שירותים לתלמיד

עודכן: 30.07.2015

קבלת קהל

התלמידים מתבקשים לפנות אל מזכירות התלמידים במהלך שעות הקבלה. הדבר יסייע למתן שירות יעיל וענייני. יחד עם זאת מקרים דחופים יטופלו גם מחוץ לשעות הקבלה.

פניות אל ועדות ההוראה היחידתיות, יוגשו בכתב למזכירות התלמידים, או דרך אתר הבית של פניות לוועדת הוראה.

 

אישורים

 1. הגורם המפיק אישורים
  1. מדור תלמידים (מת"כ) - אגף רישום ומינהל תלמידים
   במדור מונפקים אישורים כלליים כגון היות המבקש/ת סטודנט/ית באוניברסיטת תל-אביב. יש לפנות למדור תלמידים באגף רישום ומינהל תלמידים. 
   שעות הקבלה: ימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:00–09:00, ביום ג' בשעות 15:00–09:00.
   כתובת דוא"ל: mt@tau.ac.il
  2. מזכירות התלמידים
   ניתן להזמין חלק מהאישורים המפורטים מטה באמצעות אתר הבית של הפקולטה. 
   חלק מהאישורים כרוכים בתשלום. הטיפול בבקשה אורך זמן מה, לפיכך מומלץ לפנות בבקשה שבועיים לפני המועד המבוקש לקבלת האישור.
  3. מערכת מידע אישי לתלמיד
   במערכת זו ניתן להפיק אישורים רק בהתאם לפירוט בסעיף "פרוט האישורים".
    
 2. סוגי האישורים
  1. רשומת לימודים חיצונית 
   אישור זה, משקף את מצב לימודיו של התלמיד: המצב האקדמי, הישגים בלימודים ופירוט הקורסים אליהם הוא רשום. באישור כלולים כל הקורסים שהתלמיד למד מיום תחילת לימודיו בפקולטה בכל מסגרות הלימוד, וכל הציונים שקיבל (גם בקורסים שאינם חלק מתכנית הלימודים המחייבת). רשומת הלימודים כוללת גם הפסקת לימודים, מכל סיבה שהיא, אם הייתה/יש כזו.
   האישור כולל מידע מלא, לא ניתן להפיק אישור חלקי.
   ניתן להפיק אישור לימודים בעברית או באנגלית, עם נתוני שכ"ל או ללא, עם ממוצעים או ללא באמצעות "מערכת מידע אישי לתלמיד".
  2. רשומת לימודים פנימית  
   מפרטת את כל הקורסים שלמד התלמיד ואת ציוניהם. רשומה זו מיועדת לתלמיד לצורך ביקורת עצמית בלבד.
   התלמיד יכול להפיק את הרשומה הפנימית באופן עצמאי דרך "מערכת מידע אישי לתלמיד". 
  3. אישור זכאות לתואר  
   אישור זה ניתן לתלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר וקיבל ציון חיובי בכל הקורסים הנדרשים. תלמיד המעוניין באישור זכאות לתואר לשנת תשע"ד, יגיש בקשה באמצעות אתר הבית של הפקולטה במידע אישי לתלמיד: בקשה לסיום לימודים לא יאוחר מ- 20.3.2016.
   תוקף אישור הזכאות לתואר הינו ממועד הבחינה האחרונה או ממועד הגשת העבודה האחרונה. 
   פרטים על הליך זכאות לקבלת תואר בטקס השנתי הפקולטטי, ראה זכאות לתואר.
  4. בקשת ולת"ם (ועדה לתיאום שירות מילואים) 
   טפסי בקשה לדחיית/קיצור שירות מילואים, ניתנים להשגה בדקאנט הסטודנטים (בניין מיטשל קומות א', ב') ובמזכירות התלמידים. עם מילוי הפרטים בטופס, יעביר התלמיד את הבקשה למזכירות התלמידים לאישור ולחתימה ויעבירה להמשך הטיפול בדקאנט הסטודנטים. 
   תלמיד הנקרא לשירות מילואים, זכאי להגיש בקשה לדחייה ו/או לקיצור תקופת השירות. בדיוניה מביאה הוועדה לתיאום שירות מילואים (ולת"ם) בחשבון שיקולים בעלי אופי אקדמי בלבד (תכנית לימודיו/מועדי הבחינות של התלמיד).
   במזכירות תלמידים ניתן לעיין ב"נוהל פנייה לולת"ם".
   לאחר מילוי הפרטים בטפסים, יפנה התלמיד אל מזכירות התלמידים, לקבלת אישור על מערכת השעות ועל לוח הבחינות.
   במקרה של הגשת ערעור על החלטת ולת"ם, יש צורך גם באישור דקאנט הסטודנטים.
   על פי פקודת מטכ"ל 31.083, מוגדרת "שנה אקדמית" כתקופה שבין חודש אוקטובר של שנה מסוימת לבין חודש יולי של השנה העוקבת.

 

שירותי מידע

אגף רישום ומינהל תלמידים עוסק בכל הקשור לרישום וקבלת מועמדים לאוניברסיטה לרבות הקשר עם המרכז הארצי לבחינות והערכה ומשרד החינוך, טיפול בגביית שכר הלימוד, מעקב אחר ביצוע הדרישות הכלליות הנדרשות מהסטודנטים, עדכון מצב באוניברסיטה ועדכון פרטים אישיים.

 

האגף מפעיל את מוקד הפניות, מוקד כל האוניברסית"א, הפועל בימים א-ה בין השעות 19:00-09:00 ונותן מענה בענייני רישום וקבלה ובענייני שכר לימוד.

 

מומלץ לפנות באמצעות דוא"ל לכתובת: im@tau.ac.il או להתקשר לטלפון 03-6405550.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>