תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי המחשב ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים

עודכן: 08.07.2021

 

(שעות לימוד: 129-128 ש"ס מתוכם 56-55 ש"ס ממדעי המחשב) *

 

התוכנית משלבת לימודים בסטטיסטיקה, בחקר ביצועים, ובמדעי המחשב, וכלולים בה קורסים עיוניים ומעשיים התוכנית מהווה הכנה טובה ביותר לקראת השתלבות בתחומים המבוקשים ביותר בתעשיית Hi-Tech  ובמיוחד במדעי המידע ולמידה חישובית (machine learning). התוכנית גם מאפשרת לבוגריה להמשיך בלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המחשב, בסטטיסטיקה ובחקר ביצועים. התוכנית כוללת 21 ש"ס של רקע מתמטי, 53-52 ש"ס בסטטיסטיקה וחקר ביצועים ו-55 ש"ס במדעי המחשב.

 

ציון גמר

עם סיום הלימודים יקבלו המסיימים שני ציוני גמר. ציון הגמר מורכב מהציונים המשוקללים של כל הקורסים שנדרש התלמיד ללמוד כמפורט להלן.

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף קורסי העשרה בהיקף של 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי המחשב ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

שנה א'

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1101

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

3

1

 

 

0366.1119

אלגברה לינארית 1ב'

3

2

 

 

0366.1121

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

 

 

0368.1118

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 21

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.1813

מבוא לסטטיסטיקה

3

2

 

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה.

ניתן ללמוד במקביל

0366.1120

אלגברה לינארית 2ב'

3

1

 

אלגברה לינארית 1ב'

0366.1122

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

 

חדו"א 1ב',

אלגברה לינארית 1ב' במקביל

0368.1105

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 21

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2100

 

או

 

0365.2816

הסתברות למדעים

 

או

 

הסתברות לדו-חוגי

3

 

 

 

3

1

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

 

מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

0365.2305

מודלים סטטיסטיים א’

3

1

 

מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי במקביל,

אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

0365.2302

חקר ביצועים 1

3

1

 

חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

0368.2157

תוכנה 1

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב

0368.2158

מבני נתונים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב,

מבוא להסתברות במקביל,

תוכנה 1 במקביל,

מתמטיקה בדידה

0368.2159

מבנה מחשבים

3

1

 

תוכנה 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 25-24

סה"כ שעות משוקללות: 24

 

 

סמסטר ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2111

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

0365.3109

מודלים סטטיסטיים ב’

3

1

 

מודלים סטטיסטיים א'

0365.3531

 

חקר ביצועים 2

     

3

 

 

חקר ביצועים 1 או אלגוריתמים,

הסתברות למתמטיקאים או הסתברות למדעים או הסתברות לדו חוגי

0368.2160

אלגוריתמים

3

1

 

מבני נתונים

0368.2161

פרויקט תוכנה [3]

2

 

 

תוכנה 1,

מבני נתונים

0368.2200

מודלים חישוביים

3

1

 

מבוא מורחב למדעי המחשב

 

סה"כ שעות לימוד: 20

סה"כ שעות משוקללות: 20

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' + ב' – קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.2101

חישוב סטטיסטי

3

2

 

מבוא לסטטיסטיקה,

מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או מבוא למחשבים אחר באישור המרצה

הסתברות למדעים, או הסתברות לדו-חוגי

0365.2103

תיאוריה סטטיסטית

3

2

 

הסתברות למדעים או הסתברות לדו-חוגי
או הסתברות למתמטיקאים

0365.3211

או

0365.3344

או

0365.3421

או

0368.xxxx

סמינר בהסתברות

או

סמינר בסטטיסטיקה [4]

או

סמינר בחקר ביצועים [4] 

או

סמינר במדעי המחשב [5]

2

 

2

 

2

 

2

 

 

מבוא לתהליכים סטוכסטיים

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

מודלים סטטיסטיים א’ או מודלים סטטיסטיים ב’

חקר ביצועים 1

0365.3130

או

0365.4063

מבוא ללמידה סטטיסטית

או

למידה סטטיסטית

3

 

3

 

 

הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

מודלים סטטיסטיים א׳

 

(למצטיינים באישור המרצה)

 

0368.2162

מערכות הפעלה

3

1

 

מבנה מחשבים,

מבני נתונים,

פרויקט תוכנה

0368.35xx

סדנה במדעי המחשב + מעבדה

3

2

 

 

 

 

לפחות 2 קורסים מתוך הרשימה הבאה:

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0368.3319

מבוא למדעי המידע

2

1

 

 

0368.3235

מבוא ללמידה חישובית

3

1

 

 

0368.3458

מערכות בסיסי נתונים

2

1

 

 

 

יש לבדוק בתיאור הקורסים תחת קורסי בחירה בתוכנית החד חוגית במדעי המחשב.

 

סה"כ שעות לימוד: 31-30

סה"כ שעות משוקללות: 31-30

 

 

שנים ב' - ג'

 

קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0365.xxxx

 

קורסי בחירה בסטטיסטיקה וחקר ביצועים [6]
לתלמידים מצטיינים מומלץ לקחת קורסים מתאימים מתוכנית המוסמך

6

 

 

 

0368.xxxx

 

קורסי בחירה במדעי המחשב [7] מומלץ לקחת קורסים נוספים מתוך השלישיה לעיל *

6

 

 

 

 

סה"כ שעות לימוד: 12

סה"כ שעות משוקללות: 12

 

 


 

[1]   תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנת תשע”ט כולל, ילמדו את הקורסת 0365.3247) בהיקף 3 ש”ס. הקורס יינתן בפעם האחרונה בשנת הלימודים תש”ף.

[2]   תלמידים שהחלו את לימודיהם לפני שנת תשע”ט כולל, ילמדו את הקורס 0365.2112), בהיקף 3 ש”ס. הקורס יינתן בפעם האחרונה בשנת הלימודים תש”ף.

[3]   2 ש"ס תרגיל - רשות.

[4]   הסמינר ינתן בשפה האנגלית.

[5]   יחושב במניין השעות של סטטיסטיקה וחקר ביצועים.

[6]   ראה רשימת קורסים שנים ב'-ג' בסטטיסטיקה וחקר ביצועים. ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים או בסטטיסטיקה. קורסים המתאימים במיוחד גם לתלמידי תואר "בוגר אוניברסיטה" יצוינו ככאלה על ידי המרצים בפתח כל שנה.

[7]   ראה פירוט בקורסי הבחירה בתוכנית החד-חוגית במדעי המחשב.

  *  ייתכן שקורס מסוים לא ייפתח בשנה מסוימת או שלא יהיו בו מקומות פנויים. במידה ולא יתאפשר רישום לקורס מסוים, יש להחליפו בקורס בחירה מתאים באישור וועדת הוראה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>