תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

עודכן: 08.07.2021

 

 (שעות לימוד ושקלול: 124-123 ש"ס) *

​​

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

התוכנית החד-חוגית מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתחומי הסביבה הפיזית, גאו-אינפורמטיקה ותכנון עירוני ואזורי.

 

ישנם שני אופנים להתחיל לימודים בתוכנית זו:

  • החל משנה א' (בחירת המסלול בעת הרישום לתואר הראשון) – המסלול כולל חטיבת העשרה בהיקף 18 ש"ס. במסגרת חטיבת העשרה יש להירשם ל-18 ש"ס ממקבץ הקורסים המוצעים בטבלת חטיבת העשרה.  

  • החל משנה ב' – תלמידים שהחלו לימודיהם במסלול דו-חוגי ויבחרו לעבור למסלול חד-חוגי יתקבלו אליו לאחר שהשלימו את כל קורסי החובה של שנה א' בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, בציון ממוצע של 80 ומעלה, וכן השלימו חובות לימוד של 18 ש"ס בחוג השני.

 

תלמיד שיסיים לימודיו בתוכנית זו, יוכל להמשיך לתואר "מוסמך אוניברסיטה" (בהתאם לדרישות הקבלה לתואר שני) אך ייתכן שיחויב בלימודי השלמה בהתאם למסלול הלימודים שבו יבחר לתואר מוסמך.

 

תוכנית הלימודים במתכונת זו תקפה עבור תלמידים שהחלו לימודיהם משנת הלימודים תש"ף ואילך. תלמידים אשר החלו לימודיהם בשנים קודמות ילמדו לפי תוכנית הלימודים בידיעון של השנה הראשונה ללימודיהם.

 

 

מבנה תוכנית הלימודים החד-חוגית בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם:

 

שנה א' - בסיס

הדרכה בספריה - חובה

מבואות - 6 קורסים (21 ש"ס)

סטטיסטיקה - קורס אחד (5 ש"ס)

חטיבת העשרה - 18 ש"ס

 

שנה ב' / ג' - שיעורי חובה תומכים בכל  גופי הידע:

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב') - קורס אחד (2 ש"ס)

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (שנה ב') - קורס אחד (3 ש"ס)

פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג') - קורס אחד (2 ש"ס)

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג' החל מתשפ"ב) - קורס אחד (2 ש"ס)

 

שנה ב' / ג' - מיומנויות

שיעורי מיומנות (18 ש"ס בכל תחום ידע) - 54 ש"ס

שיעורי בחירה מלימודי סביבה - 2 קורסים (5-4 ש"ס)

 

שנה ג' - אינטגרציה

סמינריונים אינטגרטיביים - 2 קורסים (8 ש"ס)

 

 

הערות:

  1. החל משנת תשפ"א שעות תרגול חובה בקורסים: סטטיסטיקה לגאוגרפיםמבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' ייחשבו במכסת השעות לתואר.

  2. חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משתקללות במניין השעות לתואר.

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בגאוגרפיה וסביבת האדם

 

שנה א' – בסיס

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1011

הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה [1]

 

 

 

 

0349.1303

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

4

 

4

 

0349.1606

 

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק [2]

2

 

2

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ [3]

4

 

4

 

0349.1817

סטטיסטיקה לגאוגרפים [4]

3

2

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.1407

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

4

 

4

 

0349.1503

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

4

 

4

 

0349.1608

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות [5]

2

1

3

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א':  מיפוי וחישה מרחוק,

סטטיסטיקה לגאוגרפים

 

סה"כ שעות לימוד: 11

סה"כ שעות משוקללות: 11

 

 

שנה א' - חטיבת העשרה

 

יש להירשם ל-18 ש"ס ממקבץ הקורסים המוצעים במסגרת חטיבת העשרה:

(היצע הקורסים עלול להשתנות מדי שנה):

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

1009.1820

מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה

4

 

4

 

1009.1840

שיטות המשפט הישראלי

4

 

4

 

1009.1102

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

4

 

4

 

1031.1400

מבוא למחשבה פוליטית

4

 

4

 

1031.1900

מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה

4

 

4

 

1031.1800

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

4

 

4

 

1041.1102

מבוא לסוציולוגיה

4

 

4

 

1041.1101

מבוא לאנתרופולוגיה

4

 

4

 

0671.1001

הארכיאולוגיה מהי

2

 

2

 

0671.1071

מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות

4

 

4

 

0671.2420

יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה

4

 

4

 

0622.1001

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה

2

 

2

 

0622.1002

תולדות העמים המוסלמים

2

 

2

 

0622.1003

מבוא לדת ולתרבות האסלם

2

 

2

 

0618.1032

מבוא לפילוסופיה חדשה

2

 

2

 

0618.1018

מבוא לפילוסופיה של המוסר

2

 

2

 

0618.1019

מבוא לפילוסופיה פוליטית

2

 

2

 

0618.1059

מבוא לאסתטיקה

2

 

2

 

0621.1209

התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה

2

 

2

 

0621.1217

מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית

2

 

2

 

0455.1512

מבוא לביולוגיה א'

5

 

5

 

0455.1513

מבוא לביולוגיה ב'

4

 

4

 

 

 

 

 

שיעורי חובה תומכים בכל גופי הידע (13 ש"ס)

 

שנים ב' - ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2020

מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית (שנה ב')

2

 

2

 

0349.2409

שיטות מחקר כמותיות (שנה ב')

2

 

2

סטטיסטיקה לגאוגרפים

0349.2021

מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב (פייתון) (שנה ב')

2

1

3

 

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה (שנה ג')

2

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 9

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2400

שיטות מחקר איכותניות (שנה ב')

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה (במקביל לתואר שני)

xxxx.0910

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה (שנה ג' , החל מתשפ"ב)

2

 

2

פרקים במבוא לאקולוגיה

 

סה"כ שעות לימוד: 4

סה"כ שעות משוקללות: 4

 

 

רשימת קורסי מיומנויות - שנים ב' ו-ג'

 

יש לקחת קורסי מיומנויות לפי תחומי ידע החל משנה ב' בהיקף 18 ש"ס בכל תחום ידע, סה"כ 54 ש"ס.

 

סמסטר א'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2862

מודלים של תהליכים גאוגרפיים במרחב-זמן [6] [16]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א'+ ב',

סטטיסטיקה לגאוגרפים

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות [6

2

2

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' (בציון 85)

0349.2918

חישה מרחוק

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

0349.2935

חישה מרחוק בסביבה אורבנית [6

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק
 
 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2670

מטאורולוגיה סינופטית [12] [8

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2544

אזורי אקלים [12] [8

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2300

אקלים א"י

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

0349.2913

הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2245

תהליכי זיהום מים: שיטות שדה ומעבדה [6

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

0349.2477

גאוגרפיה רפואית וסביבה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה

0349.2929

גאוגרפיה היטורית סביבתית בעת החדשה [6]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

1880.0901

משבר האקלים וקיימות

2

 

2

 

0349.2266

טיפול בפסולת בישראל [117 [17,

2

 

2

 

0349.2178

חופי הים התיכון של ישראל [8

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 
 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2464

מורפולוגיה עירונית

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2264

עיור, ערים, עירוניות [7]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה או מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2527

תכנון עירוני [12]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה (במקביל לתואר שני),

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2287

גאוגרפיה של תיירות ופנאי

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

0349.2478

סוגיות בתכנון תחבורה [13]

2

 

2

יסודות הגאוגרפיה הכלכלית

0349.2118

גאוגרפיה כלכלית [8

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2902

גאוגרפיה קוגנטיבית [8

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב,

מקום וסביבה

 

 

 

סמסטר ב'

 

קורסי מיומנות מתחום גאו-אינפורמטיקה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2935

ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי [10]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק

0349.2530

חישה מרחוק: סכנות סביבתיות [8]

4

 

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה א': מיפוי וחישה מרחוק,

חישה מרחוק

0349.2170

טכנולוגיות איתור וניטור מתקדמות [12]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

0349.2870

קרקעות ישראל [8]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ

 
 

קורסי מיומנויות מתחום הסביבה הפיזית

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2748

 

שינויי אקלים [8]

 

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2993

מטאורולוגיה יישומית [8]

2

 

2

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0349.2860

יחסי גומלין בין קרקע וסביבה  [13]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

קרקעות ישראל

0349.2292

גאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון [8]

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

0349.2121

גאופוליטיקה של מים [6]

2

 

2

 

0349.2880

גבולות ישראל

2

 

2

 

0349.2135

מי שתייה, סניטציה והיגיינה

2

 

2

 

 

 

קורסי מיומנויות מתחום תכנון עירוני ואזורי

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.2345

עיר ופרבר

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה,

יסודות הגאוגרפיה העירונית או עיור, ערים, עירוניות

0349.2134

בריאות, מקום וחברה

2

 

2

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

 

 

קורסי בחירה מלימודי סביבה, יש לקחת 2 קורסים לפי בחירה 5-4 ש"ס

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.1100

מבוא לאקו פילוסופיה

2

 

2

 

0910.1222

העולם סביבנו

2

 

2

 

0509.4010

בין חינוך למדעים למהפכת החלל

3

 

3

 

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

 

2

 

 

 

 

שנה ג'

 

יש להירשם לשני סמינריונים אינטגרטיביים (8 ש"ס)

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3003

סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני וחישה מרחוק

4

 

4

מבוא לגאואינפורמטיקה א'+ב',

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0349.3004

סמינריון אינטגרטיבי: תכנון עירוני, תשתיות מים ושפכים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

 

 

 


 

[1]   חובת הדרכה בספריית החוג לגאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).

 [2]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[3]    קורס משותף לתלמידי ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ (יינתן בחוג לגאופיזיקה).

[4]    החל משנה"ל תשפ"א הקורס סטטיסטיקה לגאוגרפים ישוקלל בהיקף 5 ש"ס (3 ש"ס שיעור + 2 ש"ס תרגיל). 

[5]    החל משנת תשפ"א הקורס מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב' ישוקלל בהיקף 3 ש"ס (2 ש"ס + 1 ש"ס).

[6]   מוכר לתואר שני

 [7]  שם קודם בידיעון: יסודות הגאוגרפיה העירונית.

[8]    לא יילמד בתשפ"א.

[9]    מוכר לתואר שני.

[10]    מוכר לתואר שני.

[12]   מוכר לתואר שני.

[13]   לא יינתן בתשפ"א.

[14]   קורס סיורים, יינתנו בין 3-4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

[15]   לא יינתן בתשפ"א.

[16]   שם קודם: מודלים מתמטיים בגאוגרפיה.

[17]   קורס סיורים – יינתנו 4 שיעורים פרונטלים ו-3 ימי סיור מלאים. במידה ולא ניתן יהיה לקיים סיורים הקורס יתקיים כמפגש שבועי בהתאם למועד הקורס.

[18]   הקורס כולל סיורים.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>