תוכנית לימודים חד-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חטיבה במדעי המוח

עודכן: 08.07.2021

 

(שעות לימוד: 138-137 ש"ס) *

תוכנית זו מתמקדת בלימודי סטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חטיבה במדעי המוח. התלמידים ירכשו את הכלים המתמטיים והסטטיסטיים המשמשים את הסטטיסטיקאים, תוך מתן דגש על שיטות סטטיסטיות הנחוצות במיוחד למדעי המוח. התכנית תכשיר את התלמידים כסטטיסטיקאים לכל דבר, תקנה לתלמידים בסיס חזק בתחום מדעי המוח, בכדי לאפשר להם להשתלב בלימודי המשך בתחום. ישלבו במחקרם חשיבה סטטיסטית ושיטות מתקדמות בסטטיסטיקה וחקר ביצועים. תלמידי התוכנית יוכלו להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים בסטטיסטיקה וחקר ביצועים ובמדעי המוח, ללא צורך בהשלמות.

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף קורס אחד במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים חד-חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חטיבה במדעי המוח

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

קורסי חובה בסטטיסטקה וחקב"צ - סמסטר א'-ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1101

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

3

 1

 

 

0365.1800

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים

3

1

 

 

0365.1813

מבוא לסטטיסטיקה

3

2

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה.

ניתן ללמוד במקביל

0366.1101

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א'

4

3

 

 

0366.1102

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2א'

4

3

 

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 2א' במקביל

0366.1105

מבוא לתורת הקבוצות [1]

2

1

 

 

0366.1111

אלגברה לינארית 1א'

4

3

 

 

0366.1112

אלגברה לינארית 2א'

4

2

 

אלגברה לינארית 1א'

0366.1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

2

1

 

מבוא לתורת הקבוצות במקביל,

חדו"א 1א',

אלגברה לינארית 1א'

 

סה"כ שעות לימוד: 46

סה"כ שעות משוקללות: 46

 

 

קורסי חובה במדעי המוח

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

1500.1010

סמינר סוגיות במדעי המוח

2

 

 

 

 

1500.1013

מבוא לפיזיקה למדעי המוח

1

 

 

 

1500.1012

מבוא לכימיה

1

 

 

 

1500.1002

מבוא לביולוגיה של התא

2

 

 

 

1500.1003

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

1

 

 

 

1500.1004

מבוא למדעי הפסיכולוגיה- מקוון

2

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 9

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

שנה ב'

 

קורסי חובה בסטטיסטיקה וחקב"צ

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2100

הסתברות למדעים

3

1

 

 מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0366.2141

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 3

3

1

 

חדו"א 2א',

אלגברה לינארית 2א'

 

סה"כ שעות לימוד: 12

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 

שנים ב' + ג'

 

קורסי חובה בסטטיסטיקה וחקב"צ

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2101

חישוב סטטיסטי

3

2

 

מבוא לסטטיסטיקה, מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה

הסתברות למדעים, או הסתברות לדו-חוגי או הסתברות למתמטיקאים או קורס הסתברות אחר באישור המרצה

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א’

3

1

 

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי במקביל,

אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

0365.3109

מודלים סטטיסטיים ב’
 

3

1

 

מודלים סטטיסטיים א'

0365.3211

או

0365.3344

 

או

0365.3421

סמינר בהסתברות [4] 

או

סמינר בסטטיסטיקה 3

 

או

סמינר בחקר ביצועים [5]

2

 

2

 

 

2

 

 

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

מודלים סטטיסטיים א’ או מודלים סטטיסטיים ב’

 

חקר ביצועים 1

0365.3531

חקר ביצועים 2

3

 

 

חקר ביצועים 1 או אלגוריתמים,

הסתברות למתמטיקאים או הסתברות למדעים או הסתברות לדו חוגי

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 26

 

 

קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.xxxx

קורסי בחירה בסטטיסטיקה
ובחקר ביצועים

12

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 12

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 

קורסי בחירה בסטטיסטיקה וחקב"צ

 

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2501

דגימה

3

 

 

מבוא לסטטיסטיקה, הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי במקביל

0365.3108

מבוא מתמטי לתורת המימון

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1ב',

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב' במקביל

0365.2304

מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית

3

 

 

חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב׳,

אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב׳

0365.3118

משחקים לֹא שיתופיים

3

 

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3120

כלכלה מתמטית א'

3

 

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3237

תורת ההחלטות

3

 

 

מבוא להסתברות,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.3130

מבוא ללמידה סטטיסטית

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

מודלים סטטיסטיים א׳

0365.3308

משחקים שיתופיים

3

 

 

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.4218

ניתוח לוחות שכיחות

3

 

 

מודלים סטטיסטיים ב’ או מודלים סטטיסטיים א’

 

 

שנה ב'

 

קורסי חובה במדעי המוח

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

דרישות קדם

1500.2004

מבוא לפיזיולוגיה

2

1

 

1500.2005

מבנה המוח (שנתי)

4

 

 

1500.2006

מבנה המוח-מעבדה (שנתי)

2

 

 

1500.2000

נוירוביולוגיה

3

1

 

1500.2010

סמינר מדעי המוח ב' (שנתי)

2

 

 

1500.2061

מעבדת פרויקט במדעי המוח

6

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 21

 

 

שנה ג'

 

קורסי חובה במדעי המוח

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

דרישות קדם

1501.1005

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית

3

 

 

1501.3001

מעבדה בפיזיולויגה ונוירוביולוגיה

3

 

 

1500.3010

סמינר מדעי המוח ג' (שנתי)

2

 

 

1500.XXXX

קורסי בחירה ממגוון קורסי הבחירה של ביה"ס למדעי המוח

4/3

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 12/11

סה"כ שעות משוקללות: 12/11

 

 

קורסי בחירה ממדעי המוח

 

יש להרשם לקורסים מתוך הרשימה הנ"ל להשלמת 33 ש"ס במדעי המוח:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

דרישות קדם

1500.3001

מעבדה בפיזיולוגיה ונוירוביולוגיה

3

 

 

0455.3505

מיפוי המוח ודימות מוחי

3

 

 

0555.4570

מבוא הנדסי ל MRI

4

 

 

0555.4712

מבוא לנוירופרוטזות

4

 

 

1500.3004

מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצבים

4

 

 

0455.2807

התנהגות בע"ח

3

 

 

1501.1022

מדע: הטוב הרע והמכוער*

2

 

 

0491.3229

עיבוד אותות ביולוגייים*

4

 

 

0368.3105

ביולוגיה מבנית חישובית

4

 

 

1071.2337

מודלים חישוביים בפסיכולוגיה

2

2

 

0421.3815

מידול של מערכות ביולוגיות*

3

 

 

 

* לשנה ג' בלבד

ניתן ללמוד קורסים נוספים מתוך רשימת ההקבצים באתר בית הספר באישור יועצי התוכנית.

ייתכנו שינויים בהרכב הקורסים. יש להתעדכן באתר בית הספר.

 

 

 

[1]    ניתן ללמוד את הקורס בסמסטר קיץ לפני תחילת הלימודים.

[2]    תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנת תשע”ט כולל, ילמדו את הקורס רגרסיה (0365.3247) בהיקף 3 ש”ס. הקורס יינתן בפעם האחרונה בשנת הלימודים תש”ף.

[3]   החל משנת הלימודים תשפ"א, ינתן הקורס מודלים סטטיסטיים ב' (בהיקף של 4 ש"ס) במקום קורס תכנון ניסויים וניתוח שונות. הקורס יינתן בפעם האחרונה בשנת הלימודים תש"ף.

[4]   הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

[5]   הסמינר יתקיים בשפה האנגלית.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>