ברכות למקבלי התואר ד"ר בבית הספר למדעי המתמטיקה ד"ר עדי גליקזם וד"ר איתי לונדנר

בית הספר למדעי המתמטיקה

ברכות למקבלי התואר דוקטור החדשים

ברכות על קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" לתלמידינו הבאים:

 

ד"ר עדי גליקזם מהחוג למתמטיקה עיונית

 

נושא העבודה:        "פונקציות שלמות מדידות ושאלות נוספות"

 

בהנחיית:                פרופ' מיכאל סודין

 

תיאור עבודת הדוקטור של עדי:

 

Adi's PhD Thesis is a deep fusion of the ergodic theory with complex analysis. She studied 

non-trivial translation-invariant probability measures on the space of entire functions.

Their existence was discovered by Benjy Weiss several years ago, and his work raised

a number of intriguing and challenging questions. In her thesis Adi completely answered

some of them. One of her main results describes the minimal possible growth of entire functions 

in the support of such measures and answers the question asked by Benjy Weiss in his work.

 

 

ד"ר איתי לונדנר מהחוג למתמטיקה עיונית

 

נושא העבודה: "על סדרות ריס של אקספוננטים"

 

בהנחיית: פרופ' אלכסנדר אולבסקי

 

תיאור עבודת הדוקטור של איתי:

 

The doctorate thesis of Itay Londner concerns some problems in Fourier analysis on the circle group.

The main subject is:  to study the arithmetic properties of families of exponentials {e^ilt} ,l\in L , with integer frequencies , which

constitutes a Riesz sequence on a given set of positive measure.

 

More precisely : how long progression with given step must belong to L ?  Some sharp estimates on this problem are obtained in the thesis.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive