תקנון ומהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" .M.Sc

תקנון הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

התקנות החלות על התלמיד הן אלה המופיעות בידיעון זה, וכן בעדכונים שיתפרסמו במהלך השנה, חלקם באתר הבית באינטרנט. שינויים ותוספות יהיו תקפים מיד עם פרסומם, אלא אם כן צוין אחרת.

בנוסף על תקנון הפקולטה, חל על התלמידים גם תקנון החוג/בית הספר בו הם לומדים.

במקרה של אי בהירות בנושאים תקנוניים ותנאי המעבר, יש לפנות אל ועדת ההוראה היחידתית. ערעור על החלטותיה יובא בפני ועדת ההוראה הפקולטטית לתואר מוסמך. ועדות אלה מוסמכות לטפל בנושאים אלה ולאשר חריגה מהתקנון.

 

מהלך הלימודים

 

משך הלימודים (יש לעיין גם בתקנון הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחוג הנלמד)

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא שנתיים. ניתן להאריך את הלימודים, באישור ועדת ההוראה, בשנה אחת ובמקרים חריגים בשנה נוספת.

על התלמיד לסיים את חובות השמיעה עד תום ארבעה סמסטרים מתחילת לימודיו.

 

תנאי קבלה

הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" מיועדים לאפשר לבעלי תואר "בוגר אוניברסיטה", להשתלם ולהתמחות בתחום בו למדו לתואר בוגר, או בתחום קרוב. רשאים להתקבל ללימודים מועמדים העונים על התנאים הבאים:

  1. בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מאוניברסיטת תל-אביב, או ממוסד אקדמי מוכר אחר.
  2. ממוצע ציוניהם לתואר "בוגר אוניברסיטה" הוא 75 ומעלה. ממוצע מינימלי לקבלה ותנאים נוספים מתעדכנים מדי שנה ע"י החוגים.
  3. עמידה בתנאי הקבלה של בתי הספר בפקולטה (ועדות הקבלה של בתי הספר רשאיות לשנות/להחמיר את תנאי הקבלה).
  4. מספר המקומות במדעי המחשב מוגבל. תינתן עדיפות לבעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בתואר בוגר, תוך התחשבות בשיקולים נוספים.

 

קבלה "על תנאי"

תלמיד שלא השלים את הדרישות לקבלת תואר בוגר, או שציונו נמוך מציון הקבלה, או שסיים את לימודי התואר בוגר בתחום שאינו זהה/קרוב לתחום ההתמחות, רשאית ועדת ההוראה היחידתית לקבלו "על תנאי" לפי אחת מההגדרות הבאות:

  1. תלמיד מן המניין, על תנאי.
  2. תלמיד לא מן המניין.
  3. תלמיד במעמד מיוחד, המחייב השלמות מלימודי התואר בוגר (מעמד זה תקף למשך שנה אחת בלבד).

מעמד "על תנאי" תקף למשך שנה אחת בלבד – על פי החלטתה של ועדת ההוראה.

אם יעמוד התלמיד בתכנית הלימודים המיוחדת, בדרישות ובהשלמות שנקבעו לו על ידי ועדת ההוראה, בפרק זמן נתון, יוכל להמשיך בלימודיו כתלמיד מן המניין.

 

דרישת ידיעת השפה העברית

מועמדים לתואר שני בתכנית לימודים בשפה העברית שאינם בעלי תעודת בגרות ישראלית, או בעלי תואר ראשון מחו"ל חייבים במבחן ידע בעברית (יע"ל).  דרישת העברית שונה בכל יחידה ולכן על כל סטודנט להתעדכן לגביה בפרק היחידה בידיעון.  ניתן לקבל פרטים נוספים לגבי מבחן הידע בעברית והמועד האחרון להשגת ה"פטור" בעברית בתמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה

 

חידוש לימודים

תלמיד לתואר מוסמך שהפסיק את לימודיו ומעוניין לחדשם, יגיש למזכירות תלמידים בקשה לחידוש לימודים.

בקשה זו טעונה אישורה של ועדת ההוראה היחידתית (ראה פירוט בפרק "חידוש לימודים" בתואר ראשון).

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive