• ראשי
 • סגל אקדמי בכיר

  עודכן: 15.11.2015

  סגל אקדמי בכיר

  שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
  פרופ' יובל אבנשטייןאורנשטיין, חדר 312
  03-6478901
  03-6408901
  03-6405794
  פרופ' מיכאל אורבךאורנשטיין, חדר 208
  03-6408324
  03-6409293
  פרופ' רועי אמירכימיה-שנקר, חדר 305
  03-6408435
  03-6409293
  פרופ' מיכאל גוזיןאורנשטיין, חדר 006
  03-6424650
  03-6405878
  פרופ' אמיר גולדבורטכימיה-שנקר, חדר 111
  03-6408437
  03-6409293
  פרופ' דיאנה גולודניצקי, חדר 117
  03-6407820
  03-6422649
  ד"ר רומן דוברובצקיכימיה-שנקר, חדר 105
  03-6406212
  פרופ' חיים דימנט, חדר 311
  03-6406967
  03-6408122
  פרופ' עודד הודאורנשטיין, חדר 422
  03-6405850
  03-6405850
  פרופ' ארקדי ויגלוקכימיה-שנקר, חדר 217
  03-6408617
  03-6409293
  פרופ' יורם זלצראורנשטיין, חדר 217
  03-6407361
  ד"ר גיא כהןאורנשטיין, חדר 404א
  03-6406583
  פרופ' יורם כהןאורנשטיין, חדר 328
  03-6407232
  03-6407469
  פרופ' שמואל כרמליכימיה-שנקר, חדר 112
  03-6408550
  03-6409293
  פרופ' גיל מרקוביץ, חדר 207
  03-6406985
  03-6405911
  ד"ר עמית יחזקאל סיטאורנשטיין, חדר 402
  052-8846492
  03-6407942
  פרופ' משה פורטנויכימיה-שנקר, חדר 209
  03-6406517
  03-6409293
  פרופ' פרננדו פטולסקיאורנשטיין, חדר 321
  03-6408327
  03-6409293
  ד"ר אבנר פליישר, חדר 206
  03-6407749
  ד"ר שר לי קרל פליישראורנשטיין, חדר 209
  03-6408254
  פרופ' מיכה פרידמןכימיה-שנקר, חדר 318
  03-6408687
  פרופ' משה קולכימיה-שנקר, חדר 110
  03-6407392
  03-6409293
  ד"ר איליה קמינקראורנשטיין, חדר 421
  03-6409965
  ד"ר שלומי ראובניאורנשטיין, חדר 307
  03-6405658
  פרופ' ערן רבניאורנשטיין, חדר 219
  03-6407599
  03-6407042
  פרופ' יעל רוכמןאורנשטיין, חדר 310
  03-6405848
  פרופ' דורון שבתכימיה-שנקר, חדר 317
  03-6408340
  03-6405761
  ד"ר טל שוורץאורנשטיין, חדר 325
  03-6409883
  03-6405899

  סגל אקדמי אמריטי

  שםמיקוםפקסדוא"ל
  פרופ' עוזי אבן, חדר 210
  03-6409293
  פרופ' אמיליה אייזנראורנשטיין
  פרופ' מרדכי ביקסוןאורנשטיין, חדר 312א
  03-6409293
  פרופ' אברהם בן-ראובן
  פרופ' קדמה בראליאורנשטיין, חדר 207
  03-6409293
  פרופ' אליעזר גלעדיאורנשטיין, חדר 306
  03-6421982
  פרופ' יהושע יורטנראורנשטיין, חדר 220
  03-6415054
  פרופ' גיל נבוןאורנשטיין, חדר 306
  03-6410665
  פרופ' אברהם ניצןאורנשטיין, חדר 407
  03-6423765
  פרופ' אביב עמירבאורנשטיין, חדר 210
  09-6424048
  פרופ' בן-ציון פוקסכימיה-שנקר, חדר 106
  03-6410032
  פרופ' עמנואל פלדאורנשטיין, חדר 312
  03-6414126
  פרופ' סרגיי צ'סקיס, חדר 208
  03-6409293
  פרופ' אורי צשנובסקי, חדר 312
  03-6405911
  פרופ' אדוארד קוסובר, חדר 310
  03-6409293
  פרופ' עוזי קלדור, חדר 209
  03-6428273
  פרופ' יואל קשמןכימיה-שנקר, חדר 307
  03-6409293
  פרופ' שלמה רוזןכימיה-שנקר, חדר 309
  03-6409293
  פרופ' אורי שמואליכימיה-שנקר, חדר 106
  03-6410594
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive