• ראשי
 • הודעות לסטודנטים

   

  הודעות דחופות / שוטפות

  באתר הפקולטה בדבר החלפת כיתות, ביטול שיעורים, העברות, שינויים וכו'.

   

   

  הודעות לתלמידי שנה א' - שנה"ל תש"ף 2020-2019

   

  מנות רישום לקורסים לתלמידי שנה ב' במדע והנדסה של חומרים וכימיה

   

  שנה ב' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510700 - סמסטר א'


  שנה ב' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510700 - סמסטר א' (אופציה נוספת בהנדסה בלבד)


  שנה ב' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510800 - קבוצה 01 - סמסטר ב'


  שנה ב' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510800 - קבוצה 02 - סמסטר ב'

   

   

  מנות רישום לקורסים לתלמידי שנה ג' במדע והנדסה של חומרים וכימיה


  שנה ג - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - סמ א' - רישום מהנדסה בלבד


  שנה ג' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510900 - קבוצה 01 - סמסטר ב'


  שנה ג' - מדע והנדסה של חומרים וכימיה - מנה 03510900 - קבוצה 02 - סמסטר ב'

   

   

   

   

  הודעות כלליות 

  לסטודנטים באתר הפקולטה

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive