תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" - .M.A בגאוגרפיה וסביבת האדם - התמחות בגאו-אינפורמטיקה

עודכן: 08.07.2021

 

(שעות לימוד ושקלול: 28 ש"ס במסלול מחקרי ו-36 ש"ס במסלול עיוני)

 

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

מטרת לימודי התמחות בגאו-אינפורמטיקה הינה להקנות השכלה אקדמית יישומית בהיבטים שונים הקשורים לאיסוף, ניהול, ניתוח וייצוג של מידע גאוגרפי. התואר השני מכשיר את התלמידים לתכנון, בנייה, וניהול של מערכת גאו-אינפורמטיקה בפרקטיקה הציבורית, הפרטית ובמחקר.

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בגאוגרפיה וסביבת האדם - התמחות בגאו-אינפורמטיקה

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות. חלק מהקורסים אינם מתקיימים כל שנה.

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4699

זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית

2

 

0349.4335

סמינר מחלקתי

 

לא ייחשב במניין השעות לתואר. אחת לשבועיים

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4336

סמינר מחלקתי

 

לא ייחשב במניין השעות לתואר. אחת לשבועיים

 

 

שיעורי ליבה בגאו-אינפורמטיקה – יש לקחת 4 ש"ס

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4842

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות [1]

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.4434

חישה מרחוק למתקדמים

4

חישה מרחוק

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4493

הקמת מערכות מידע גאוגרפיות (GIS)

2

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות (GIS)

 

 

שיעורי מיומנות / התמחות מתקדמים – יש לבחור 6 ש"ס

 

סמסטר א' - שיעורי בחירה – תחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות- ממ"ג (GIS) [2]

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות (בציון 85)

0349.2166

ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי [2]

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות,

יסודות חישה מרחוק

0349.2862

מודלים של תהליכים גאוגרפיים במרחב-זמן [2] [4]

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות,

שיטות מחקר כמותיות

 

 

סמסטר ב' - שיעורי בחירה – תחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4312

חישה מרחוק היפרספקטרלית [3]

4

חישה מרחוק למתקדמים

0349.2170

טכנולוגיות איתור וניטור מתקדמות [2]

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

 
 

שיעורי יישום מתקדמים (8-6 ש"ס): יש לבחור לפחות 6 ש"ס במסלול מחקרי ו-8 ש"ס במסלול עיוני בנוסף, אפשר לקחת קורס אחד שייחשב כסמינריון

 

סמסטר א' + ב'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4244

ניתוח טופולוגי - מרחבי של סביבה עירונית

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

 

 

סמסטר א'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4865

פרויקט יישומי: שיטות מדידה בתכנון

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב',

זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית

 
 

סמסטר ב'

מס' הקורס

                     שם הקורס                    

היקף בש"ס

הערות / דרישות קדם

0349.4772

קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS

2

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות

0349.4426

ניטור זיהום אוויר בחישה מרחוק אקטיבית ופסיבית [3]

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.4120

ניטור תופעות סביבתיות באמצעים גאוטכנולוגיים

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.2935

חישה מרחוק בסביבה אורבנית [2]

2

 מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

יסודות החישה מרחוק

0349.4360

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית [3]

2

ניתוח טופולוגי של מערכת גאוגרפית

0349.4399

פרויקט יישומי: תכנון תנועה ושימושי קרקע בסביבה עירונית

4

ניתוח טופולוגי - מרחבי של סביבה עירונית

0349.4848

ספקטרוסקופיה של קרקע וצמח מהמעבדה והחלל לטובת חקלאות מתקדמת [3]

2

חישה מרחוק למתקדמים

 

 

סמינריונים - יש לקחת 4-2 ש"ס על פי המסלול: מחקרי או עיוני מרשימת הקורסים לעיל

תלמידי התוכנית נדרשים לבחור את הסמינריונים מתוך הקורסים המוצעים בתוכנית המוגדרים כשיעורי מיומנות/התמחות מתקדמים או שיעורי יישום מתקדמים – סמינריון אחד בתחום הגאו-אינפורמטיקה לתלמידי המסלול עם תזה, ושני סמינריונים לתלמידי המסלול ללא תזה. כאשר סמינריון אחד לפחות חייב להיות בתחום גאו-אינפורמטיקה.  אין להגיש שני סמינריונים אצל אותו מרצה. 

 

שיעורי בחירה להשלמת מכסת השעות: מחקרי (28 ש"ס), עיוני (36 ש"ס)

כל שיעור שנכלל ברשימת השיעורים במסלול הכללי  לתואר שני בחוג. 
ניתן לקחת עד 3 קורסים מתואר ראשון המוכרים גם לתואר שני ( עד 8 ש"ס).
ניתן לבחור קורסים גם מחוגים אחרים על פי תקנות החוג, ובאישור ועדת הוראה.

 

 


 

[1]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   קורס מתואר ראשון המוכר לתואר שני.

[3]   לא יילמד בתשפ"א.

[4]   שם קודם: מודלים מתמטיים בגאוגרפיה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>