אתם שואלים ואנחנו עונים

הרחב הכל

 

האם ניתן לעבור בין המסלולים השונים במהלך הלימודים?

ניתן לעבור מהמסלולים המשולבים באישור ועדת הוראה. במקרה של מעבר כזה יש להשלים את הקורסים הרלוונטיים למסלול החדש.

לתקנון ומהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" >>

 

מהי תכנית דו חוגית, ואיזה תואר אני מקבל - .B.Sc או .B.A?

התכנית הדו-חוגית מיועדת לתלמידים המעוניינים להרחיב אופקים במתמטיקה או סטטיסטיקה  במקביל ללימודים בחוג נוסף בפקולטה או בפקולטה אחרת. ציוני הקורסים בתכנית דו-חוגית יינתנו בכל חוג בנפרד. התואר הניתן בתכנית זו הוא .B.Sc.

 

מה ההבדל בין המסלול מתמטיקה חד חוגי במגמת מדעי המחשב והמסלול הדו חוגי מתמטיקה ומדעי המחשב

תכניות הלימוד לתואר ראשון "מתמטיקה במגמת מדעי המחשב", ו-"דו-חוגי במתמטיקה ומדעי המחשב" הן כמעט זהות, למעט ההבדלים הבאים:

  1. במתמטיקה במגמת מדעי המחשב לומדים את הקורסים "מבוא לתורת הקבוצות" ו"מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים" (סה"כ 6 שעות). בדו-חוגי נושאים אלו נלמדים בקורס "מתמטיקה בדידה" (6 שעות).
  2. במתמטיקה במגמת מדעי המחשב נדרשים הסטודנטים ללמוד 4 קורסים משביעיית הבחירה. בדו-חוגי, הסטודנטים נדרשים ללמוד 3 קורסים משבעיית הבחירה וקורס בחירה כללי נוסף (לאו דווקא  משביעיית הבחירה) במתמטיקה.
  3. שלושת הקורסים "לוגיקה למדעי המחשב", "סיבוכיות", "סדנה+מעבדה" (סה"כ 13 שעות) הם חובה בדו-חוגי אבל אינם חובה במתמטיקה במגמת מדעי המחשב.

 

לפרטים נוספים, אנא עיינו בידיעון או צרו קשר עם ד"ר חיים אברון, יועץ מגמת מדעי המחשב בבית הספר למדעי המתמטיקה.

 

האם ניתן להמשיך לתואר שני במתמטיקה או סטטיסטיקה מתכנית דו-חוגית?

תלמיד שיסיים את לימודיו בתכנית דו-חוגית עם פקולטה אחרת ויבקש להמשיך לתואר שני במתמטיקה או סטטיסטיקה  יחויב במידת הצורך בלימודי השלמה שייקבעו עם ועדת ההוראה ללימודי המשך.

 

האם יש רישום בסמסטר ב' לתואר ראשון במתמטיקה/סטטיטיקה וחקב"צ?

ניתן להתחיל ללמוד בסמטר ב:

מתמטיקה חד חוגי

מתמטיקה דו-חוגי

סטטיסטיקה חד חוגי

 

 

האם ניתן להכיר בקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר ומהו התהליך?

כן, ניתן להגיש בקשה לוועדת הוראה לפטור מקורסים שנלמדו במוסד אקדמי אחר. לבקשה יש לצרף אישור על הקורסים שנלמדו וגיליון ציונים. כמו כן קיים "אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה", אפיק זה יאפשר לסטודנטים להתחיל את דרכם האקדמית במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה ואחר כך, אם יבחרו לעשות כן, להשלים לימודים לתואר בביה"ס למדעי המתמטיקה.

 פרטים נוספים >>

 

מדוע יש קורסים עם דרישות קדם?

הקורסים בנויים נדבך על גבי נדבך. קביעת דרישות קדם לקורס נועדה  למנוע השתתפות בקורס ללא הידע המוקדם הדרוש עבורו.

האם מומלץ ללמוד יותר מן העומס הממוצע אם בכוחי לעשות זאת?

ישנם תלמידים שבכוחם ללמוד יותר מהעומס המקובל, אך גם לתלמידים אלו עדיף להשקיע את מירב זמנם ומרצם בהעמקה בקורסים הכלולים במסגרת הרגילה, במקום ללמוד קורסים נוספים. אם אתה בכל זאת מעוניין להירשם לקורסים נוספים, עליך לקחת בחשבון שאתה עלול לטעות בהערכת יכולת הלימוד שלך, ולכן מומלץ שהעומס הנוסף יפוזר בין מספר סמסטרים. אם מתברר לך תוך כדי הלימודים שנטלת על עצמך עומס גדול מדי - וותר מיד על חלק מן הקורסים.

מה לעשות אם אני מתקשה בקורס כלשהו?

ראשית, ניתן להיעזר במרצה הקורס ובמתרגלים במהלך שעות הקבלה שלהם. מעבר לכך עליך להשקיע מאמץ וזמן בלימוד, בקריאת ספרות עזר ובפתרון תרגילים. פעמים רבות, מה שלא היה ברור בקריאה ראשונה נעשה ברור בקריאה השנייה או השלישית.

מה לעשות כאשר אני נקרא לשירות מילואים בזמן הלימודים?

ניתן להגיש בקשת ולת"ם (ועדה לתיאום שירות מילואים) 

טפסי בקשה לדחיית/קיצור שירות מילואים, ניתנים להשגה בדקאנט הסטודנטים (בניין מיטשל קומות א', ב'). עם מילוי הפרטים בטופס, יעביר התלמיד את הבקשה למזכירות התלמידים לאישור ולחתימה ויעבירה להמשך הטיפול בדקאנט הסטודנטים. 
תלמיד הנקרא לשירות מילואים, זכאי להגיש בקשה לדחייה ו/או לקיצור תקופת השירות. בדיוניה מביאה הוועדה לתיאום שירות מילואים (ולת"ם) בחשבון שיקולים בעלי אופי אקדמי בלבד (תכנית לימודיו/מועדי הבחינות של התלמיד).
לצפיה בנוהל ולת"ם והנחיות באתר דקאנט הסטודנטים >
לאחר מילוי הפרטים בטפסים, יפנה התלמיד אל מזכירות התלמידים, לקבלת אישור על מערכת השעות ועל לוח הבחינות.
במקרה של הגשת ערעור על החלטת ולת"ם, יש צורך גם באישור דקאנט הסטודנטים.
על פי פקודת מטכ"ל 31.083, מוגדרת "שנה אקדמית" כתקופה שבין חודש אוקטובר של שנה מסוימת לבין חודש יולי של השנה העוקבת.

אני בעל לקות למידה, היכן מתבצע אבחון לימודי?

תלמידים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות בבחינות, חייבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים (בניין מיטשל, חדר 214, טלפון 6409692). ההתאמות בבחינות ניתנות אך ורק על סמך המלצות השירות הפסיכולוגי, ובאישור ועדות ההוראה. עקב רשימת המתנה ארוכה, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר.

 

מהו פרק הזמן המקסימלי לסיום התואר הראשון? האם ניתן להאריך את הלימודים?

משך הלימודים לתואר ראשון ברוב תכניות הלימוד הוא 3 שנים (שישה סמסטרים). תלמידים יורשו להאריך את משך הלימודים במקרים חריגים ובאישור ועדת ההוראה. פרטים נוספים בתקנון הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה">>

האם קיימת מערכת מובנית בתכניות הלימוד בתואר הראשון? האם קיימת גמישות בבניית המערכת?

ככלל, תכניות הלימודים במסלולים השונים מובנות, אך קיימת גמישות קלה בבניית מערכת השעות.

מהם הקריטריונים להצטיינות במסלולים השונים בבית הספר למדעי המתמטיקה?

מדי שנה מוענקות תעודות הצטיינות על הישגים בולטים מטעם רקטור האוניברסיטה ודיקן הפקולטה. אמות המידה נקבעות על ידי הדקאן מדי שנה. לקבלת תואר ראשון בהצטיינות יש לסיים בממוצע ציונים גבוה מ-90 ולהצטיינות יתרה בממוצע גבוה מ-95. 

האם ניתנות מלגות לימוד במסגרת התואר הראשון?

ניתן לקבל מלגה במסגרת מסלול מצוינות לתואר "בוגר אוניברסיטה". לפרטים נוספים >>

בנוסף, ניתן להגיש מועמדות למלגות שונות עבור התואר הראשון מחוץ למסגרת ביה"ס. לפרטים נוספים באתר הדקאנט.

 

האם קיים סמסטר קיץ בבית הספר למדעי המתמטיקה?

בסמסטר קיץ מתקיימים קורסים בודדים. ככלל, הקורסים מותנה במספר הנרשמים.

מהו מסלול המצויינות לתואר הראשון?

בבית הספר קיים מסלול מצוינות לתואר ראשון המיועד לתלמידים מצטיינים הרואים את המשך דרכם במחקר במסגרת לימודים לתארים מתקדמים. ההצטרפות לתכנית היא בתום שנה ב' (או בתום מילוי חובות המתאימים לסוף שנה שנייה) ומתבססת על ציוני התלמיד  בקורסים של בית הספר.  המסלול מאפשר המשך לימודים במסגרת מסלול מהיר לתואר מוסמך תוך קבלת מלגת לימודים<< לפרטים נוספים

כיצד ניתן להגיש מועמדות למסלול ההצטיינות לתואר ראשון?

אם ממוצע הציונים של תלמיד מן המניין בקורסים  של בית הספר גבוה (סף הקבלה יעמוד על ממוצע של כ-90 בקורסים המתמטיים) והוא מילא כשני שלישים מחובותיו לתואר ראשון, הוא יכול להגיש מועמדות על ידי שליחת דוא"ל לאחראים על התוכנית. במידה ויהיה מספר גדול של מועמדים הקבלה תהיה על סמך ראיוניות אישיים. 

מהן הזכויות והחובות במסלול ההצטיינות לתואר ראשון?

ההשתתפות במסלול תצויין בגיליון הציונים של התלמידים. תלמידי מסלול ההצטיינות יהיו פטורים משכר לימוד בשנה השלישית של התואר.התלמידים יבצעו פרוייקט מחקר או קורס קריאה מודרכת בהנחיית חבר סגל מאחד משלושת החוגים בבית הספר. פרוייקט זה יכול להוות תשתית לעבודת מחקר לתואר שני. קורס קריאה או פרוייקט זה יזכה את המשתתפים ב-3 שעות סמסטריאליות לתואר הראשון. 

כל תלמיד במסלול ישתתף בקורס רגיל אחד לפחות ברמת תואר שני במהלך השנה השלישית ללימודיו. קורסים אלה יוכרו כחלק מחובותיו של התלמיד לתואר ראשון. בית הספר ימליץ לתלמידים ללמוד "מעבר למכסת השעות", מה שיאפשר להם להתחיל במקביל את חובותיהם לתואר מתקדם. 

כל תלמיד במסלול יקבל בשנת הלימודים השלישית לתואר הראשון מלגת לימודים הכוללת פטור מלא משכר לימוד לאותה שנה. תלמידי המסלול אשר ימשיכו ללימודים מתקדמים יהיו זכאים ל-%100 מלגה בשנה הראשונה של התואר השני. המשך המלגה בשנה השנייה והיקפה ייקבעו על פי ציוני התלמידים בשנה הראשונה. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>