סגל אקדמי - ביה"ס למדעי המתמטיקה

סגל אקדמי בכיר

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר חיים אברוןשרייבר, חדר 003A
03-6408893
03-6405560
פרופ' פליקס אברמוביץשרייבר, חדר 116
03-6405389
פרופ' ירון אוסטרוברשרייבר, חדר 328
03-6408033
פרופ' נגה אלוןשרייבר, חדר 230
03-6408395
03-6407543
פרופ' סמיון אלסקרחדר 101
03-6405380
03-6407543
ד"ר אלכסיי אנטיןשרייבר, חדר 201
פרופ' שירי ארטשטייןשרייבר, חדר 306
03-6407614
פרופ' לב בוחובסקישרייבר, חדר 232
03-6409634
פרופ' ניב בוכבינדרשרייבר, חדר 327
03-6409356
פרופ' מיכאל בורובוישרייבר, חדר 312
03-6409642
03-6407543
פרופ' מיכאל ביאלישרייבר, חדר 104
03-6408704
03-6407543
פרופ' אשר בן-ארצישרייבר, חדר 204
03-6405897
פרופ' אמיר בקשרייבר, חדר 323
054-6371533
03-6409638
09-7662466
פרופ' מיכאיל ברונשטיין
פרופ' ליאור ברי-סורוקרשרייבר, חדר 208
03-6405362
03-6405362
ד"ר אסף גולדברגר
03-5482043
03-6407543
פרופ' מלכה גורפיין אורגדשרייבר, חדר 234
03-6408391
פרופ' מרדכי גיטיקשרייבר, חדר 322
052-3190556
03-6408818
03-6407543
פרופ' דוד גינסבורגשרייבר, חדר 315
03-6405376
03-6407543
פרופ' יפים גלוסקיןשרייבר, חדר 307
03-6408816
03-6407543
ד"ר עדי דיטקובסקישרייבר, חדר 302
03-6405987
פרופ' רות הלרשרייבר, חדר 228
03-6408806
03-6408806
פרופ' דן הרןשרייבר, חדר 203
03-6408849
03-6407543
פרופ' ברק ווייסשרייבר, חדר 321
03-6407919
פרופ' רפאל חסיןשרייבר, חדר 107
03-6409281
03-6407543
פרופ' מרק טבולשרייבר, חדר 227
03-6408896
03-6407543
פרופ' דניאל יקותיאלישרייבר, חדר 207
03-6409612
פרופ' אריה לבנטשרייבר, חדר 320
03-6408812
03-6407543
ד"ר אלי להרקפלון, חדר 512
פרופ' אהוד לררשרייבר, חדר 303
03-6408822
פרופ' אסף נחמיאסשרייבר, חדר 335
ד"ר אלון נשרישרייבר, חדר 206
03-6406349
03-6406349
פרופ' מיכאיל סודיןשרייבר, חדר 106
03-6409623
03-6407543
פרופ' אלכסנדר סודיןשרייבר
03-6408235
03-6407543
פרופ' דוד סודרישרייבר, חדר 125
03-6406351
03-6406956
פרופ' ניר סוכןשרייבר, חדר 325
03-6409622
03-6407543
פרופ' אילון סולןשרייבר, חדר 126
03-6409635
03-6407543
פרופ' וויצ'ך סמוטי
03-6407727
ד"ר דורון פודר בן נעיםשרייבר, חדר 235
03-6408235
03-6407543
פרופ' לאוניד פולטרוביץשרייבר, חדר 023
03-6406064
03-6407543
פרופ' גדי פיביךשרייבר, חדר 217
03-6408044
03-6407543
פרופ' רון פלדשרייבר, חדר 231
03-6408034
ד"ר אביטל פרומקיןקפלון, חדר 512
02-5344702
03-6406349
03-6407543
פרופ' בועז קלרטג
03-6407543
פרופ' מיכאל קריבליביץשרייבר, חדר 301
03-6405366
03-6407543
פרופ' זאב רודניקשרייבר, חדר 316
03-6407806
03-6407543
פרופ' סהרון רוסטשרייבר, חדר 022
03-6408820
03-6407543
פרופ' סטיבן שוחטשרייבר, חדר 119
03-6409170
פרופ' יבגני שוסטיןשרייבר, חדר 112
03-6408037
03-6407543
פרופ' דוד שטיינברגשרייבר, חדר 115
03-6408035
03-6407543
פרופ' יהודה שלוםשרייבר, חדר 24
פרופ' אסף שפיראשרייבר, חדר 331
03-6408913
פרופ' יואל שקולניצקישרייבר, חדר 102
03-6408705

סגל אקדמי אמריטוס

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' פלביאן אברמוביץקפלון, חדר 325
03-6405359
פרופ' יהונתן אהרונסוןשרייבר, חדר 021
03-6408805
03-6407543
פרופ' אלכסנדר אולבסקישרייבר, חדר 205
03-6409636
03-6408991
רונית איזנבך
פרופ' אילן אשלשרייבר, חדר 331
03-6048229
03-6409621
03-6409357
פרופ' יואב בנימינישרייבר, חדר 202
03-6408756
03-6407543
פרופ' יוסף ברנשטייןשרייבר, חדר 205
03-6408721
03-6409357
פרופ' דוד גילתאורנשטיין, חדר 404
03-6409094
03-6409357
פרופ' משה[אלי] גלזנר
03-6408044
פרופ' נימה גפןקפלון, חדר 512
03-6405361
03-6413819
פרופ' נירה דיןקפלון, חדר 326
03-6409615
03-6409357
פרופ' יורם הירשפלדשרייבר
פרופ' מרצל הרצוגאורנשטיין, חדר 404
03-6408039
03-6409357
פרופ' אלי טורקלקפלון, חדר 329
03-6408038
פרופ' אורי יחיאליקפלון, חדר 310
03-6409637
03-6409295
פרופ' אמנון יקימובסקי
פרופ' משה ירדןקפלון, חדר 328
03-6409614
פרופ' דוד לויןקפלון, חדר 326
03-6409169
03-6409357
פרופ' דני לויתןשרייבר, חדר 226
03-6408363
03-6408363
פרופ' אלדו לזרקפלון, חדר 222
03-6408032
פרופ' אורי ליברמןשרייבר
פרופ' ויטלי מילמןשרייבר, חדר 334
03-6427187
03-6409602
03-6409357
פרופ' יצחק מלכסוןקפלון, חדר 328
03-6408826
03-6409357
פרופ' גריגורי סיבשינסקיאורנשטיין, חדר 215
03-5242238
פרופ' דן עמירשרייבר, חדר 205
03-6409600
03-6409357
פרופ' אהרון עצמוןקפלון, חדר 329
03-6408039
03-6409357
פרופ' קמיל פוקסקפלון, חדר 325
03-6408425
03-6405897
פרופ' ויקטור פלמודובשרייבר
03-6408044
03-6407543
פרופ' מיכאל פרבר
03-6408031
03-6408031
פרופ' גרישה-צבי פריימןקפלון, חדר 205
03-6409600
03-6407543
פרופ' בוריס צירלסוןקפלון, חדר 222
פרופ' אברהם קלייןקפלון, חדר 222
03-9218447
03-6409357
פרופ' שושנה קמיןקפלון, חדר 222
03-6405365
03-6409357
ד"ר אלונה רביבקפלון, חדר 512
03-6405363
פרופ' יוסף רוזמן
03-6408399
03-6409357
פרופ' פיליפ רוזנאוקפלון, חדר 325
03-6991073
03-6408445
03-6408445
פרופ' שמואל רוסט
03-6408455
פרופ' זאב שוסקפלון, חדר 329
03-6408827
03-5472440
פרופ' דוד שמיידלרקפלון, חדר 310
03-6409643
פרופ' אריה תמירקפלון, חדר 310
03-6408803
03-6409357

סגל אקדמי קמ"ע

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר יולי אידלמןשרייבר, חדר 233
03-6405357
ד"ר יעקוב יעקובובשרייבר, חדר 233
03-6405357
03-6407543
ד"ר אלזה פרחישרייבר, חדר 017
03-6408828
03-6407543
ד"ר לאוניד קגןאורנשטיין, חדר 215
03-6412345
03-6408391
03-6405957
ד"ר אינה שצ'רבקשרייבר, חדר 017
03-6405373
03-6407543
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive