תוכנית לימודים משולבת לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" במדעי המחשב-מדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה

עודכן: 08.07.2021

מבוא

ביואינפורמטיקה (Bioinformatics) הוא תחום מדע חדש העוסק בפיתוח טכניקות במדעי המחשב ומימושן כדי לפתור בעיות במדעי-החיים. תחום זה התגבש בעשורים האחרונים עקב הצטברות מואצת של מידע ביולוגי: התפתחות הביוטכנולוגיה ופרויקט הגנום האנושי יצרו מצב שבו נצברים במהירות מיליארדים רבים של פריטי מידע (החל מסדרות DNA וכלה במבני חלבונים). כיום ברור כי הדרך היחידה לניצול מושכל של המידע היא על-ידי פיתוח כלים וטכניקות חישוביות מתאימות.

 

מטרות התוכנית

  • הכשרת סטודנטים בעלי ידע בין-תחומי ממוקד, שיוכלו להשתלב בחברוֹת ביואינפורמטיקה וביוטכנולוגיה קיימות וכן להקים חברות הזנק (Start-up).
  • חיזוק המחקר הבסיסי והיישומי באוניברסיטה והידוק הקשרים בין קבוצות מחקר מפקולטות שונות.
  • חיזוק הקשר עם התעשייה בתחום נדרש ומתפתח במהירות.
  • הצבת אוניברסיטת תל-אביב כאחד ממוקדי המחקר וההוראה בתחום בארץ ובעולם.
  • סיוע וחיזוק לפיתוח תעשייה חדשנית המשלבת מרכיבים של היי-טק (High‑tech) לפיתוחים ברפואה, חקלאות ומדעי החיים, המתפתחת במהירות רבה בעולם.

 

סדרי הלימודים

התוכנית מרוכזת ומנוהלת על ידי צוות בין-פקולטטי משתי הפקולטות. צוות זה משמש ועדת קבלה וועדת הוראה לתוכנית. בראש הצוות עומד רכז אקדמי.

 

הטיפול המנהלי בתלמידים נערך על ידי מזכירויות הסטודנטים בשתי הפקולטות, כמקובל בתוכניות דו-חוגיות. הרכז האקדמי יפתור בעיות שיתעוררו במערכת הלימודים תוך תיאום עם שני הדקאנים ועם ועדות ההוראה של שתי הפקולטות.

 

בגמר הלימודים הבוגרים יוכלו להמשיך בתוכנית לימודי מוסמך במסלול ביואינפורמטיקה (כפוף לתנאי הקבלה של התוכנית).

תלמידי התוכנית יוכלו להמשיך ללימודי תארים גבוהים במדעי החיים או במדעי המחשב. ההשלמות שיידרשו ייקבעו לפי הכללים הנהוגים לגבי בוגרי המסלול הדו-חוגי המבקשים להמשיך לתואר גבוה באותה פקולטה.

 

דרישת ידע בפיזיקה:

במסגרת לימודי התוכנית נדרשים התלמידים אשר לא נבחנו בבגרות ברמת 5 יח"ל בציון עובר להשלים קורס הכנה בפיזיקה. חובה להשלים קורס זה במהלך חופשת הקיץ שלפני תחילת הלימודים. הקורס ניתן במסגרת הפקולטה להנדסה, והוא מקנה פטור לתלמידי ביואינפורמטיקה בלבד. הקורס אינו נמנה במספר השעות לתואר, התשלום עליו נעשה בנפרד ועלותו מושתת על התלמיד.  הציון הנדרש לקבלת פטור מפיזיקה א' וב' הוא 80. תלמידים אשר לא ישלימו וייבחנו בקורס זה, יידרשו ללמוד את קורסי הפיזיקה של הפקולטה למדעי החיים באופן הבא: 

 

פיזיקה א' - 04551805 - שנה ג' סמסטר א'

פיזיקה ב' - 04551807 - שנה ג' סמסטר ב'

 

על התלמידים לעבור את הקורסים בציון עובר  (60 ומעלה).

 

 

תיאור התוכנית

התוכנית מבוססת על עמידה בכל הדרישות במסלולים הדו-חוגיים במדעי המחשב ובמדעי החיים, בתוספת שישה קורסים ייעודיים בביואינפורמטיקה.

חלוקת השעות בתוכנית:

 

קורסים במדעי המחשב: 70 ש"ס
קורסים במדעי-החיים: 65 ש"ס
קורסים ייעודיים: 19-18 ש"ס
סה"כ: 154-153 ש"ס *

 

 

ממוצע ציונים

ממוצע הציונים בתום כל שנת לימודים, בכל אחד מהחוגים, צריך להיות 75 לפחות. תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו, יועבר לתוכנית הלימודים הדו-חוגית במדעי המחשב ובביולוגיה.

 

ציון גמר

עם סיום הלימודים יקבל התלמיד שני ציוני גמר, בהתאם לממוצע ציוניו בכל חוג.


 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6-4 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים במדעי המחשב ובביואינפורמטיקה

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

קורס שנתי: סמסטר א'+ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

שייכות

0368.1101

סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 1 [1]

1

 

0.5

 

ייעודי

 

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

שייכות

0365.1101

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

3

1

4

 

מחשב

0366.1119

אלגברה לינארית 1ב'

3

2

5

 

מחשב

0366.1121

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

6

 

מחשב

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

6

 

מחשב

0455.1512

מבוא לביולוגיה א'

4

 

4

 

חיים

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

שייכות

0366.1120

אלגברה לינארית 2 ב'

3

1

4

אלגברה לינארית 1ב'

מחשב

0366.1122

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב'

4

2

6

חדו"א 1ב'

מחשב

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

6

 

מחשב

0455.1513

מבוא לביולוגיה ב'

4

 

4

 

חיים

0455.1514

מבוא לביולוגיה ג'

4

 

4

 

חיים

 

 

 

שנה ב'

 

קורס שנתי: סמסטר א'+ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

שייכות

0368.2102

סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 2 [2]

1

 

0.5

 

ייעודי

 

 

סמסטר א'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

שייכות

0365.2301

סטטיסטיקה למדעי המחשב [3]

3

1

4

מבוא להסתברות או הסתברות וסטטיסטיקה לדו-חוגי,

או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

מחשב

0368.2157

תוכנה 1

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

מחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מתמטיקה בדידה,

מבוא להסתברות במקביל או הסתברות וסטטיסטיקה במקביל,

תוכנה 1 במקביל

מחשב

0455.1566

כימיה כללית ואנליטית

5

2

7

 

חיים

0455.2526

גנטיקה כללית

3

2

5

 

חיים

 

 

סמסטר ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

שייכות

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

4

תוכנה 1 או במקביל

מחשב

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

4

מבני נתונים

מחשב

0368.2161

פרויקט תוכנה [4]

2

 

2

תוכנה 1,

מבני נתונים

מחשב

0368.2101

מעבדה בכלים לביואינפורמטיקה

3

 

3

תוכנה 1, 

מבוא לביולוגיה ב',

מבוא לביולוגיה ג'

ייעודי

0368.2200

מודלים חישוביים [5]

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

מחשב

0455.1562

כימיה אורגנית

6

 

6

כימיה כללית

חיים

0455.1565

כימיה פיזיקלית

3

 

3

כימיה אורגנית במקביל

חיים

 

 

לימודי חובה – מעבדה (מסגרת 704)

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

מ

מש'

דרישות קדם

0455.2501

מעבדה בביולוגיה ולקלורית

3

4

 

0455.3804

גינטיקה מולקולרית בביוטכנולוגיה בצמחים - מעבדה למתקדמים

4

 

 

 

לתלמידים המעוניינים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים בפקולטה למדעי החיים, מומלץ ללמוד קורס מעבדה נוסף.   לבחירת קורס זה יש להתעדכן בדרישות הקדם לתואר שני של בתי הספר השונים לפני בחירת המעבדה.

 

לתשומת לב: קורס "מעבדה בביולוגיה מולקולרית" - 04552501 מהווה דרישת קדם לכל המעבדות המולקולריות האחרות (גנטיקה, מיקרוביולוגיה, ביולוגיה של התא, אימונולוגיה, פיסיולוגיה של הצמח ) ולכן המעוניינים ללמוד את כל אחד מהקורסים הנ"ל נדרשים ללמוד את הקורס הזה כבר בשנה ב'.

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א'+ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

שייכות

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

4

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה

מחשב

0368.35xx

סדנה במדעי המחשב  + מעבדה [6]

2

3

5

השלמת קורסי החובה של שנה ב'

ייעודי

0368.3102

גנומיקה חישובית

3

1

4

אלגוריתמים,

סטטיסטיקה למדעי המחשב (או הסכמת המרצה)

ייעודי

0368.3103

סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 3 [7]

1

 

1

 

ייעודי

0455.2548

ביוכימיה (סמסטר א')

4

 

4

מבוא לביולוגיה א' + קורסי כימיה

חיים

0455.1510

ביולוגיה של התא

3

 

3

מבוא לביולוגיה א'

חיים

0455.1805

פיזיקה א' (סמסטר א')

 

 

 

 

חיים

0455.1807

פיזיקה ב' (סמסטר ב')

 

 

 

 

חיים

 

 

 

קורסי בחירה בשנים ב' ו-ג'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

שייכות

0368.xxxx

קורסים במדעי המחשב [8], [9]

3

 

 

כמפורט לגבי כל קורס

מחשב

0455.3000

0455.6000

סמינר במדעי החיים [2]

2

 

 

 

חיים

0455.xxxx

קורסי בחירה במדעי החיים [10], [11], [12]

12

 

 

קורסי החובה באותו נושא

חיים

 

 

יש לבחור קורס ליבה אחד בביואינפורמטיקה:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

שייכות

0368.4212

ניתוח רשתות ביולוגיות

3

 

 

גנומיקה

ייעודי

0368.3105

ביולוגיה מבנית חישובית

3

1

 

אלגוריתמים

ייעודי

0455.3348

אבולוציה מולקולרית

4

 

 

 

ייעודי

0455.3072

גנטיקה בעידן הרפואה האישית

3

 

 

קורס בסיסי בסטטיסטיקה,

קורס בסיסי בתכנות,

מבוא לביולוגיה א', ב' וג'

ייעודי

 

 

 


 

[1]  סמינר שנתי, מפגש אחת לחודש. הקרדיט השנתי: 1 ש"ס.

[2]   סמינר שנתי, מפגש אחת לחודש. הקרדיט השנתי 1 ש"ס.

[3]   קורס חובה בתוכניות הלימודים החד חוגית של מדעי המחשב והתוכנית המשולבת עם ביואינפורמטיקה ולא ייחשב במניין קורסי הבחירה עבור הסטודנטים בתוכניות אלו.

[4]  + 2 ש"ס תרגיל – רשות.

[5]  ניתן לקחת בשנה ב' או ג'.

[6]  נושא הסדנה יהיה בתחום הביואינפורמטיקה. ניתן לבצע את הסדנה במדעי החיים או ברפואה - באישור היועץ. הקורס ינתן באנגלית..

[7]  סמינר שנתי מפגש אחת לחודש. תלמידי שנים ב' ו-ג' ילמדו יחד. הסמינר הינו חובה לתמידי שנה ג' ומזכה בקרדיט של 1 ש"ס.

[8]  ראה 'קורסי בחירה במדעי המחשב'.  ניתן גם לבחור בקורס מתמטי:  '0365.2302).

[9]  עבודת פרויקט (כחלק מקורסי הבחירה) עם הגשת דו"ח או עבודת סיכום, תפטור את התלמיד מהגשת סמינריון, אך תחייב במקום זאת קורס בחירה  בהיקף של 2 ש"ס.

[10] 12 שעות הבחירה חייבות לכלול לפחות קורס אחד מקורסי חובת הבחירה המוגדרים למסלול הדו-חוגי.

[11]  כקורסי בחירה במדעי החיים לא ייחשבו קורסים אשר מלמדים שפות תכנות כגון MATLAB או perl או כל קורס חישובי או מתמטי.

[12]  תלמיד שלמד 12 שעות מבין קורסי הליבה יהיה רשאי להמיר שעה אחת בשעת בחירה במדעי המחשב או במדעי החיים לפי בחירתו.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>