ביה"ס לכימיה - מהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה"

עודכן: 28.08.2018

בית הספר לכימיה מורכב  מחוגי הלימוד הבאים:

 • כימיה אורגנית

 • כימיה פיזיקלית ואלקטרוכימיה

 • פיזיקה כימית

 

הוראות בטיחות כלליות לכל תלמידי בית הספר

בשל העיסוק בחומרים מסוכנים וכדי לשמור על בריאותכם, חובה על כל תלמיד, המתחיל או המחדש את לימודיו, בכל אחד מהתארים, לחתום על טופס הצהרה בדבר חובת הרכבת משקפי מגן ולבישת חלוק במעבדות ההוראה והמחקר לכימיה באוניברסיטת תל-אביב. כמו כן חובה להקפיד ולציית להוראות הבטיחות הייחודיות במעבדות אלו. הצהרה זאת תקפה כל עוד נמשכים לימודי התלמיד.

יופסקו לימודיו של תלמיד בכל אחד מהתארים ובכל התחומים, אשר לא יחתום על הצהרה זו, או של תלמיד שלא ינהג עפ"י כללי הבטיחות המפורטים בהצהרה.

להלן תמצית הוראות הבטיחות של ביה"ס לכימיה.

 

 

מהלך ותכניות הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" בכימיה

 

יו"ר ועדת ההוראה לתואר "בוגר אוניברסיטה"

פרופ' משה פורטנוי

 

מטרת הלימודים

הלימודים בבית הספר לכימיה מכוונים להקנות לתלמידים ידיעות בסיסיות בענפי הכימיה השונים וכן בתחומים אחרים של המדעים המדויקים כמו: מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב. בבית הספר תשע תכניות לימוד שונות. שיטת ההוראה שמה דגש על לימוד תיאורטי בכיתה, על הקניית ניסיון מעשי במעבדה, על לימוד עצמי בבית ועל עבודה בספרייה ותרגול.

 

משך הלימודים

הלימודים לתואר בוגר נמשכים שלוש שנים. במקרים חריגים יוכל התלמיד לפצל את לימודיו, באישור ועדת ההוראה, לתקופה שלא תעלה על חמש שנים. לעיתים, בשל אילוצי מערכת השעות, נמשכים הלימודים, בחלק מתכניות הלימודים, מעל שלוש שנים.

בשנתיים הראשונות כוללת תכנית הלימודים  את מרבית קורסי החובה. בשנה השלישית יבחר התלמיד מתוך קורסי בחירה המוצעים באותה שנה.

מספר שעות הלימוד הנדרשות מתלמיד כדי לסיים את לימודיו, תלוי בתכנית הלימודים בה יבחר. מכסת השעות לתואר אינה כוללת שפה זרה.

 

תכניות הלימודים

להלן תכניות הלימודים בבית הספר לכימיה:

 1. תכנית לימודים חד-חוגית בכימיה.

 2. תכנית לימודים חד-חוגית בכימיה - המסלול המחקרי.

 3. תכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובפיזיקה.

 4. תכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי כדור הארץ.

 5. תכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמתמטיקה.

 6. תכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי המחשב.

 7. תכנית לימודים משולבת במדע והנדסה של חומרים ובכימיה.

 8. תכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובמדעי החיים.

 9. תכנית לימודים דו-חוגית בכימיה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת.

 

הגשת תרגילים

תלמיד נדרש להגיש לפחות 70% מהתרגילים.  המורה רשאי למנוע מתלמיד, אשר לא ימלא אחר דרישה זו, מלהשתתף בבחינות המעבר. מורה רשאי לקבוע שציוני התרגילים יהוו עד 10% מהציון הסופי בקורס. את התרגילים יש להגיש במועד ההגשה הנדרש על ידי המרצה.

 

ציוני מעבדות

ציון המעבדה יכיל שני מרכיבים לפחות כאשר כל מרכיב יהווה 10% לפחות. הרכב הציון יימסר לתלמידים בתחילת הלימודים במעבדה.

 

קורסים עודפים

כקורס עודף ייחשב קורס בחירה בלבד, וזאת רק אם התלמיד מילא את מכסת השעות של קורסי הבחירה הנדרשת. קורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, לא יוכל להיחשב כקורס עודף, אלא אם כן הקורס האחר הינו קורס עודף.

 

תנאי המעבר

 1.  תלמיד אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בקורס חובה סמסטריאלי אחד, יהיה חייב לחזור על קורס בו נכשל, מיד בשנה העוקבת.  עם זאת יוכל להשתתף, באישור ועדת ההוראה, בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, שלגביהם אין הקורס הנ"ל מהווה דרישת קדם ובתנאי שלא תהיה חפיפה בשעות הלימוד ובבחינות המעבר.

 2.  תלמיד בתכנית החד-חוגית אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בשני קורסים סמסטריאליים, יהיה חייב  לחזור (לימוד ובחינה) על כל הקורסים שבהם השיג ציון נמוך מ-70. עם זאת יוכל להשתתף, באישור ועדת ההוראה, בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, בתנאי שעמד בדרישות הקדם ובתנאי שהקורסים אינם חופפים בשעות הלימוד ובבחינות המעבר.  אם ייכשל התלמיד בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, חלים עליו כללים דומים לאלה של לימודים חלקיים (ראה סעיף ה' להלן).

 3. לשנה ב' בכימיה יתקבלו תלמידים שיסיימו את שנה א' בהצלחה ויקבלו ציון ממוצע משוקלל 70 לפחות.
  מספר המקומות במעבדות ההוראה בשנים ב' ו- ג' מוגבל, וייקבע מדי שנה על ידי ביה"ס לכימיה.
  למרות האמור לעיל, אם מספר העומדים בקריטריון זה יהיה נמוך ממספר מקומות המעבדה העומדים לרשות ביה"ס, יכלו להתקבל גם מקרים גבוליים בעלי ציון משוקלל מתחת ל-70, על פי החלטת ועדת ההוראה.

 4. תלמיד בתכנית הלימודים החד-חוגית בכימיה או באחת התכניות המשלבות כימיה וחוג נוסף בפקולטה למדעים מדויקים, אשר לא עבר את בחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בשלושה קורסים סמסטריאליים בתום שנת הלימודים, יופסקו לימודיו. תלמיד בתכנית דו-חוגית בכימיה ובביולוגיה או בכימיה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת אשר נכשל בשני קורסים סמסטריאליים בכימיה, יופסקו לימודיו בכימיה בתום שנת הלימודים.

 5. תלמיד הלומד תכנית לימודים חלקית (תלמיד הלומד בשנה אחת עד 70% מסך כל שעות הלימוד על פי תכנית לימודים מלאה באותה שנה, או 70% מממוצע השעות של שתי שנות הלימוד.), אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בקורס סמסטריאלי אחר, יהיה חייב לחזור (לימוד ובחינה) על כל הקורסים בהם השיג ציון נמוך מ-70. עם זאת הוא יוכל להשתתף בקורסים משנת הלימודים המתקדמת, באישור ועדת ההוראה, בתנאי שעמד בדרישות הקדם שלהם ובתנאי שאינם חופפים בשעות הלימוד ובבחינות המעבר. תלמיד שייכשל בשני קורסים סמסטריאליים או יותר, יופסקו לימודיו.

 6. תלמיד אשר לא עבר את הבחינה (נכשל או לא ניגש לבחינה) בקורס עליו הוא חוזר, יופסקו לימודיו.

 7. קורסים ובחינות של שנים קודמות, קודמים לקורסים ובחינות של השנים הבאות.​

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>