויקט מחקר עיוני- יישומי א' בתחום גאו-אינפורמטיקה

4

 

4

 

0349.3222

פרויקט מחקר עיוני- יישומי א' בתחום תכנון עירוני ואזורי

4

 

4

 

 

 

פרויקט מחקר עיוני-יישומי ב'

 

סמסטר א' + ב' (שנתי)

 

פרויקט מחקר עיוני-יישומי ב' - קורס אחד חובה על פי תחום ההתמחות (4 ש"ס)

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3320

פרויקט מחקר עיוני-יישומי ב' בתחום סביבה פיזית

4

 

4

 

0349.3321

פרויקט מחקר עיוני-יישומי ב' בתחום גאו-אינפורמטיקה

4

 

4

 

0349.3322

פרויקט מחקר עיוני-יישומי ב' בתחום תכנון עירוני ואזורי

4

 

4

 

 
 
 

 

[1]    חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

[2]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[3]   קורס משותף לתלמידי ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ (יינתן בחוג לגאופיזיקה).

[4]   החל משנה"ל תשפ"א הקורס סטטיסטיקה לגאוגרפים ישוקלל בהיקף 5 ש"ס (3 ש"ס שיעור + 2 ש"ס תרגיל).

[5]   החל משנת תשפ"א הקורס מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' ישוקלל בהיקף 3 ש"ס (2 ש"ס שיעור + 1 ש"ס תרגיל).

[6]    מוכר לתואר שני.

[7]    לא יילמד בתשפ"א.

[8]    שם קודם: יסודות הגאוגרפיה העירונית.

[9]    לא יילמד בתשפ"א.

[10]   מוכר לתואר שני.

[11]   מוכר לתואר שני.

[12]    מוכר לתואר שני.

[13]    לא יילמד בתשפ"א.

[14]   קורס סיורים – יינתנו בין 3-4 שיעורים פרונטליים ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

[15]    מוכר לתואר שני.

[16]    לא יינתן בתשפ"א.

[17]    קורס סיורים – יינתנו בין 3 - 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

[18]     לא יינתן בתשפ"א.

[19]     שם קודם: מודלים מתמטיים בגאוגרפיה.

[20]     קורס סיורים – יינתנו 4 שיעורים פרונטליים ו-3 ימי סיור מלאים. במידה ולא ניתן יהיה לקיים סיורים הקורס יתקיים כמפגש שבועי בהתאם למועד הקורס.

[21]     כולל ימי סיור.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>