תקנון ומהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה" .B.Sc

עודכן: 20.07.2014

תקנון הלימודים לתואר בוגר אוניברסיטה

התקנות החלות על התלמיד הן אלה המופיעות בידיעון זה וכן בעדכונים שיתפרסמו במהלך השנה, חלקם באתר הבית באינטרנט. שינויים ותוספות יהיו תקפים מיד עם פרסומם, אלא אם כן צוין אחרת. בנוסף על תקנון הפקולטה, חל על התלמידים גם תקנון החוג/בית הספר בו הם לומדים. התקנונים הנ"ל מחייבים את כל התלמידים הלומדים באותה יחידה אקדמית, כולל תלמידים מפקולטות אחרות הלומדים ביחידה זו. במקרה של אי בהירות בנושאים תקנוניים ותנאי מעבר, יש לפנות אל ועדת ההוראה באמצעות מזכירות התלמידים. ועדה זו מוסמכת לטפל בנושאים אלה ולאשר חריגות.

 

מהלך הלימודים

סדרי לימודים ותנאי מעבר משנה לשנה, מפורטים בפרקים הדנים במהלך הלימודים בחוגים השונים.

 

לוח זמנים ללימודי תואר בוגר

משך הלימודים לתואר בוגר ביחידות השונות אינו אחיד.

מתכונת הלימודים הרגילה לתואר בוגר היא תכנית לימודים מלאה בת שלוש שנים (שישה סמסטרים). תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה היחידתית. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל, לכל היותר, ארכה לשנה אחת נוספת.

תלמיד המקבל אישור ללמוד לימודים חלקיים, היקף לימודיו לא יקטן מ- 50%. במקרה זה, על התלמיד לסיים את חובות שנה א' עד תום שנתיים מתחילת לימודיו. בבית הספר למדעי המתמטיקה ובבית הספר למדעי המחשב המגבלה היא שלושה סמסטרים.

בתכניות הלימודים הדו-חוגיות הן בפקולטה והן בתכניות עם פקולטות אחרות, עשויים הלימודים להימשך יותר משלוש שנים, עקב אילוצים הקשורים במערכת השעות.

 

תלמידים בשירות חובה 

תלמידים הלומדים בפקולטה במהלך שירותם הסדיר, ספירת שנות הלימוד תחל רק עם תום שירותם הצבאי. לימודיהם בזמן שירות חובה לא ייחשבו במניין שנות הלימוד. הגבלת משך הלימודים המצוינת לעיל, תחול עליהם רק לאחר תום שירותם הסדיר. כל זאת בכפוף לתקנות שכר לימוד.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>