סוג האירוע

בחר הכל

סמינרים

כנסים וימי עיון

הרצאות לקהל הרחב

ימים פתוחים וייעוץ

טקסים ואירועים מיוחדים

תחום האירוע

בחר הכל

כימיה אורגנית

כימיה פיזיקלית

ביופיזיקה וחומרים רכים

מרכז לחקר אינטראקציות אור חומר

פרס סאקלר במדעים הפיזיקליים - כימיה

סימפוזיונים והרצאות מיוחדות

Special Physical Chemistry Seminar Day

27 בינואר 2020, 9:00 
בניין אורנשטיין, חדר 111 
סמינר בכימיה פיזיקלית

09:00 - Gathering 

09:30 - Opening words 

09:35 - Elazar Cohen, PhD supervisor: Prof. Dina  Golodnitsky

10:15 - Smadar Kedem, PhD supervisor: Prof. Amir Goldbourt

11:00 - Coffee break

11:15 - Daniel Kortkov, PhD supervisor: Dr. sharly fleischer

12:00 - Eli Bugard, MSc supervisor: Dr. sharly fleischer

12:30 - Lunch break

14:00 - Karina Pivic, PhD supervisor: Prof Michael Urbakh

14:45 - Mayan Levin, PhD supervisor: Prof. Yael Roichman

15:30 - Nachshon Birnbaum, MSc supervisor : Dr. Guy Cohen

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive