מסלול בביואינפורמטיקה במסגרת תואר מוסמך במדעי המחשב, במדעי החיים, או ברפואה

עודכן: 28.08.2018

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

מסגרת ארגונית

התכנית משותפת לפקולטה למדעי החיים, לפקולטה לרפואה ולפקולטה למדעים מדויקים (ביה"ס למדעי המחשב), ומנחי הסטודנטים בתכנית, ישתייכו לפקולטות אלו. ככלל, השיוך הפקולטטי והאדמיניסטרטיבי של התלמידים ייקבע על פי שיוך המנחה הראשי/ת (ניתן לחרוג מכלל זה על פי בקשת הסטודנט/ית ובאישור ועדת התכנית). לתכנית תוקם ועדה שתכלול נציג מכל אחת משלוש היחידות, ותשמש כוועדת קבלה והיגוי.

 

קבלת תלמידים

יתקבלו לתכנית בוגרי תכנית הלימודים הדו-חוגית לתואר ראשון במדעי המחשב ובביולוגיה עם הדגש בביואינפורמטיקה, אשר הציון הממוצע שלהם הוא 85 לפחות.

 

בוגרי תואר דו-חוגית בביולוגיה-מדעי המחשב ובוגרי תכניות דו-חוגיות אחרות בעלי ציון ממוצע 85 ומעלה יתקבלו על תנאי שיעמדו בקורסי השלמה שיוטלו עליהם ע"י ועדת הקבלה לתכנית, בציון 80 לפחות בכל אחד מהקורסים. קורסי השלמה אלו יכללו את הקורסים הבאים מתכנית התואר הראשון בביואינפורמטיקה:

"מעבדה בכלים לביואינפורמטיקה", "גנומיקה חישובית" וקורס ליבה נוסף לבחירה. בנוסף, יידרשו לימודי השלמה בהתאם לרקע המועמד כמפורט להלן:

 

על התלמיד להשלים לפחות ארבעה מהקורסים הללו (קורסי בסיס וקורסים ביואינפורמטיים) במהלך הסמסטר הראשון ללימודים. עד לעמידה בתנאי זה יהיה התלמיד במעמד של "מועמד על תנאי" ואחריו יוגדר כסטודנט מן המניין בתכנית.  השלמת יתר הקורסים תוכל להתבצע במהלך לימודי התואר השני ותהווה תנאי מעבר לשנה ב' בתכנית.

 

לכל המתקבלים לתכנית  מהווה מעבר הקורס "סיבוכיות" (או קורס שקול לו במוסד אחר),  בציון 80 לפחות דרישת מעבר לשנה ב' בתכנית.

 

תלמידים יתקבלו ע''י ועדת התכנית על סמך ציונים, מכתבי המלצה, ובמידת הצורך ראיון אישי. הקבלה מותנית בהסכמת חבר/ת סגל בתחום לשמש כמנחה. הקבלה מותנית גם בקיום דרישות הקדם של המחלקה אליה שייך המנחה.

 

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" הוא ארבעה סמסטרים ולכל היותר שישה סמסטרים. רק במקרים מיוחדים תשקול ועדת ההוראה לתואר שני לאשר חריגה מפרק זמן זה.

 

עבודת גמר

התואר המוצע כולל הגשת עבודת גמר (תזת מוסמך), הצגתה בסמינר ובחינה בעל פה. בנוסף למנחה הראשי, מומלץ לצרף מנחה נוסף (או לפחות יועץ), כך שלתלמיד תהיה הנחייה מהיבט חישובי ומהיבט ביולוגי-רפואי גם יחד.

 

בחינת גמר

בחינת הגמר כוללת את נושא עבודת הגמר ונושאים בשטחים הקרובים לנושא העבודה. הבחינה תהיה בע"פ, בנוכחות המנחה ושני בוחנים נוספים. ציוני עבודת הגמר ובחינת הגמר ייקבעו ע"י המנחה ושני הבוחנים.

 

ציון סופי לתואר

הציון הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" מורכב כדלקמן:

 

משקל הציונים בקורסים ובסמינרים - 45%
משקל ציון עבודת הגמר - 40%
משקל ציון בחינת הגמר - 15%

 

 

תכנית הלימודים במסלול

הלימודים יכללו קורסים, ביצוע עבודות מחקר, הגשת עבודת גמר (תזת מוסמך) בכתב ועמידה בבחינת גמר.

הקורסים הנדרשים יורכבו מארבע חטיבות. כל חטיבה מורכבת ממספר קורסים, (לא כל הקורסים מתקיימים מדי שנה) כאשר התלמידים יידרשו  ללמוד 30 ש"ס בסה"כ, כפוף להגבלות הבאות על מספר הנקודות מכל חטיבה:

  • מחטיבה 1 (מדעי המחשב וסטטיסטיקה) יש ללמוד לפחות 6 ש"ס.

  • מחטיבה 2 (מדעי החיים / רפואה) יש ללמוד לפחות 6 ש"ס.

  • מחטיבה 3 (קורסים ייעודיים) יש ללמוד שלושה קורסים (9 ש"ס סה"כ) וסמינר משותף  בביואינפורמטיקה (2 ש"ס).

  • מחטיבה 4 (קורסים מיחידות אחרות) ניתן ללמוד לכל היותר 3 ש"ס (עד 5 ש"ס לסטודנטים שלומדים עד 2 ש"ס בסמינרי מחקר)             

 

בנוסף, יוכלו הסטודנטים ללמוד עד 4 ש"ס סמינר מחקר לפי דרישת המנחה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>