תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי המחשב ובכימיה

עודכן: 08.07.2021

 

(שעות לימוד: 158 ש"ס, שעות לשיקלול: 154 ש"ס) *

 

יועץ התכנית

פרופ' יעל רויכמן מביה"ס לכימיה.

 

תכנית לימודים זו מורכבת מ-

  1. קורסים בכימיה בהיקף 90 ש"ס, לשיקלול: 86 ש"ס (מתוכן 5 ש"ס קורסי בחירה).
  2. קורסים במדעי המחשב בהיקף 69 ש"ס (מתוכן 3 ש"ס קורסי בחירה).

 

 

מעבר מתכנית כימיה חד-חוגית לדו-חוגית כימיה מדעי המחשב בתום שנה א'

תלמיד בבית הספר לכימיה, שמעונין לעבור מתכנית חד-חוגית, יוכל באישור ועדת ההוראה של בית הספר לכימיה, ללמוד בסמסטר א' את הקורסים "אלגברה לינארית 1ב'".

 

סטודנט שנה א' בכימיה שהישגיו בקורסים של סמסטר א' יהיו גבוהים, יהיה רשאי להגיש בקשה ללמוד את הקורס "מבוא מורחב למדעי המחשב" בסמסטר ב'. הבקשות יטופלו באופן מתואם על ידי ועדת ההוראה של שני בתי הספר.

 

המעבר לתכנית דו-חוגית יאושר בתום שנה א' על ידי ועדת ההוראה של בית הספר למדעי המחשב, למי ששמר על רמת הישגים גבוהה והשיג ציון סביר ב"מתמטיקה בדידה" (תלמידים שיורשו ללמוד את הקורס יוכלו לקבל היתר מוועדת הוראה לדחות את לימודי הקורס "תכנות", שאינו קורס נדרש בתכנית הדו-חוגית עם מדעי המחשב).

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי המחשב

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 [1]

4

2

6

חדו"א 1א במקביל

0351.1105

כימיה כללית 1

5

2

7

 

0351.1110

כימיה כללית 2

3

2

4

 

0351.1810

פיזיקה כללית א' 1

4

2

6

 

0351.1811

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

 

0366.1100

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א' לפיזיקאים

4

3

7

 

 

סה"כ שעות לימוד: 35

סה"כ שעות משוקללות: 33

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה 2

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

 

0321.1839

 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 [2]

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

חדו"א 1א'

0351.1108

מעבדה בכימיה 1

7

 

7

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2

0351.1109

מבוא לכימיה אורגנית

2

1

3

כימיה כללית 1

0351.1812

פיזיקה כללית א'2

6

 

6

פיזיקה כללית א'1

0351.1825

קינטיקה

2

1

3

כימיה כללית 1,

כימיה כללית 2,

חדו"א 1א

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

6

 

 

סה"כ שעות לימוד: 35

סה"כ שעות משוקללות: 35

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2000

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0321.2117

שיטות נומריות בפיזיקה [3]

2

2

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

מבוא מורחב למדעי המחשב במקביל

0351.2202

תרמודינמיקה

4

2

6

קורסי הכימיה של שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית)

0351.2304

כימיה אורגנית 1

4

1

5

כימיה כללית 1,

מבוא לכימיה אורגנית

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

6

 

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 21

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2206

קוונטים וקשר כימי

5

2

6

קורסי שנה א' (פרט למעבדות ומבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה

0351.2210

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

4

 

4

קורסי שנה א' (פרט למבוא לכימיה אורגנית),

תרמודינמיקה

0351.2212

אופקים בכימיה [4]

2

 

1

 

0351.2305

כימיה אורגנית 2

4

1

5

כימיה אורגנית 1

0368.2157

תוכנה 1

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב, תוכנה 1 במקביל,

מתמטיקה בדידה

 

סה"כ שעות לימוד: 26

סה"כ שעות משוקללות: 24

 

 

ניתן ללמוד את הקורס הנ"ל בסמסטר ב' בשנה ב' או בשנה ג':

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2302

מעבדה בכימיה אורגנית

8

 

8

כימיה אורגנית 1,

מעבדה בכימיה 1,

כימיה אורגנית 2 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 8

סה"כ שעות משוקללות: 8

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.3002

הדרכת בטיחות

 

 

 

 

0351.3208

מבוא לספקטרוסקופיה

2

1

3

קוונטים וקשר כימי

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

4

תוכנה 1 או במקביל

0368.2160

אלגוריתמים [5]

3

1

4

מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה  [6]

2

 

2

מבני נתונים,

תוכנה 1

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

4

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מתמטיקה בדידה

 

סה"כ שעות לימוד: 17

סה"כ שעות משוקללות: 17

 

 

יש לבחור קורסים מכימיה בהיקף כולל של 5 ש"ס, וממדעי המחשב בהיקף כולל של 3 ש"ס, מתוך רשימת הקורסים המופיעה בסמסטר א' או ב'

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2803

פיזיקה כללית ב'1

3

2

5

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קוונטים וקשר כימי,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1, 

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [7]

3

 

3

מומלץ תרמודינמיקה סטטיסטית במקביל,

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או קורס מקביל באישור ועדת הוראה

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית [11]

3

1

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3212

כימיה קוונטית [11]

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3308

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3311

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית

2

 

2

 

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3402

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

2

 

2

קורסי הכימיה של שנה א'

0351.3816

מעבדה בכימיה פיזיקלית 2

4

 

4

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1,

מבוא לספקטרוסקופיה במקביל

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים

2

 

2

פיזיקה כללית א'1,

פיזיקה כללית א'2,

פיזיקה כללית ב'1,

קוונטים וקשר כימי,

מומלץ מבוא למצב מוצק

0351.4110

עקרונות בסיסיים בפורמולציות אגרו-כימיות

2

 

2

כימיה אורגנית 1, 2,

קינטיקה

תרמודינמיקה

או קורסים מקבילים ברפואה/הנדסה באישור מרכזי הקורס

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

4

מבני נתונים,

מבנה מחשבים,

פרויקט תוכנה

0368.35xx

סדנה במדעי המחשב + מעבדה [8]

2

3

5

 

 

סה"כ שעות לימוד: 9

סה"כ שעות משוקללות: 9

 

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית [9] [10]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

מעבדה בכימיה אורגנית

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [9]

3

 

3

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3312

סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)

6

 

6

בתיאום עם המנחה,

הדרכת בטיחות

0351.3407

מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית

4

 

4

שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית,

מעבדה בכימיה פיזיקלית 1

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [9] [10]

2

 

2

כימיה אורגנית 1,

כימיה אורגנית 2,

קוונטים וקשר כימי

0351.3220

כוחות בין מולקולאריים במערכות כימיות וביולוגיות

2

 

2

תרמודינמיקה

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית [11]

3

 

3

קינטיקה,

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה [11]

3

 

3

תרמודינמיקה,

קוונטים וקשר כימי

0368.xxxx

קורסי בחירה במדעי המחשב [12]

3

 

3

 

 

 

 


 

[1]   הקורס מחושב במסגרת השעות במדעי המחשב.

[2]   הקורס מחושב במסגרת השעות במדעי המחשב.

[3]   שעות הקורס מחושבות בתוכנית של כימיה.

[4]    הקורס יילמד באנגלית.  תלמידים שלמדו את הקורס "אופקים בכימיה" שמספרו 0351.3110 אינם יכולים לקחת קורס זה.

[5]   ניתן ללמוד את הקורס גם בסמסטר ב', אם מערכת השעות מאפשרת זאת.

[6]   2 ש"ס תרגיל - רשות.

[7]    הקורס יילמד באנגלית.

[8]    הסדנה תינתן באנגלית.

[9]   קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת התואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה.

[10]  תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[11]  לא יילמד בתשפ"א.

[12]  לתלמידים המעונינים להמשיך ללמוד לתואר מוסמך במדעי המחשב, מומלץ ללמוד את הקורסים.

    'לוגיקה למדעי המחשב'. ראה פירוט קורסים במדעי המחשב. ניתן ללמוד את הקורסים הנ"ל גם בסמסטר א'.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>