ועדות ובעלי תפקידים

 

הנהלת ביה"ס
פרופ' מיכאל אורבך - ראש ביה"ס
פרופ' אקדי ויגלוק - ראש החוג לכימיה אורגנית
פרופ' יורם זלצר  - ראש החוג לכימיה פיזיקלית
גב' צילה רוט-בלוך - רכזת מנהלית
     
ועדת הוראה לתואר ראשון
פרופ' יעל רויכמן - יו"ר וחבר בוועדת הוראה פקולטית לתואר ראשון    
פרופ' דינה גולודניצקי    
פרופ' אמיר גולדבורט    
פרופ' רועי אמיר    
     
ועדה יחידתית לתלמידי מחקר (תואר שלישי)
פרופ' יורם כהן - יו"ר    
פרופ' מיכאל אורבך    
פרופ' ארקדי ויגלוק    
פרופ' עודד הוד    
פרופ' יורם זלצר    
פרופ' מיכאל גוזין - מ"מ    
פרופ' יובל אבנשטיין - מ"מ    
     
ועדת קבלה לתואר ראשון
פרופ' עודד הוד - יו"ר וחבר בועדת קבלה פקולטית    
פרופ' מיכאל גוזין (מ"מ יו"ר)    
ד"ר שר לי פליישר    
פרופ' מיכה פרידמן    
     
ועדת הוראה לתואר שני
פרופ' משה קול - יו"ר וחבר בועדת הוראה פקולטית לתואר מוסמך    
תת ועדה לקבלת מועמדים - כימיה אורגנית    
פרופ' משה קול - מרכז    
פרופ' ארקדי ויגלוק    
ד"ר רומן דוברובצקי    
תת ועדה לקבלת מועמדים - כימיה פיזיקלית ופיזיקה כימית    
פרופ' חיים דימנט - מרכז    
ד"ר טל שוורץ    
ד"ר עמית סיט    
     
ועדת מלגות
פרופ' מיכאל אורבך - יו"ר    
ארקדי ויגלוק - ראש החוג לכימיה אורגנית    
פרופ' יורם זלצר - ראש החוג לכימיה פיזיקלית    
ראש ביה"ס    
     
ועדת מינויים יחידתית
פרופ' מיכאל אורבך - יו"ר    
פרופ' שמואל כרמלי    
פרופ' משה קול    
פרופ' דורון שבת    
פרופ' חיים דימנט    
     
ועדת בטיחות
פרופ' רועי אמיר - יו"ר ועדת בטיחות פקולטית    
ד"ר שרלי פליישר - מ"מ יו"ר    
ד"ר יוליה ויסיטייב - רכזת בטיחות פקולטית    
ד"ר משה גרינולד - נאמן בטיחות בניין שנקר    
ד"ר אלה בוחלצב - נאמן בטיחות בניין שנקר    
ד"ר עמרי מורג - נאמן בטיחות בניין אורנשטיין    
ד"ר סופיה ליפסטמן - נאמן בטיחות בניין אורנשטיין    
ד"ר בוגדן בלגורודסקי - נאמן בטיחות בניין אורנשטיין    
     
ועדת אינטרנט ומדיה חברתית
פרופ' רועי אמיר    
ד"ר שלומי ראובני    
ראש ביה"ס    
     
מרכזי תכניות - תואר ראשון
מסלול מחקרי לתואר ראשון לתלמידים מצטיינים - פרופ' יעל רויכמן ופרופ' רועי אמיר
מסלול דו-חוגי כימיה-ביולוגיה - פרופ' מיכה פרידמן
תכנית משולבת מדע והנדסה של חומרים וכימיה - פרופ' עודד הוד
     
נציג ביה"ס בועדת ספרייה פקולטית
פרופ' מיכאל גוזין    
     

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive