תכנית לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בסטטיסטיקה - מסלול לימודים בסטטיסטיקה יישומית

סטטיסטיקה עוסקת בניתוח נתונים והסקת מסקנות מתוכם והיא כלי מרכזי בכל תחומי המדע והטכנולוגיה. התכנית מכשירה תלמידים לעסוק בצדדים המעשיים של הסטטיסטיקה וגם מעניקה להם רקע תיאורטי למחקר בתחום.

 

במידת הצורך יידרש התלמיד ללמוד את הקורסים הבאים (או קורסים אחרים באישור היועץ) מתכנית התואר "בוגר אוניברסיטה" של החוג לסטטיסטיקה: 'תיאוריה סטטיסטית' *, 'תכנון ניסויים וניתוח שונות'  **, 'רגרסיה' **.

 

 

 

 

 

* שעות הקורס לא ייכללו במניין השעות לתואר מוסמך.

** קורסים אלה ישוקללו  כ- 2 ש"ס במניין השעות לתואר.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive