סגל החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' פליקס אברמוביץשרייבר, חדר 116
03-6405389
פרופ' אילן אשלשרייבר, חדר 331
03-6048229
03-6409621
03-6409357
פרופ' ניב בוכבינדרשרייבר, חדר 327
03-6409356
פרופ' מלכה גורפיין אורגדשרייבר, חדר 234
03-6408391
פרופ' דוד גילתאורנשטיין, חדר 404
03-6409094
03-6409357
פרופ' רות הלרשרייבר, חדר 228
03-6408806
03-6408806
פרופ' רפאל חסיןשרייבר, חדר 107
03-6409281
03-6407543
פרופ' מרק טבולשרייבר, חדר 227
03-6408896
03-6407543
פרופ' אורי יחיאליקפלון, חדר 310
03-6409637
03-6409637
03-6409295
פרופ' דניאל יקותיאלישרייבר, חדר 207
03-6409612
פרופ' אורי ליברמןשרייבר
פרופ' אהוד לררשרייבר, חדר 303
03-6408822
פרופ' יצחק[איסקו] מלכסוןקפלון, חדר 328
03-6408826
03-6409357
ד"ר דניאל נבו
פרופ' אילון סולןשרייבר, חדר 126
03-6409635
03-6407543
פרופ' קמיל פוקסקפלון, חדר 325
03-6408425
03-6405897
ד"ר אלונה רביבקפלון, חדר 512
03-6405363
פרופ' סהרון רוסטשרייבר, חדר 022
03-6408820
03-6407543
פרופ' דוד שטיינברגשרייבר, חדר 115
03-6408035
03-6407543
פרופ' דוד שמיידלרקפלון, חדר 310
03-6409643
פרופ' אריה תמירקפלון, חדר 310
03-6408803
03-6409357
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive