לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" במסלול הישיר בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

עודכן: 23.06.2015

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

מועמדים יכולים להתקבל ללימודי הדוקטורט באחת משתי התכניות:

המסלול הרגיל

המסלול הישיר

 

תנאי קבלה למסלול הישיר  לדוקטורט 

לתלמידי התואר השני- M.Sc

 • הקבלה למסלול הישיר תתאפשר לתלמידים מצטיינים הלומדים לקראת תואר M.Sc בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה, העומדים בכל תנאים הבאים:

 • בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בפיזיקה אשר סיימו את לימודיהם בציון משוקלל של 85 לפחות.

 • תלמידים שסיימו את שלושת קורסי הליבה: תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית, פיזיקה קוונטית ואלקטרומגנטיות מתקדמת, בממוצע של 85 לפחות.

 • תלמידי תואר שני, אשר השלימו עד סוף הסמסטר השלישי ללימודיהם לפחות 18 ש"ס לתואר שני (כולל קורסי הליבה) וממוצע ציוניהם הוא 85 לפחות.

 • הסכמת חבר סגל לשמש כמנחה באישור הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

 

עם השלמת כל הדרישות המפורטות לעיל יעבור התלמיד למעמד של” תלמיד מחקר שלב א' במסלול הישיר",  זאת לאחר אישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית.

 

מהלך הלימודים במסלול הישיר לדוקטורט (מהתואר  השני):

 • עד למועד הגשת הצעת המחקר ישלים התלמיד את מכסת הלימודים הנדרשת ללימודי התואר השני.

 • סה"כ מכסת הקורסים במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט תהיה שווה למכסת הקורסים הנדרשים לתואר השני ולתואר השלישי.

 • על התלמיד להגיש את תכנית המחקר ולהיבחן עליה, עד תחילת הסמסטר החמישי מתחילת לימודי התואר השני.

 • על התלמיד להיבחן על הצעת המחקר בבחינה ייעודית. הוועדה הבוחנת תכלול  את המנחה ושלושה  אנשי סגל המוסמכים להנחות תלמידי מחקר. בבחינת הצעת המחקר ייבדקו ידיעות התלמיד בפיזיקה וייבחנו ההיקף וההיתכנות של תכנית המחקר.

 • הצלחה בבחינת הצעת המחקר תפטור את התלמיד מחובת הסמינר לתואר שני ותהווה את המעבר לשלב ב' של המחקר.

 • ועדת הבוחנים תעביר את המלצתה  להחלטת הוועדה היחידתית.

 • לאחר אישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית, יתקבל התלמיד כתלמיד מחקר שלב ב'.

 • לתלמיד יוענק תואר שני ללא עבודת גמר, במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט, לאחר השלמת כל חובותיו לתואר שני ולאחר אישור הצעת המחקר.

 • תלמיד שירצה בכך יוכל להגיש עבודת גמר לתואר שני תוך כדי לימודיו במסלול זה, לא יאוחר מאמצע הסמסטר החמישי ללימודיו. עבודת הגמר יכולה להיות מורכבת ממאמרים מדעיים כמפורט בסעיף  "עבודת גמר" בפרק "מהלך הלימודים בפיזיקה לתואר "מוסמך אוניברסיטה".

 • שנה וחצי לאחר המעבר לשלב ב' על התלמיד להגיש דו"ח התקדמות שיועבר לוועדה היחידתית. במידה והתלמיד פרסם בתקופה זו מאמר כמחבר ראשון, ייחשב המאמר כדו"ח התקדמות.

 

חובות התלמיד במהלך הלימודים במסלול הישיר לדוקטורט

 • התלמיד ילמד קורסים מתקדמים הניתנים בביה"ס בהיקף כולל של 7 שעות סמסטריאליות לפחות. מתוך 7 שעות סמסטריאליות אלה, התלמיד חייב להשתתף בסמינר מחקרי ולהרצות במהלכו בנושא מחקרו.

 • התלמיד כפוף לסדרי ההנחיה שייקבעו ע"י המנחה.

 

בטיחות

על כל תלמידי התואר השלישי לעבור הדרכות בנושאי בטיחות:

 1. קורס "עזרה ראשונה" – חובה להשתתף בשנה הראשונה ללימודים.

 2. קורס "בטיחות אינטרנטי" – חובה לעבור בכל שנה במהלך התואר.

 

חזרה לתואר שני במהלך המסלול הישיר לתואר השלישי

בכל שלב במסלול הישיר לדוקטורט רשאי התלמיד לחזור מהמסלול הישיר לדוקטורט אל לימודי התואר השני, ולהגיש את התזה בכפוף לתנאי תקנון  "מוסמך" של ביה"ס לפיזיקה.

תלמיד שפרש מהמסלול הישיר לדוקטורט לאחר הגשה ואישור הצעת המחקר ומילא את כל חובותיו לתואר שני, יהיה זכאי לתואר שני ללא עבודת גמר. 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>