מבנה הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם - .M.A

עודכן: 17.08.2017

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

תחומי הלימוד לתואר שני

 

תלמיד רשאי להתמקד באחד מתחומי הידע או בשילוב חלק או כל התחומים:

1. התמחות בגיאו-אינפורמטיקה

תחום ידע זה חוקר ומפתח שיטות לאיסוף, עיבוד, ניתוח, הדמיה ומידול של מידע מרחבי. התחום מתבסס על טכנולוגיות חדשניות, עיבוד מאגרי מידע גדולים (Big Data), עיבוד מידע אינטרנטי פתוח וכן איסוף וניתוח מידע מחיישנים ואמצעי תצפית הממוקמים על מטוסים ולוויינים. התכנית נועדה להקנות השכלה תאורטית ויישומית במערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג - GIS)  וחישה מרחוק. הלימודים בתחום מיושמים למגוון תחומי הגיאוגרפיה והסביבה וכן לתחומים מדיסציפלינות אחרות. הביקוש לבוגרי התחום רב, הן בחברות פרטיות המתמחות ב-GIS ובחישה מרחוק והן במערכות ציבוריות (מוניציפאליות וממשלתיות) וביטחוניות.   
תעודת התואר השני של בוגרי ההתמחות בגיאו-אינפורמטיקה תוענק תוך ציון ההתמחות כדלקמן: "מוסמך אוניברסיטה (MA) בגיאוגרפיה וסביבת האדם עם התמחות בגיאו-אינפורמטיקה". 

 

2. התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון

התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון הינה תכנית לימודים מובנית שמטרתה ליצור שפה משותפת, בין-תחומית, בנושאי סביבה וחברה תוך יישומה לתחום התכנון. התכנית נועדה להעמיק ולהעשיר את הידע והניסיון המחקרי והמעשי באמצעות לימודים תיאורטיים, רכישת כלים מתודולוגיים, המשלבים בין תחומי הסביבה החברה והתכנון, כולל התמחות במסגרת פרויקטים יישומיים. הלימודים בתכנית מכשירים להשתלבות בעבודה בתחום התכנון, בממשל המקומי ובגופים האחראים להתוויית מדיניות תכנונית כמו גם להמשך במסלול מחקרי.

התכנית מתאימה לגיאוגרפים, מתכננים, אדריכלים, סוציולוגים, כלכלנים, משפטנים, למועמדים בעלי רקע בתחום הסביבה , לאנשים שעוסקים במקצועות התכנון, ממשל וסביבה או לבעלי מקצועות אחרים המעוניינים לרכוש ידע ומיומנות בתחומים אלו.

במסגרת התכנית ניתן להשלים את לימודי הליבה ב"תכנון עירוני ואזורי" אשר אושרו ע"י איגוד המתכננים לצורך רישום בפנקס המתכננים של האיגוד. את פירוט לימודי הליבה ניתן לראות בפרק דרישות ייחודיות (בהמשך).

תעודת התואר השני של תלמידי התכנית סביבה, חברה ותכנון (כולל לימודי ליבה ב"תכנון עירוני ואזורי") תוענק תוך ציון ההתמחות בנוסח: "מוסמך אוניברסיטה (.M.A) בגיאוגרפיה וסביבת האדם עם התמחות בלימודי סביבה, חברה ותכנון". 

 

3. מסלול כללי הכולל את תחום הסביבה הפיזית: אקלים ומשאבי מים וקרקע

תחום זה עוסק בלימוד התהליכים המתרחשים בסביבה הפיזית, וביחסי הגומלין ביניהם, ובינם לבין סביבת האדם. ניתן להתמקד באחד משני תחומים, בשילוב ביניהם או בשילובם עם תחומי הידע האחרים: (א) אקלים וסביבה: קלימטולוגיה סינופטית, קלימטולוגיה רגיונלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים; (ב) גיאו-הידרולוגיה - משאבי מים וקרקע וזיקתם לסביבת האדם. בוגרי תחום זה יכולים להשתלב בעבודה בתחומי הסביבה השונים, אקלים, תכנון אקלימי, וכן בתחומי טיפול ושימור מקורות המים, איכות המים והקרקע וזאת במסגרות מוניציפאליות, ממשלתיות ופרטיות.

בתעודת התואר השני יצוין "מוסמך אוניברסיטה (MA) בגיאוגרפיה וסביבת האדם".

 

 

מסלולי הלימודים

תלמידי החוג יכולים לבחור באחד מבין המסלולים הבאים: 

מסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר) - מתמקד בפיתוח היכולת לבצע מחקר עצמאי הכולל כתיבת עבודת גמר לתואר שני, בהנחיית אחד מחברי הסגל.

 

מסלול עיוני (ללא עבודת גמר) - מתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מתודולוגיות ומקצועיות מגוונות, בין אם בתחום מוגדר ובין אם בשילוב בין תחומי הידע.

 

מסלול ישיר לדוקטורט - המיועד לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים בתקנון האוניברסיטה לתלמידי מחקר וכן עומדים בדרישות הקבלה המצוינות בתקנון היחידתי של ביה"ס למדעי כדור הארץ. 

 

 

משך הלימודים ומעבר ממסלול למסלול

 לימודי התואר השני במסלול המחקרי והעיוני יסתיימו בתוך שנתיים. כל התלמידים בחוג מתחילים לימודיהם במסלול העיוני. המעוניינים ללמוד במסלול המחקרי יגישו בקשה לוועדת ההוראה של החוג (ע"ג טופס המיועד לכך) הכוללת את נושא המחקר ואת אישור אחד מחברי הסגל, המוכן להנחות את התלמיד בעבודת הגמר לתואר השני.

 

תלמידי המסלול המחקרי יגישו את הצעת המחקר לעבודת הגמר עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם בחוג, וזאת באישור המנחה. עבודת הגמר תוגש עד תום שנתיים מתחילת לימודי התואר השני. 

 

דרישות המעבר למסלול המחקרי

  1. חובת שמיעה של 12 ש"ס לפחות בשנה הראשונה ללימודים, בציון ממוצע 85 ומעלה.

  2. הגשת הצעת מחקר לעבודת הגמר (עד תום השנה הראשונה), מאושרת על ידי המנחה.

  3. הצעת המחקר מועברת לשיפוט לשני שופטים. עם קבלת חוות דעת השופטים יועבר החומר לאישור וועדת ההוראה לתואר שני בחוג.

 
מעבר מהמסלול המחקרי למסלול העיוני

תלמידים שסיימו שנת לימודים אחת  ולא הגישו הצעת מחקר עד תום הסמסטר השלישי ללימודים - יועברו חזרה למסלול העיוני.
 

 

בכל אחת מהתכניות לעיל, לימודי התואר השני כוללים:

  1. שלב הכשרה המחייב את כל התלמידים.

  2. שלב מתקדם בהתאם למסלול הלימודים הנבחר, מחקרי או עיוני.

 

מכסת השעות במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) היא 28 ש"ס ו-36 ש"ס במסלול העיוני (ללא עבודת גמר).

 

השלב המתקדם במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)
התלמידים יבחרו לעצמם מנחה בסמוך למועד ההרשמה, ובשיתוף עמו יבנו לעצמם תכנית לימודים בהתאם לתחום הידע שבחרו להתמחות בו. התלמידים מחויבים להגיש את הצעת המחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה, את עבודת הגמר (תזה) בתום שנתיים מתחילת לימודי התואר השני (מותנה באישור הצעת המחקר) וכן לעמוד בהגנה בעל פה על עבודת הגמר.

 

השלב המתקדם במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

התלמידים יבנו לעצמם תכנית לימודים בהתאם לתכנית הלימודים הנבחרת ולפי התעניינותם. התלמידים מחויבים להגיש עבודה סמינריונית שניה (בנוסף לעבודה הסמינריונית הנדרשת בשלב ההכשרה) ולעמוד בבחינת גמר בע"פ עם סיום לימודיהם.

 

שלב ההכשרה (12-10 ש"ס)

המסלול המחקרי
(הכולל עבודת גמר)

המסלול העיוני
(ללא עבודת גמר)

סמינר מחלקתי (שני סמסטרים)

חובת נוכחות

חובת נוכחות

שיעור חובה: זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה

2 ש"ס

2 ש"ס

סמינריונים

2 ש"ס (סמינריון אחד)

4 ש"ס (2 סמינריונים)

3 שיעורי בחירה והתמחות

6 ש"ס

 6 ש"ס

 

 

 

השלב המתקדם (24-18 ש"ס)

 

 

שיעורי בחירה והתמחות (על פי תכניות הלימודים)

18 ש"ס 

24 ש"ס 

 

 

 

בחינת גמר בע"פ

-

חובה במסלול העיוני

עבודת גמר (תזה) + הגנה בע"פ

חובה במסלול המחקרי

 

סה"כ

28 ש"ס 

36 ש"ס

 

 

לימודי צבירה לתואר שני

מטרתו של מסלול זה לאפשר לתלמידים שבחרו בכך ללמוד בקצב איטי יותר. התלמידים במסלול זה יוכלו לפרוס את הלימודים על פני 4 שנים (במקום שנתיים). תלמידים יוכלו להירשם למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים 50% לפחות ממכסת השעות לתואר שני (18 ש"ס מסלול עיוני או 14 ש"ס מסלול מחקרי). לאחר שנתיים במעמד המיוחד או לאחר סיום 50% מלימודי תואר שני, יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מן המניין ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בכל שלב של הלימודים יוכלו התלמידים לעבור למסלול המחקרי כפוף לתנאים שפורטו לעיל.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>