סגל החוג לפי תחומי מחקר

שם  תחום מחקר
פרופסור ירון אוסטרובר טופולוגיה סימפלקטית ודינמיקה המילטונית
פרופסור סמיון אלסקר קמירות
ד"ר אנטין אלכסיי תורת המספרים, גיאומטריה אריתמטית
פרופסור שירי ארטשטיין-אבידן אנליזה גיאומטרית אסימפטוטית, קמירות בממדים גבוהים
פרופסור לב בוחובסקי גיאומטריה סימפקלטית, אנליזה
פרופסור מיכאל בורובוי חבורות אלגבריות, תורת המספרים
פרופסור מיכאל ביאלי מערכות המילטוניות, מערכות דינמיות
פרופסור אשר בן ארצי תורת האופרטורים
פרופסור ליאור ברי-סורוקר תורת גלואה, אריתמטיקה של שדות, חבורות פרוסופיות, תורת המספרים
פרופסר מוטי גיטיק תורת הקבוצות, לוגיקה מתמטית
פרופסור דוד גינזבורג תבניות אוטומורפיות, פונקציות-L
פרופסור יפים גלוסקין אנליזה פונקציונלית
פרופסור דן הרן אריתמטיקת השדות, חבורות פרוסופיות
פרופסור ברק וייס מערכות דינאמיות
פרופסור אסף נחמיאס תורת ההסתברות
פרופסור דוד סודרי תבניות אוטומורפיות, תורת ההצגות, אנליזה הרמונית
פרופסור ווייצ'ק סמוטי קומבינטוריקה קיצונית והסתברותית
פרופסור אלכסנדר סודין פיזיקה מתמטית
פרופ' מיכאל סודין אנליזה
ד"ר דורון פודר בן-נעים תורת החבורות, קומבינטוריקה
פרופסור ליאוניד פולטרוביץ טופולוגיה סימפלקטית ומערכות דינמיות
פרופסור רון פלד תורת ההסתברות ושימושיה; פיזיקה סטטיסטית
פרופסור בעז קלרטג גיאומטריה קמורה, אנליזה
פרופסור מיכאל קריבלביץ קומבינטוריקה ושִמושיה למדעי המחשב התאורתיים
פרופסור זאב רודניק תורת המספרים
פרופסור יבגניי שוסטין גיאומטריה אלגברית ממשית ומרֻכבת
פרופסור יהודה שלום חבורות לי, חבורות בדידות
פרופסור אסף שפירא קומבינטוריקה ושִמושיה למדעי המחשב התאורתיים
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive