תלמידי מחקר לפי חוגים

החוג למתמטיקה שימושית

שם

מנחה

טלפון

חדר

דוא"ל

איזנבוד יריב

פרופ' אוורבוך אמיר,פרופ' יואל שקולניצקי

 

408KP

aizeny

אלישע אורן

פרופ' שי דקל,פרופ' דוד לוין

 x7437

7OS

orenelisha

אמיר ענת

פרופ' דוד לוין

x6210

מרתף14  

anatamir

גולובין אלכסנדרה

פרופ' יואל שקולניצקי, פרופ' דוד לוין

x6024

521KP

alecsan1

זילבורג אלון פרופ' פיליפ רוזנאו  x7435 1OS alonz

חכמי אהוד

פרופ' ניר סוכן

 x6375

מרתף 10

ehudhaha

כהנא אדר פרופ' אלי טורקל     adarkahna
כץ רמי פרופ' יואל שקולניצקי   צריף7 ramikatz
לה בלנק אן ד"ר עדי דיטקובסקי   4OS annleb

לוי רון

פרופ' ניר סוכן

x5397

מרתף 11

ronlevie

לנדה בוריס פרופ' יואל שקולניצקי   מרתף 14 sboris

מינקין אלכסנדר

פרופ' אלי טורקל

 x7436

 4OS

minkinal

סובר ברק

פרופ' דוד לוין

x7435

521KP

baraksov

סרוסי ענבר

פרופ' ניר סוכן

x6375

מרתף 10

inbarse

פינק פז פרופ' חיים אברון   003 pazfink

פרדמן יוסף

פרופ' ניר סוכן

 x7437

מרתף 10

yosseffe

פרייגר גבי

פרופ' יואל שקולניצקי

 x7441

 שרייבר 005

gabipragier

שאוס אריה

פרופ' אלי טורקל, פרופ' פינקלשטיין

x5397

מרתף 10

ashaus

שגיב אמיר פרופ' גדי פיביך   שרייבר 025  
שוסטין בוריס פרופ' חיים אברון   שרייבר 003 borisshy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

שם

מנחה

טלפון

חדר

דוא"ל

בן אלי מיכל

פרופ' רפאל חסין

x8031

305

mbenelli

בן נוח טליתמן מיכל

פרופ' דוד שטיינברג

x8399

109

bennoach

בריל ברק פרופ' רות הלר 8036 110 barakbri
ג'לג'ולי אימאן פרופ' יואב בנימיני 8399 109 imanglgule
יגר ירון פרופ' אורי יחיאלי   3OS yaronyeg

לוינשטיין חלק קרן

פרופ' סהרון רוסט

x7402

418KP

levinstein

סניטקובסקי רן פרופ' רפאל חסין x8031 305 rans

צודיקוביץ' יבגני

פרופ' אהוד לרר

x5386

09

yevgeny

רבינוביץ אסף פרופ' סהרון רוסט 7402 418KP rabinowicz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החוג למתמטיקה עיונית

שם

מנחה

טלפון

חדר

דוא"ל

איילי נחשון

פרופ' דן הרן

 

1OS

nahshon ayali

ארז רון

פרופ' יוסף ברנשטיין

x7729

05

erezron

בילינסקי אילון

פרופ' מוטי גיטיק

x7728

1R

eilonbil

בלכמן לב

פרופ' יבגני שוסטין

x7727

5R

levblech

בן אמו תום פרופ' מוטי גיטיק   5R tombenhamou
ברוך אור פרופ' דוד סודרי   צריף 3 orzokini
גוגל לאון פרופ' יואל שקולניצקי, פרופ' שי דקל     leong
גישבולינר ליאור פרופ' אסף שפירא x7436 6OS liorgis1

גליקזם עדי

פרופ' מיכאל סודין

 

513KP

adig

גנור יניב

פרופ' לאוניד פולטרוביץ

x7725

צריף 4

yanivgan

גורודצקי אופיר פרופ' ברי-סורוקר ליאור   2OS  

דור גל

פרופ' יוסף ברנשטיין

x7435

1OS

galdor

דיין יפתח פרופ' ברק וייס x7435 1OS iftahday

וקסמן עזרא

פרופ' זאב רודניק

 

3OS

ewaxman

חזן צחי פרופ' דוד סודרי   05 zahihaza
טנאי שירה פרופ' לב בוחובסקי, פרופ' לאוניד פולטרוביץ   513KP shiragea

כסלו אסף

פרופ' לאוניד פולטרוביץ

 

4OS

asafkisl

כרמון דן פרופ' זאב רודניק   513KP carmond
לונדנר איתי פרופ' אלכסנדר אולבסקי X9696 513KP itaylo

מוזיקנטוב יבגני

פרופ' יוסף ברנשטיין

 x7436

5OS

evgenym

מושקוביץ גיא

פרופ' אסף שפירא,פרופ' מיכאל קריבלביץ'

 

OS

guymoshk

מיכאלי פלג פרופ' מיכאל קריבלביץ' ופרופ' אסף נחמיאס   OS peleg.michaeli

נאור אלון

פרופ' מיכאל קריבלביץ'

 

OS

alonnaor

סטוג'סבג'ויק ווקסין פרופ' לאוניד פולטרוביץ   4OS vukasin

סמילנסקי יותם

פרופ' ליאור ברי-סורוקר

x7729

05

yotamsmi

ספינקה ינון

פרופ' רון פלד

x7435

OS

yinonspi

קירו אבנר

פרופ' מיכאל סודין

x7729

05

avnerefrak

קרוננברג גל פרופ' מיכאל קריבלביץ'   OS galkrone

רדז'וילובסקי לב

פרופ' יבגני שוסטין

x5372

חדר ישיבות שרייבר

levradzi

רוזן דניאל

פרופ' לאוניד פולטרוביץ

x7436

OS

danielr6

שוסטרמן מרק פרופ' ליאור ברי-סורוקר   2OS marks

שיכלמן קלרה

פרופ' נוגה אלון

 

OS

clarshk

תמם נתלי

פרופ' ברק וייס

x7729

05

natalita

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive