תוכנית לימודים דו-חוגית במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים

עודכן: 08.07.2021

 

(שעות לימוד: 127 ש"ס, מתוכן 72 ש"ס במתמטיקה ו-55 ש"ס בסטטיסטיקה) *

תוכנית זו מדגישה את היסודות המתמטיים של סטטיסטיקה, הסתברות וחקר ביצועים. היא מתאימה במיוחד למעוניינים להמשיך לתואר מוסמך בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים ובפרט למסלול "מוסמך אוניברסיטה" בסטטיסטיקה ו"מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים.

 

היקף הלימודים בתוכנית 127 ש"ס. תלמידי התוכנית ילמדו את הקורס 'מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים' בסמסטר א', שנה א'. פרט לכך התלמידים ילמדו 69 ש"ס מבין קורסי החובה במתמטיקה, המפורטים בפרק תוכנית לימודים חד-חוגית במתמטיקה לתואר בוגר אוניברסיטה. מתוך "שביעיית הבחירה" יש ללמוד שלושה קורסים בלבד, ובהם הקורס 'פונקציות ממשיות' שהנו קורס חובה. תלמידי התוכנית ילמדו עוד קורס בחירה אחד במתמטיקה (3 ש"ס). סה"כ קורסי מתמטיקה: 72 ש"ס. בנוסף לכך ילמדו התלמידים את הקורסים הבאים מהחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים בהיקף של 51 ש"ס.

 

ציון גמר

עם סיום הלימודים יקבלו המסיימים שני ציוני גמר, ציון הגמר המורכב מהציונים המשוקללים של כל הקורסים שנדרש התלמיד ללמוד להלן: במתמטיקה (72 ש"ס), בסטטיסטיקה וחקר ביצועים (55 ש"ס).

הקורסים ''הסתברות למתמטיקאים' ישוקללו בציון הגמר בסטטיסטיקה וחקר ביצועים.

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף קורסי העשרה בהיקף של 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

רשימת קורסים בסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' + ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1813

מבוא לסטטיסטיקה [1]

3

2

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה.

ניתן ללמוד במקביל

0365.2100

 

או

 

0366.3098

הסתברות למדעים

 

או

 

הסתברות למתמטיקאים

3

 

 

 

3

1

 

 

 

1

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

פונקציות ממשיות, חדו"א 3 במקביל

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א’

3

1

 

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי במקביל,

אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'.

0365.2101

חישוב סטטיסטי

3

2

 

מבוא לסטטיסטיקה,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה הסתברות למדעים, או הסתברות לדו-חוגי או הסתברות למתמטיקאים או קורס הסתברות אחר באישור המרצה

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

0365.3109

מודלים סטטיסטיים ב’

3

1

 

מודלים סטטיסטיים א'

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0365.3211

או

0365.3344

 

 

או

0365.3421

סמינר בהסתברות

או

סמינר בסטטיסטיקה [4]

 

 

או

סמינר בחקר ביצועים 2

2

 

2

 

 

2

 

 

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

מודלים סטטיסטיים א’ או מודלים סטטיסטיים ב’

 

חקר ביצועים 1

0365.3531

חקר ביצועים 2

3

 

 

חקר ביצועים 1 או אלגוריתמים,

הסתברות למתמטיקאים או הסתברות למדעים או הסתברות לדו חוגי

 

סה"כ שעות לימוד: 39

סה"כ שעות משוקללות: 39

 

 

קורסי בחירה

 

סמסטר א' + ב' – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.xxxx

קורסי בחירה בסטטיסטיקה ובחקר ביצועים [5]

12

 

 

 

0366.xxxx

קורס בחירה במתמטיקה

3

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

רשימת קורסים במתמטיקה לתוכנית דו-חוגית במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' + ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1101

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

3

1

 

 

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [6]

2

1

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

 

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

0366.1106

מבוא כללי למדעי המחשב

3

1

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 41

סה"כ שעות משוקללות: 41

 

ניתן להקדים וללמוד את הקורסים הבאים כבר בסמסטר ב' של שנה א':

  1. 0366.2140

  2. 0366.2132

 

 

סמסטר א' + ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2103

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 [7]

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2105

אנליזה נומרית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 2א',

מבוא כללי למדעי המחשב או  מבוא מורחב למדעי המחשב

0366.2123

תורת הפונקציות המרוכבות 1

3

1

 

חדו"א 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

0366.2180

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 4

3

1

 

חדו"א 3

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

שלושה מתוך שבעת הקורסים הבאים הנקראים "שביעיית הבחירה"

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0366.2106

פונקציות ממשיות [8]

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א',

חדו"א 3 במקביל

0366.2115

טופולוגיה

3

1

 

מבוא לתורת הקבוצות,

חדו"א 1א',

חדו"א 2א'

0366.2132

אלגברה ב'1

3

1

 

אלגברה לינארית 2 א' במקביל

0366.2140

תורת המספרים

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2 א' במקביל

0366.2219

גיאומטריה דיפרנציאלית

3

1

 

אלגברה לינארית 2א',

חדו"א 3 במקביל

0366.3020

משוואות דיפרנציאליות חלקיות 1

3

1

 

חדו"א  4,

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1,

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל

0366.3021

מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורים

3

1

 

מבוא לתורת הקבוצות,

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א', 

תורת הפונקציות המרוכבות 1 במקביל,

מד"ר 1 במקביל

0366.xxxx

 

קורס בחירה במתמטיקה

3

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 15

סה"כ שעות משוקללות: 15

 

 

 

[1]  מומלץ ללמוד קורס זה בסמסטר השני של שנה א'.

[2]  תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנת תשע”ט כולל, ילמדו את הקורס רגרסיה (0365.3247), בהיקף 3 ש”ס. הקורס יינתן בפעם האחרונה בשנת הלימודים תש”ף.

[3]   תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנת תשע”ט כולל, ילמדו את הקורס תכנון ניסויים וניתוח שונות (0365.2112), בהיקף 3 ש”ס. הקורס יינתן בפעם האחרונה בשנת הלימודים תש”ף.

[4]    הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

[5]   ראה רשימת קורסי בחירה מוצעים לתלמידי סטטיסטיקה וחקר ביצועים.

[6]    ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.

[7]   הקורס יתקיים בשפה האנגלית.

[8]   חובה לקחת את הקורס פונקציות ממשיות.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>