• ראשי
 • הודעות לסטודנטים

   

  הודעות דחופות / שוטפות

  באתר הפקולטה בדבר החלפת כיתות, ביטול שיעורים, העברות, שינויים וכו'.

   

   

  הודעות לתלמידי שנה א' - שנה"ל תשע"ז 2017-2016

   

   

   

   

  מנות רישום לקורסים לתלמידי שנה ב' במסלול מדע והנדסה של חומרים וכימיה

   

   

   

  מנות רישום לקורסים לתלמידי שנה ג' במסלול מדע והנדסה של חומרים וכימיה

  שנה ג' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510950 - קבוצה 01 - סמסטר א'


  שנה ג' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510950 - קבוצה 02 - סמסטר א'


  שנה ג' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510900 - קבוצה 01 - סמסטר ב'

  שנה ג' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510900 - קבוצה 02 - סמסטר ב'

   

   

   

  הודעות כלליות 

  לסטודנטים באתר הפקולטה

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive