ביה"ס לכימיה - מהלך הלימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

עודכן: 20.07.2014

יו"ר הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר:  פרופ' יורם כהן

נהלי הלימודים ועבודות המחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בבית הספר לכימיה כפופים ל"תקנון תלמידי מחקר" של אוניברסיטת תל-אביב, ולתקנון היחידתי.

מועמד יתקבל ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" לאחד משני המסלולים - המסלול הרגיל או המסלול הישיר.

 

 

מהלך הלימודים והמחקר

תכנית לימודים 

הוועדה היחידתית מאשרת לכל תלמיד תכנית לימודים.

תלמיד אשר השלים בלימודי התואר מוסמך מכסת קורסים של 28 ש"ס יחויב במכסה של 18 ש"ס סך הכל.

תלמיד שהשלים בלימודיו לתואר מוסמך פחות מ- 28  ש"ס יחויב בהשלמה עד לסך 46 ש"ס בשני התארים. תלמיד חייב להיבחן בקורס בטיחות בתואר מתקדם.

 

דו"ח התקדמות שנתי

על התלמיד להגיש מידי שנה דו"ח על התקדמותו בעבודה המחקרית. האחריות להגשת דו"ח ההתקדמות בזמן היא על התלמיד. תלמיד שלא הגיש את הדו"ח בזמן, ולא פנה לוועדת תלמידי מחקר לבקשת אורכה - יופסק לו תשלום המלגה.

 

משך הלימודים

על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך 5 שנים מהמועד שבו התקבל כמועמד. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר. חריגה מפרקי זמן אלה טעונה אישור מיוחד.

הוחלף נושא המחקר או הרכב ההנחיה, יוארך משך עבודת המחקר לפרק זמן נוסף.

 

עבודת הדוקטור ושיפוטה

שיפוט עבודת הדוקטור יכלול הגנה על התזה בעל פה בפני ועדת שופטים.

 

הגשה ומתכונת

עם סיום הלימודים יגיש התלמיד את החיבור באישור המנחה לוועדה היחידתית. הוועדה תמנה ועדת שופטים אשר תחווה דעה על העבודה. בתום ההגנה בעל פה על עבודת הדוקטור, תעביר ועדת השופטים המלצותיה לוועדה היחידתית ולאישור סופי של הוועדה האוניברסיטאית.

 

הענקת תואר

תלמיד זכאי לשאת את התואר "דוקטור לפילוסופיה" עם תום הליכי השיפוט. התואר יוענק בטקס כלל-אוניברסיטאי המתקיים אחת לשנה.

 

מלגות קיום ושכר הוראה

תלמיד המעוניין בקבלת מלגה יפנה את הבקשה מייד לאחר קבלתו אל מזכירות בית הספר לכימיה.

מלגת קיום, במידה ותאושר, תוענק למשך 4 שנות לימוד לכל היותר לתלמיד שסיים תואר שני ו-5 שנים במסלול הישיר. המלגה תינתן מדי חודש.

התשלומים צמודים למדד יוקר המחיה.

סכומי המלגות (נכון לחודש מאי 2013):

רמה ג' (תלמיד שלב א')  -    4,301 ש"ח לחודש;

רמה ד' (תלמיד שלב ב')  -     4,933 ש"ח לחודש.

בנוסף למלגות קיום, תוענקנה מלגות על פי קריטריונים של מצב כלכלי, הצטיינות בלימודים  וכדומה.

שכר תמורת הדרכה ותרגול, על פי צרכי בית הספר, ישולם מדי חודש.

 

שכר לימוד

תלמיד המקבל מלגת קיום, זכאי לפרס לימודים למימון שכר הלימוד. עם זאת, חייב המועמד להסדיר את התשלומים הנלווים לשכר הלימוד במועד.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>