לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג למדעי כדור הארץ במסלול הרגיל

עודכן: 09.05.2016

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

נהלי הלימודים ועבודת המחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג למדעי כדור הארץ כפופים ל"תקנון תלמידי המחקר" של אוניברסיטת תל-אביב ולתקנון היחידתי.

במקרה של סתירה בין התקנון היחידתי  לתלמידי מחקר לתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר יקבע התקנון האוניברסיטאי.על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים המופיעים בתקנונים אלו.

לצפייה בתקציר תקנון תלמידי המחקר האוניברסיטאי.

 

המספרים המופיעים בסוגריים במידע שלהלן מייצגים את מספרי הסעיפים המקבילים בתקנון האוניברסיטאי לתלמידי מחקר.

 
 

מועמדים יכולים להתקבל ללימודי הדוקטורט באחת משתי התכניות:

המסלול הרגיל

המסלול הישיר

 

 1. תנאי קבלה כמועמד

  רשאי לפנות לוועדה יחידתית בבקשה להתקבל למסלול זה:

  1. מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" או "דוקטור לרפואה" (MD) בציון משוקלל "טוב" (80) לפחות, והכין עבודת גמר שציונה הוא 85 לפחות (38.1).

  2. כל סטודנט שלא סיים את לימודיו בחוג למדעי כדור הארץ חייב בלימודי השלמה. במסגרת לימודי ההשלמה יהיה חייב הסטודנט ללמוד קורסים על פי רשימה שיכין המנחה, הרשימה טעונה אישור של הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר.

  3. במקרים של הישגים לימודיים או מחקריים מיוחדים תוכל הועדה היחידתית לאשר חריגה מן הציונים המינימליים הנקובים לעיל (38.2).

 2. תנאי קבלה לבעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" ללא עבודת גמר

  בעל תואר מוסמך באוניברסיטה, או באוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו"ל, שקיבל את התואר בציון משוקלל "טוב" (80) לפחות, אך ללא עבודת גמר, יוכל להיות למועמד רק לאחר שימלא את המטלות שיוטלו עליו על ידי הוועדה היחידתית, מטלות שיכללו בכל מקרה, עבודת מחקר השקולה מבחינת היקפה ורמתה לעבודת גמר. עבודה זו תישפט וציונה יהיה 85 לפחות (39).

 3. חובות מועמד

  מועמד יהיה חייב:

  1. לעמוד בלימודים והשתלמויות כפי שיוטלו עליו על-ידי הוועדה היחידתית תוך שנה אחת ובמקרים מיוחדים באישור הוועדה תוך שנתיים (40.1).

  2. לקבל הסכמת חבר סגל, הרשאי להנחות תלמיד מחקר, לשמש כמנחהו (40.2).

  3. להגיש תוכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד תוך שנה מיום קבלתו כמועמד (40.3). 

  4. לעמוד בבחינת קבלה לתלמיד מחקר. הבחינה תיערך בפני ועדת בוחנים בת 3 חברים לפחות, בנוסף למנחים, שתמונה על ידי הוועדה היחידתית. לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה מחוץ לאוניברסיטה. ועדת הבוחנים תבחן בעל פה את המועמד, תקבע כשירותו לבצע עבודת מחקר עצמאית ותבדוק את הצעת המחקר. כמו כן תמליץ ועדת הבוחנים על קורסים שיש לחייב את המועמד בשמיעתם, אם תראה בכך צורך. יש להשלים קורסים אלה תוך שנתיים מהמעבר לשלב ב'.​
    

 4. מהלך הלימודים והמחקר:
  תכנית הלימודים

  1. כל תלמיד חייב להשתתף במשך לימודיו בקורסים או בסמינרים מתקדמים הניתנים בחוג בהיקף של 8 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות (64). 
   כל תלמיד יהיה חייב בהשתלמות בנושא בטיחות ועזרה ראשונה כפי שיקבע בפקולטה.

  2. תכנית הלימודים תוגש על ידי המנחה לאישור הוועדה (64).

  3. תלמיד המשתתף בסמינר מוטלת עליו החובה לתת הרצאה.

 5. שפות
  תלמיד חייב להוכיח בזמן לימודיו ידיעת השפה העברית והשפה האנגלית (65):

  1. עברית
   תלמיד חסר תעודת בגרות ישראלית ימציא אישור על ידיעת השפה העברית ברמת "פטור" מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה. במקרים יוצאים מן הכלל (למשל, תלמיד הבא מחו"ל לצורך לימודי המחקר ומתכונן לחזור לשם לאחר סיום לימודיו) רשאית הוועדה לפטור את התלמיד מלימודי העברית.

  2. אנגלית
   התלמיד חייב  להוכיח  במהלך לימודיו, לשביעות רצונה של הוועדה, ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת כתיבת טקסט מדעי.

  3. אין דרישה ללימוד שפה זרה שניה (מלבד אנגלית).

 6. פרסום חלקי
  תלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה, לפרסם חלק או חלקים ממחקרו תוך כדי ביצוע המחקר. בכל פרסום כזה יציין התלמיד כי המאמר מהווה חלק מהחובות להשגת תואר דוקטור באוניברסיטת תל-אביב.

 7. עבודת הדוקטורט:

  1. תוכן וסגנון
   עם סיום הלימודים יגיש התלמיד לוועדה היחידתית חיבור שיכלול את תוצאות המחקר שעשה ואת חומר הרקע למחקר זה (75).

  2. היקף החיבור

   1. מספר העמודים של עבודת הדוקטור לא יעלה על 150 עמודים כולל גרפים.

   2. החיבור ייכתב בצורה ובסגנון שיאפשרו הבנתו על ידי אנשים הקרובים לתחום. 
    הוועדה רשאית לאשר הכללת מאמרים בצורת פרקים בעבודה, ובלבד שהחיבור יהיה self-contained.

   3. אם היו שותפים למחקר יקפיד התלמיד לציין באופן ברור (בגוף החיבור וגם בתקציר) מה היתה תרומתו ומה היתה תרומת האחרים.

  3. שפה
   החיבור ייכתב בעברית או באנגלית, בהתאם לבקשת התלמיד ובאישור המנחה והוועדה (76).

  4. צורה
   העמוד הראשון של החיבור יכיל את שם המחקר, את המשפט "חיבור לשם התואר דוקטור לפילוסופיה", שם התלמיד, את המשפט "הוגש לסנאט של אוניברסיטת תל-אביב" ואת מועד ההגשה (שנה וחודש).
   בעמוד השני ירשם: "עבודה זו נעשתה בהדרכת (המנחה או המנחים)".
   בעמודים הבאים יבואו בזה אחר זה תוכן העניינים, מבוא, גוף החיבור, מראי מקומות ותקציר בשפה האנגלית, אם החיבור כתוב עברית, או תקציר בשפה העברית, אם החיבור כתוב באנגלית. תקציר זה יהיה באורך של חמישה אחוזים מהיקף העבודה.
   בעמוד לפני האחרון יהיה תרגום לאנגלית (בהתאמה, לעברית) של העמוד השני.
   בעמוד האחרון יהיה תרגום לאנגלית (בהתאמה, לעברית) של העמוד הראשון.
   החיבור צריך להיות כרוך. תוכן הדף הראשון והאחרון ישוחזר על הכריכה.

  5. הגשה
   עם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לוועדה את החיבור (ב-6 עותקים) בצירוף אישור המנחה כי העבודה הסתיימה וראוייה להימסר לשיפוט.

  6. שיפוט
   הוועדה תשלח את החיבור אל מומחים לשם שיפוט. המנחה או המנחים ייכללו בכל מקרה בין מומחים אלה, ועליהם ייווספו לפחות עוד שניים, אבל רצוי שלושה, שאחד מהם אינו חבר סגל בחוג. חוות הדעת של השופטים ישמשו את הוועדה בכל הנוגע להכנסת תיקונים או הוספת חלקים לחיבור ובמיוחד לגבי ההחלטה להמליץ על הענקת התואר.

  7. סמינר תיזה
   ​התלמיד ירצה במסגרת הקולוקויום או הסמינר הקבוצתי של החוג, על נושא עבודת הדוקטור.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>