ועדות אקדמאיות תש"פ

 

מינהלת בית-הספר 

 

 פרופ' גדי פיביך                            ראש בית-הספר

 פרופ' יואל שקולניצקי                 ראש החוג למתמטיקה שימושית

 פרופ' שירי ארטשטיין                 ראש החוג למתמטיקה עיונית

 פרופ' אמיר בק                            ראש החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

יועצי המגמות לתואר ראשון   
פרופ' רון פלד                               מתמטיקה עיונית

פרופ' חיים אברון                           מתמטיקה שימושית, מתמטיקה במגמת מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה להי טק

פרופ'  מלכה גורפין                      סטטיסטיקה (כולל חטיבה עם מדעי המוח), מתמטיקה וסטטיסטיקה להי טק

פרופ' ליאוניד פולטרוביץ             מסלול משולב מתמטיקה-פיזיקה

 

 

ועדת הוראה בית ספרית  
פרופ' מיכאל ביאלי                      יו"ר, מתמטיקה עיונית

פרופ' עדי דיטקובסקי                  מתמטיקה שימושית

פרופ' אהוד לרר                           סטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

וועדת הוראה פקולטטית
פרופ' מיכאל ביאלי                      נציג בית הספר

 

ועדת קבלה

פרופ' מיכאל ביאלי                      יו"ר, מתמטיקה עיונית

 

אחראי על תכנית בנו ארבל

פרופ'  אילון סולן

 

 

ועדת מסלול ההצטיינות

פרופ' אמיר בק                           יו"ר, סטטיסטיקה וחקר ביצועים

פרופ' עדי דיטקובסקי                  מתמטיקה שימושית
פרופ' וויטק סמוטי                    מתמטיקה עיונית

 

יועצי תואר שני

פרופ' דוד שטיינברג                    יו"ר, סטטיסטיקה, ביוסטטיסטיקה

פרופ' סטיב שוחט                       מתמטיקה שימושית

פרופ' זאב רודניק                       מתמטיקה עיונית

 פרופ' רפי חסין                          חקר ביצועים

 

 

ועדת תואר שלישי

פרופ' מוטי גיטיק                       יו"ר , מתמטיקה עיונית       

פרופ' פליקס אברמוביץ             סטטיסטיקה וחקר ביצועים

פרופ'  ניר סוכן                          מתמטיקה שימושית

 

ממלא מקום בוועדת תואר שלישי

פרופ' לב בוחובסקי                  מתמטיקה עיונית

פרופ' דן הרן                            מתמטיקה עיונית

 

 

ועדת פרסים ומלגות

פרופ' דן הרן                           יו"ר, מתמטיקה עיונית

פרופ' יצחק מלכסון               סטטיסטיקה וחקר ביצועים

פרופ' אריה לבנט                   מתמטיקה  שימושית

 

אחראים על קורסי שירות:

 

סטטיסטיקה

פרופ' רפי חסין                       הנדסה

פרופ' רות הלר                       מדעי החברה

פרופ' רות הלר                       כלכלה ורפואה

פרופ' רות הלר                       מדעי החיים

 

מתמטיקה

פרופ'  אסף נחמיאס              הנדסה ומדעים מדויקים

ד"ר אלון נשרי                       כלכלה


פרופ' דוד גינזבורג                 מדעי החיים

 

 

אחראים על חטיבות והכרה בקורסים

פרופ' אלון נשרי                  מתמטיקה במדעי החברה                       

פרופ' אסף נחמיאס             מתמטיקה בהנדסה ובמדעים מדויקים  

פרופ' רות הלר                     סטטיסטיקה                                         

 

 

אחראי על מבחני הסיווג

פרופ' ניר סוכן

פרופ' דוד גילת

 

ועדת קתדרות

פרופ' מרק טבול

פרופ' לאוניד פוטרוביץ

פרופ' פיליפ רוזנאו

 

ועדת קוריקולום

פרופ' מיכאל סודין                יו''ר, מתמטיקה עיונית

פרופ'  מרק טבול                   סטטיסטיקה וחקר ביצועים

פרופ' סטיב שוחט                 מתמטיקה שימושית

 

אחראי על בודקי תרגילים:
פרופ' וויטק סאמוטי

 

אחראי על בדיקת תרגילים ממוחשבת:
פרופ' דורון פודר

 

נציב קבילות הסטודנטים

פרופ' דוד גינזבורג     

 

אחראי על שיפור הוראה סגל זוטר ועוזרי הוראה

פרופ' ברק וייס

 

אחראי על שיבוץ הוראה במתמטיקה

פרופ' אשר בן ארצי

 

אחראי על שיבוץ הוראה בסטטיסטיקה וחקר ביצועים

פרופ' אמיר בק  

   

מרכזי קולוקויום/סמינרים חוגיים

ד"ר אלכסיי אנטין                קולוקוויום

ד"ר ניר שרון                         שימושית

פרופ' דני יקותיאלי               סטטיסטיקה

פרופ' ליאור ברי בורוקר       צהרי יום ג'

 

ועדת ספריה

פרופ' יבגני שוסטין               יו"ר, מתמטיקה עיונית

פרופ' מרק טבול                   סטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

 

נציג בית-הספר בוועדת הספריה

פרופ' יבגני שוסטין
 

ראש המעבדה לסטטיסטיקה

פרופ'  דני יקותיאלי      

 

ועדה לקשרים עם התעשיה

פרופ' סהרון רוסט

פרופ' יואל שקולניצקי

 

ועדה פקולטית להוגנות מגדרית
פרופ' אסף נחמיאס

 

אחראי על הבטיחות

ד"ר אלון נשרי

 

ועדת מינויים

פרופ' גדי פיביך                    יו"ר

פרופ' שירי ארטשטיין         מתמטיקה עיונית

פרופ' דוד שטיינברג             סטטיסטיקה וחקר ביצועים

פרופ' אמיר בק                    סטטיסטיקה וחקר ביצועים

פרופ' ברק וייס                    מתמטיקה עיונית

פרופ' זאב רודניק                 מתמטיקה עיונית

פרופ' יואל שקולניצקי         מתמטיקה שימושית

 

ועדת היגוי של האולימפיאדה

פרופ' אילון סולן- יו"ר ועד היגוי

פרופ' לב בוחובסקי - נציג של ביה"ס בוועדת ההיגוי

 

אחראי פייסבוק 

פרופ' ליאור ברי סורוקר

 

אחראית עידוד נשים במתמטיקה

פרופ' שירי ארטשטיין

 

נציגי ביה"ס בסנאט הקטן

 

פרופ' גדי פיביך

פרופ' מלכה גורפיין

פרופ' יהודה שלום

פרופק אסף שפירא

פרופ' יואל שקולניצקי

פרופ' יבגני שוסטין

פרופ' סמיון אלסקר

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive