מלגות והעסקה לתלמידי תואר שלישי

מלגות והעסקה

 

כל תלמיד לתואר שלישי המקדיש את כל זמנו למחקר זכאי למלגה.

לצורך קבלת המלגה יש לפנות לגב' רעות לוי >> 

 

כמו כן, ביה"ס מעסיק את תלמידי התואר השלישי כמתרגלים.

ההעסקה הינה בשכר (בנוסף למלגה).

 

לצורך העסקה בקורסי מתמטיקה יש לפנות לגב' אירינה אולבינסקי.

לצורך העסקה בקורסי סטטיסטיקה יש לפנות לגב' מיכל זוהר.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive