קורסים לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

עודכן: 28.08.2018

תקנות הרישום המחייבות

 1. תלמיד לתואר מוסמך חייב להגיש את תכנית הלימודים שלו למזכירות הפקולטה בשבועיים הראשונים של הסמסטר (או בהתאם להנחיית החוג).

 2. התלמיד רשאי לשנות את תכנית הלימודים בשבוע השני של כל סמסטר.

 3. תכנית הלימודים חייבת אישורו של היועץ.

 4. תכנית הלימודים המחייבת היא זו המתפרסמת בידיעון (במקרה שיש סתירה בין התכנית שאושרה על ידי היועץ, לבין זו המתפרסמת בידיעון).

 5. תלמיד הרוצה לבטל את השתתפותו בקורס, חייב לעשות זאת עד תום השבוע השני של הסמסטר. השבוע השלישי הינו השבוע האחרון לשינויים, והשינויים בו יעשו בתשלום.

 6. תלמיד שלא הודיע בזמן על ביטול השתתפותו בקורס אליו נרשם ולא ניגש לבחינה, יהיה דינו כדין "נכשל".

 

אימות רישום

באתר הבית של הפקולטה – במידע אישי לתלמיד, ניתן לקבל רשומת לימודים המפרטת את מצבו האקדמי של התלמיד - את הקורסים אליהם נרשם, הקורסים אותם למד ואת הציונים שהשיג בהם.

רשומת הלימודים נועדה לאמת את נכונות הפרטים שהוזנו למחשב ולאפשר לתלמידים לתקן טעויות. בכל מקרה של טעות או חשש לטעות, יש לפנות בהקדם למזכירות תלמידים לצורך עדכון ותיקון.

 

חובות התלמיד בקורס

 1. התלמיד ישתתף בכל השיעורים והמעבדות, כולל הגשת עבודות סמינריוניות.

 2. מספר השעות הכולל שהתלמיד חייב בהן, יהיה לפי קביעת החוג.

 3. התלמיד חייב להיבחן או להגיש עבודה בסיומו של כל קורס.

 4. תלמיד יורשה לגשת לבחינת סוף קורס רק אם יעמוד בכל חובות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, הגשת עבודות וכל מטלה אחרת שהוגדרה כחלק מחובותיו בקורס (פירוט התקנות מופיע בפרקים על יחידות הלימוד).

 

עבודות

המטלה המקובלת של סיום קורס היא בחינה או הגשת עבודה.

מועד הגשת העבודה בקורסים בהם ניתנות עבודות ולא בחינות, תלוי בקביעתו של המורה בכפוף למגבלות הבאות:

עבודות סיום של קורסים מסמסטר א' - עד 15.5.2016.

עבודות סיום של קורסים מסמסטר ב' וקורסים שנתיים - עד 18.9.2016.

עבודות סיום של קורסים מסמסטר קיץ (תכניות חוץ תקציביות) - עד 17.11.2016.

אורכה אקדמית להגשת עבודה/בחינה כפופה לתקנות שכ"ל, כפי שמתפרסמות בחוברת שכ"ל של האוניברסיטה. בקשה לשפר ציון בעבודה סמינריונית חייבת באישור ועדת ההוראה.

 

כישלון בקורס

 1. כישלון בבחינת סיום קורס פירושו כישלון בקורס, גם אם הציון המשוקלל הכולל ציוני עבודות הינו מעל 60. באם מדובר בקורס חובה, יהיה על התלמיד להיבחן שנית במועד ב'. אם ישיג ציון חיובי במועד ב', ישוקלל ציונו הסופי בקורס עם ציוני העבודות שהגיש.

 2. כישלון או "לא ניגש" לבחינה במועד ב', מבטל את שאר ציוני העבודות של הקורס.

 3. ציון "נכשל" יובא בחשבון בציון המשוקלל בתום כל סמסטר. תלמיד חייב לתקן ציון "נכשל" במהלך לימודיו, בהתאם לתקנות המעבר.

 4. תלמיד אשר קיבל במשך לימודיו יותר מציון "נכשל" אחד, יועלה לדיון בועדת ההוראה היחידתית.

 

קורסי בטיחות

כל תלמידי התואר השני והשלישי בפקולטה למדעים מדויקים חייבים בקורסי בטיחות.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>