מקבץ לימודים לתעודת הוראה במתמטיקה

תלמידים לתואר בוגר במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועים יוכלו ללמוד במסגרת קורסי הבחירה הכלליים חלק מהקורסים במקבץ הבא (בתנאי שישלימו את מכסת השעות הנדרשת בקורסי החובה וקורסי הבחירה במתמטיקה לפי המגמה כפי שמפורט בתכנית ובקורסי כלים שלובים).

 

הקורסים שילמדו במקבץ מעבר לקורסים הכלליים של התכנית, יחשבו כעודפים (התלמיד ישלם שכ"ל מעבר לתואר). בהסתמך על קורסים אלה, התלמיד יוכל לקבל פטור בהיקף עד 16 ש"ס מלימודי תעודת הוראה במתמטיקה.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

  1. גב' דורית שטיינמן, מזכירת תלמידי תעודת הוראה בטלפון 6407228 או בדוא"ל: doritst@tauex.tau.ac.il

  2. פרופ' דינה תירוש  dina@post.tau.ac.il

  3. פרופ' פסיה צמיר  pessia@post.tau.ac.il

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive