תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי כדור הארץ

עודכן: 08.07.2021

 

 (שעות לימוד: 144 ש"ס, שעות לשקלול: 143 ש"ס) *

​​

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

הלימודים במדעי כדור הארץ מקנים ידע והבנה על כדור הארץ כפלנטה במערכת השמש, על התהליכים שעיצבו אותו, המבנה וההרכב שלו. במהלך הלימודים, נלמדות שיטות לחקר חלקיו הנסתרים מתחת לפני השטח, נדונות המשמעויות הסביבתיות של הפעילות האנושית, הדרכים למיזעור פגעי טבע ושיטות לניצול המשאבים בצורה חכמה. תחומי המחקר של מדעי כדור הארץ והסביבה כוללים גאופיזיקה, רעידות אדמה, גאולוגיה, מדעי האטמוספירה, אקלים בעידן התחממות הגלובלית, אוקינוגרפיה, חישה מרחוק, לווינים,  חקר וניצול החלל, אנרגיה חלופית, הידרולוגיה, זיהום אויר ומים, תכנון עיר אזור וסביבה, גאוגרפיה-אנושית-חברתית-תרבותית, מדיניות סביבה, קיימות ואקולוגיה. בתוכנית הלימודים רוכשים מיומנויות במערכות מידע גאוגרפיות (GIS) תכנות, שיטות אנליזה מתקדמות, ומכירים מערכות שמשתמשות ב-Big Data ו-Machine Learning.

 

בשנה הראשונה ובחלק מהשנה השנייה רוכש התלמיד את הבסיס המתמטי והפיזיקלי הדרוש כדי ללמוד על כדור הארץ ועל השיטות הגאופיזיות שבהן משתמשים לחקור את מבנה והרכב כדור הארץ, לאיתור נפט, גז, מים ואוצרות טבע אחרים, חקר האקלים, מזג האויר ומיגוון התהליכים שהתרחשו בו בעבר ובהווה. בשנים ב׳ וג׳ נלמדים קורסים מתקדמים יותר במדעי כדור הארץ עם דגש על נושאי סביבה. במסגרת שיעורי הבחירה לתלמיד ניתנת אפשרות להעמיק ולהתמקד בתחומים המעניינים אותו.

 

התוכנית היא חלק מחזון ביה"ס להציע תוכנית לימודים רב-תחומית המשלבת מיומנויות ומחקר ממגוון של עולמות תוכן הקשורים למדעי כדור הארץ והסביבה. בהתאם, בתוכנית זו בשונה מהתוכניות הדו-חוגיות האחרות בחוג לגאופיזיקה נחשפים התלמידים גם לקורסים בנושאים סביבתיים.

 

בוגר התוכנית יקבל ידע וכלים להמשיך ללמוד ולעסוק במחקר במסגרת תואר שני ושלישי, ואף להשתלב בעולם העבודה המשתנה בו נדרש ידע במגוון נושאים בתחום הגאופיזי, הגאוגרפי והסביבתי.

 

כל תלמיד חייב להשלים את כל קורסי החובה. מספר שעות הלימוד הוא 145 ש"ס: 125 ש"ס קורסי חובה ו-20 ש"ס קורסי בחירה: 8 ש"ס קורסים בגאופיזיקה, 12 ש"ס קורסים בנושאי סביבה מהחוג ללימודי סביבה ומהחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם. ניתן לקחת קורסי בחירה החל משנה ב'. ניתן לבחור גם קורסי בחירה מיחידות אחרות בפקולטה או מהפקולטה להנדסה ו/או קורסים בין אוניברסיטאים בתחום מדעי כדור הארץ, או מתוך רשימת הקורסים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחוג לגאופיזיקה, ובכל מקרה הדבר כרוך באישור ועדת הוראה.

 

הערות:

  1. תוכנית הלימודים במתכונת זו תקפה עבור תלמידים שהחלו לימודיהם מתשפ"א ואילך.
    תלמידים אשר החלו לימודיהם בשנים קודמות ילמדו לפי תוכנית הלימודים בידיעון של השנה הראשונה ללימודיהם.
     
  2. הקורס 'מעבדת שדה בגאולוגיה (קמפוס)' יתקיים במסגרת סיור מרוכז בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים של שנה ב', ומיועד לתלמידי החוג לגאופיזיקה בלבד שעברו את הקורסים "מבוא למדעי כדור הארץ" ו"מבוא לגאופיזיקה". יש להירשם אליו בסוף הסמסטר השני של שנה א' בתיאום עם מורה הקורס.
     
  3. בחישוב ציון הגמר לתואר יינתן משקל שווה (1/3) ללימודים בכל שנה.

        

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים" שאינן משוקללות במניין השעות לתואר.

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי כדור הארץ

 

שנה א'

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1100

אלגברה לינארית לפיזיקאים

3

1

4

 

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

3

1

4

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ

4

 

4

 

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1] [2]

1

2

3

 

0341.2221

מבוא לכימיה

4

 

4

 
 

סה"כ שעות לימוד: 29

סה"כ שעות משוקללות: 28

 

 

שיעור בחירה מלימודי הסביבה

יש לבחור בשנה א' (סמסטר א' או ב') מרשימת קורסי הבחירה בלימודי סביבה קורס בהיקף 3-2 ש"ס ובכפוף לדרישות הקדם.

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה [3]

4

 

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

6

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה [4]

4

 

4

 

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

4

 

0341.1206

מבוא לגאופיזיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ

 

סה"כ שעות לימוד: 25

סה"כ שעות משוקללות: 25

 

 

שיעור בחירה מלימודי הסביבה

יש לבחור בשנה א' (סמסטר א' או ב') מרשימת קורסי הבחירה בלימודי סביבה קורס בהיקף 3-2 ש"ס ובכפוף לדרישות הקדם.

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

4

 

 0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0341.2000

מעבדת שדה בגאולוגיה  [8] (הקורס יתקיים במרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה [4]

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית - זורמים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 18

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2301

מבוא למערכת השמש

4

 

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.2008

מבוא לאנליזה נומרית

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מחשבים לפיזיקאים

0341.3105

מכניקת רצף גאופיזית  - מוצקים

3

 

3

גלים, אור ואופטיקה,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מכניקת הרצף - זורמים,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 14

סה"כ שעות משוקללות: 14

 

 

רשימת קורסי בחירה

 

ניתן לקחת קורסי בחירה החל משנה ב'. יש לבחור 20 שעות מהקורסים הבאים:

יש לבחור 8 ש"ס בשנה ב' או ג' מרשימת קורסי הגאופיזיקה בהתאם לדרישות קדם.

 

 

שיעורי בחירה מלימודי גאופיזיקה

קורסי בחירה סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2300

שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

2

 

2

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

חדו"א 1ג, חדו"א 2ג,

אלגברה לינארית 1ג

0341.3211

דינאמיקה של מערכות סינופטיות [7]

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מבוא למטאורולוגיה דינמית

 

גאולוגיה וגאופיזיקה של הסביבה הימית [8]  [13] 

3

 

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת

 

נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקאלית [9]

3

 

3

קורס של המכון הבינאוניברסיטאי באילת

0341.3019

פלנטות מחווץ למערכת השמש

3

 

3

מבוא לאסטרופיזיקה

 

 

קורסי בחירה סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3022

אסטרוביולוגיה – היקום כסביבה מאפשרת חיים

2

 

2

מבוא לכימיה ומבוא למערכת השמש

0341.4009

פיזיקה של שביטים [8]

3

 

3

חדו"א 1ג,

חדו"א 2ג,

אלגברה לינארית 1ג,

פיזיקה כללית א1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב1,

שיטות מתמטיות בכימיה,

 

מבוא למערכת השמש,

 

 
 
 
 

שיעורי בחירה מלימודי סביבה ומהחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

 

יש לבחור ב-12 ש"ס מרשימת הקורסים המוצעת בכפוף לדרישות הקדם (מתוכם חובה לבחור בשנה א' בקורס בחירה מלימודי הסביבה בהיקף 3-2 ש"ס).

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0910.1000

דיני איכות הסביבה

2

 

2

 

0910.1100

מבוא לאקופילוסופיה ואתיקה סביבתית

2

 

2

 

0910.XXXX

סוגיות אקולוגיות בהשפעת האדם על הסביבה [8]

2

 

2

 

0910.2010

סוגיות בקיימות

3

 

3

 

0349.1407

מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה

4

 

4

 

0349.2002

מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות

2

2

4

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות (בציון 85)

0349.2862

מודלים של תהליכים גאוגרפיים במרחב- זמן [14]

2

 

2

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות,

סטטיסטיקה

0349.2748

שינויי אקלים [8]

4

 

4

מבוא לאקלים ובעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

0542.4122

הסעת מזהמים

4

 

3.5

 

0509.4010

ננו לוויינים – בין חינוך למדעים למהפכת החלל [15]

3

 

3

 

0910.2020

בריאות סביבתית

3

 

3

 

0349.1608

מבוא לגאו-אינפורמטיקה ב': מערכות מידע גאוגרפיות

2

1

3

 

1880.0901

משבר האקלים וקיימות - מבט רב-תחומי

2

 

2

 

1883.0302

המצפן הירוק – שיקולים סביבתיים בפיתוח, יצור וצריכה של מוצרים ושירותים [16]

4

 

4

 

 
 
 

שנה ג'

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.3207

גאודינמיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2

0341.3214

 עיבוד אותות גאופיזיים

3

 

3

מבוא לאנליזה נומרית,

מחשבים לפיזיקאים,

מבוא לגאופיזיקה

0341.3106

מבוא ללוויינות

2

 

2

 מבוא למערכת השמש

0349.2913

הידרוגאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופיים

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ

0910.1150

אקולוגיה תעשייתית והנדסה בת קיימא

3

 

3

 

0910.1500

פרקים במבוא לאקולוגיה

2

 

2

 

 

סה"כ שעות לימוד: 17

סה"כ שעות משוקללות: 17

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2206

טקטוניקה ואנליזה גאודטית [17]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

מכניקת הרצף - מוצקים

0341.3205

שיטות סייסמיות

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

מבוא לעיבוד אותות סייסמיים

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

 

3

גאודינמיקה,

מבוא לגאופיזיקה,

מכניקת הרצף  -מוצקים

0341.3013

אקלים בעידן של התחממות גלובלית [18]

3

 

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית,

מבוא למדעי האטמוספירה,

פיזיקה של האטמוספירה

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

 

4

מבואות, מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה כללית א'2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

שניים מבין המבואות: מבוא לגאופיזיקה,

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.3018

סכנות טבע [12]

3

 

3

שניים מתוך: מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא למדעי האטמוספירה

0910.2030

מבוא למדע הקיימות [8

 

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 22

סה"כ שעות משוקללות: 22

 

 

שנה ג'

 

קורסי בחירה - ראה פירוט בשנה ב'

 

 

 

[1]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   הקורס מקביל לקורס פרקים בפיזיקה קלאסית שנלמד בשנים עברו.

[3]   הקורס מקביל לקורס פרקים בפיזיקה קלאסית שנלמד בשנים עברו.

[4]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[5]   השם הקודם במערכת - "מכניקה מסלולית בסיסית" ונוספה שעה כי נוסף פרק מקורס שירד – "כדור הארץ כפלנטה".

[6]   השם הקודם במערכת - "גאולוגיה סטרקטורלית".

[7]   השם הקודם במערכת: "מעבדה במטאורולוגיה סינופטית".

[8]    הקורס לא יילמד בתשפ"א.

[9]   לתלמידי שנה ג' ולתואר שני.

[10]   תתקיים הרשמה מוקדמת לקורס במהלך חודש ספטמבר דרך אתר "מתחברים פלוס". כמו-כן, קבלה לקורס מותנית בעמידה במפגש הכרות והתאמה.  

[11]  הקורס לא יילמד בתשפ"א.

[12] הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[13] לתלמידי שנה ג' ולתואר שני.

[14]  שם קודם לקורס: מודלים מתמטיים בגאוגרפיה.

[15]  תתקיים הרשמה מוקדמת לקורס במהלך חודש ספטמבר דרך אתר "מתחברים פלוס". כמו-כן, קבלה לקורס מותנית בעמידה במפגש הכרות והתאמה.

[16]  קורס מתוכנית מתחברים +.

[17]  השם הקודם במערכת - "גאולוגיה סטרקטורלית".

[18]  שם קודם לקורס: תורת האקלים.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>