רישום לקורסים ונוהל פטורים

עודכן: 20.07.2014

כנסים/רישום לקורסים

לפני פתיחת שנת הלימודים עורכת הפקולטה כנסים לקראת הרישום לקורסים. הודעה על מועדי הכנסים ותאריכי הרישום נשלחת לתלמידים חדשים ולתלמידים ממשיכים. בכנסים יימסרו פרטים אודות תכניות הלימודים וסדרי הרישום לקורסים, ותינתן אפשרות לבירורים ולשאלות.

הרישום לקורסים בכל חוגי הפקולטה מתבצע בשיטת ה"מכרז" ("בידינג"), באמצעות האינטרנט.

סדרי הרישום עשויים להשתנות מסמסטר לסמסטר, לכן מומלץ לעקוב אחר המתפרסם באתר ובדואר האלקטרוני לפני כל תקופת רישום.

 

תקנות הרישום לקורסים

 1. תלמיד שהתקבל לאחד מחוגי הפקולטה, ייחשב כתלמיד בחוג רק לאחר שנרשם  לקורסים.
 2. הוספה ידנית של שם התלמיד ברשימת הנוכחות על ידי המורה בקורס, אינה תחליף לרישום לקורס ואינה בגדר אישור לרישום לקורס.
 3. בקורס בו יש שיעור ותרגיל, על התלמיד להירשם גם לשיעור וגם לתרגיל.
 4. בקורסים בהם יש מספר קבוצות מקבילות, ניתן להירשם לקבוצת שיעור אחת בלבד ולקבוצת תרגיל אחת בלבד, השייכת לקבוצת השיעור.
 5. תלמיד שהשתתף בקורס אליו לא נרשם, לא יהיה זכאי להיבחן בבחינת סיום הקורס. אם ייבחן, ציונו לא יוכר.
 6. רישום חוזר לקורס אפשרי רק במקרה של כישלון בקורס.
 7. רישום חוזר לקורס לצורך שיפור ציון, יתאפשר במקרים מיוחדים רק באישור ועדת ההוראה.
 8. בעת הרישום לקורסים, יש לוודא שאין חפיפה של יותר משעה בין שיעורים בפקולטה וביחידות אחרות. על חפיפה של יותר משעה יש לבקש אישור מוועדת ההוראה. באם יבוצע רישום כזה, יבוטל אחד השיעורים. בנוסף, יש לוודא שאין חפיפה בין בחינות. לא יאושר מועד מיוחד בגין חפיפה.
 9. רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם ובתנאי המעבר משנה לשנה. תלמיד שנרשם לקורס שאינו רשאי ללמוד בו, יבוטל רישומו לקורס. גם אם נבחן וקיבל ציון, ציונו לא יוכר.  
 10. תנאי לרישום לקורס עם דרישת קדם הוא רישום והשתתפות בקורס שמהווה את דרישת הקדם. במידה ולא יתקבלו ציונים עד למועד הרישום, יהיה הרישום לקורס המתקדם על תנאי, ויבוטל אם התלמיד לא ישיג ציון עובר בקורס שהיווה את דרישת הקדם.
 11. רישום מאוחר ושינויים במערכת ייעשו במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר. תאריכים מדויקים יפורסמו.
 12. ביטול רישום לקורס ייעשה על ידי התלמיד באמצעות האינטרנט עד תום השבוע השני לתחילת כל סמסטר. בשבוע השלישי ייעשה הביטול בתשלום. תלמיד שלא נבחן בקורס אליו נרשם ולא הודיע על ביטול השתתפותו בקורס במועד, יהיה דינו כדין "נכשל".
 13. האחריות על עומס שעות הלימוד ועל העמידה בדרישות הקדם מוטלת על התלמיד.


רישום לקורסים בפקולטות אחרות

תלמיד בפקולטה הנרשם לקורס בפקולטה אחרת, חייב לעמוד גם בדרישות הפקולטה בה נלמד הקורס, בכל הקשור לנוכחות בשיעורים, למטלות שונות ולבחינה בקורס.

מידע על מועדי רישום מתפרסם באתרי היחידות השונות. הרישום מתבצע ביחידה בה נלמד הקורס. את טופס ההפניה ניתן להוריד באתר הפקולטה - טופס רישום לקורסי בחירה מפקולטה אחרת בתואר ראשון.

 

אימות רישום

במזכירות הפקולטה ובאינטרנט, ניתן לקבל רשומת לימודים פנימית המפרטת את מצבו האקדמי של התלמיד: קורסים אליהם נרשם, קורסים אותם למד והציונים שהשיג בהם.

רשומת הלימודים נועדה לאמת את נכונות הפרטים שהוזנו למחשב ולאפשר לתלמידים לתקן טעויות. בכל מקרה של טעות או חשש לטעות, יש לפנות בהקדם למזכירות תלמידים לצורך עדכון ותיקון.

 

עם תום עונת הרישום לקורסים יש להוציא תדפיס של מערכת השעות הסופית באינטרנט.

 

 

חובות התלמיד בקורס

 1. התלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים, ובמיוחד בתרגילים, בסמינרים, במעבדות ובסדנאות.        
 2. רישום הנוכחות נערך על פי הנהלים הפנימיים של כל יחידת לימוד. אם תלמיד נעדר או לא השתתף   בשיעור המחייב השתתפות פעילה, רשאי המורה לדווח כי הנ"ל אינו עומד בחובות הקורס.
 3. הגשת תרגילים היא חובה.
 4. תלמיד יורשה לגשת לבחינת סוף קורס רק אם יעמוד בכל חובות הקורס: נוכחות, השתתפות    פעילה, הגשת תרגילים ומטלות נוספות שהוגדרו כחלק מחובותיו בקורס.
 5. קורס אליו רשומים פחות מארבעה תלמידים, יוכל להילמד במתכונת "קריאה מודרכת" באישור ועדת   ההוראה. במקרה זה, על התלמידים לשמור על קשר קבוע עם המורה.

 

נוהל פטורים

 1. תלמיד שלמד במוסד אקדמי מוכר לתואר "בוגר אוניברסיטה" ולא סיים שם את לימודיו, ומעוניין להמשיך את לימודיו לתואר באוניברסיטת תל-אביב, חייב לעמוד במלוא תכנית הלימודים.
 2. תלמיד כנ"ל, המעוניין בפטור מקורסים על סמך לימודים אקדמיים קודמים במוסד מוכר, רשאי להגיש לוועדת ההוראה בקשה לפטור.
 3. בכל מקרה, כל תלמיד חייב ללמוד לפחות שליש מתכנית הלימודים של החוג ולא פחות משנת לימודים אחת. לפיכך, הפטור המרבי הוא משני שליש של התכנית.
 4. הקורסים שבגינם אושר פטור, יוכרו רק כאשר התלמיד יסיים את לימודיו לתואר, כחוק.
 5. זכאות לקבל תואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות/הצטיינות יתרה, לתלמיד אוניברסיטת תל-אביב שקיבל פטור מחלק מהקורסים על סמך לימודים במוסד אקדמי מוכר, תתקיים רק באישור ועדת ההוראה, כל מקרה לגופו של עניין. הזכאות תיבדק רק אם התלמיד למד באוניברסיטת תל-אביב לפחות מחצית ממכסת השעות לתואר, וממוצע ציוניו בכל המוסדות האקדמיים בהם למד, יעמוד בקריטריונים של זכאות זו.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>