ביה"ס לכימיה - מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

עודכן: 28.08.2018

מהלך והלימודים

יו"ר ועדת תואר שני: פרופ' משה קול

יועץ לכימיה אורגנית: פרופ' שמואל כרמלי

יועץ לכימיה פיזיקלית ולאלקטרוכימיה: פרופ' מיכאל אורבך

יועץ לפיזיקה כימית: פרופ' עודד הוד

יועץ לחומרים וננו-טכנולוגיות: פרופ' עודד הוד

 

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה, נמשכים בדרך כלל שנתיים. במקרים חריגים ובאישור מיוחד של ועדת ההוראה ניתן להאריך את הלימודים עד שנה אחת נוספת. הלימודים כוללים קורסים בהיקף של 28 שעות סמסטריאליות ועבודת מחקר באחד מתחומי הכימיה.

 

תחומי ההתמחות

לימודי ההתמחות בבית הספר לכימיה מתקיימים בארבעה מסלולים:

 1. כימיה אורגנית וביו-אורגנית
 2. כימיה פיזיקלית ואלקטרוכימיה
 3. פיזיקה כימית
 4. חומרים וננוטכנולוגיות

 

כימיה אורגנית וביו-אורגנית

 • כימיה אורגנית פיזיקלית וביופיזיקלית - כימיה סופראמולקולרית ומדידות דיפוזיה באמצעות NMR של מערכות סופראמולקולריות. פיתוח שיטות .M.R.I המבוססות על מדידות דיפוזיה במערכות חיות. .M.R.I של מערכת העצבים המרכזית
 • חומרי טבע - בידוד וקביעת מבנה של חומרי טבע פעילים ביולוגית מאורגניזמים ימיים ומציאנובקטריה. ביוסינתזה של חומרי טבע בציאנובקטריה. מחקר מבנה/פעילות של חומרי טבע. כימיה אקולוגית
 • כימיה של תרכובות אורגנו-מתכתיות - מחקר בסיסי ויישומי בקטליזה. קטליזטורים לפילמור אוליפינים ולקטאט
 • כימיה סופראמולקולרית מתכתית
 • סינתזה ביואורגנית - שימוש בנוגדנים לקטליזה של ריאקציות כימיות (Catalytic Antibodies)
 • פולימרים ודנדרימרים פריקים, מערכות חדשות להכוונת תרופות
 • סינתזה של חומרים "חכמים"
 • כימיה של פלואור - פיתוח שיטות פלואורינציה חדישות של תרכובות אורגניות
 • כימיה קומבינטורית
 • אלקטרוניקה מולקולארית
 • קטליזה אסימטרית, פולימרים כירליים וכימיה ירוקה
 • סינתזה של סוכרים
 • תרופות חדשות נגד סרטן
 • תרופות חדשות המבוססות על סוכרים
 • כימיה של פולרנים ותרופות מבוססות פולרנים (C60)
 • שימוש בתכנון מולקולרי לפיתוח חומרים חדשים.

 

כימיה פיזיקלית ואלקטרוכימיה

 • חיכוך על פני שטח - תיאוריה והדמיה: המחקר עוסק באחת הבעיות המרכזיות בכימיה ובפיזיקה של חומרים ומנגנונים של תהליכים דינמיים בסקאלות מוגבלות עם פוטנציאל להשלכות יישומיות חשובות
 • קריסטלוגרפיה של קרני X וכימיה מבנית: חקר מבנה ותנועה מולקולריים בגבישים, איפיון תרכובות אורגנו-מתכתיות וחומרי טבע חדשים, חקר תופעות אינקלוזיה ושיטות הפרדה בעזרתם. כימיה סופראמולקולרית, הנדסה גבישית, כימיה קלטרטית
 • תהודה מגנטית גרעינית: פיתוח שיטות חדשות לספקטרוסקופיה (N.M.R.) והדמיה (M.R.I.). שימושים לקביעת מבנה של מולקולות ביולוגיות, מטבוליזם ברקמות חיות, מחקר לשימור הלב ומנגנוני פעולה של כימותרפיה של סרטן. שימוש ב-.Solid State N.M.R לקביעת המבנה של חלבונים וביופולימרים
 • ריאקציות אלקטרודיות, כימיה אלקטרואנליטית וציפויים אלקטרוליטיים במתכות פעילות 
 • תאי דלק, קטליזטורים וממברנות לתאי דלק
 • מנגנוני מוליכות בממיסים מעורבים, ובמוצקים מוליכי יונים 
 • מצברים וסוללות עתירי אנרגיה, משטחי ביניים, QCM.

 

פיזיקה כימית

 • מצבים אלקטרוניים, תהליכי רלקסציה, ריאקציות כימיות והעברת אנרגיה במולקולות ובפאזות מעובות (מוצקים ונוזלים)
 • מולקולות בשדות קרינה חזקים, תהליכים רב-פוטוניים ותופעות קוהרנטיות
 • חקר מולקולות בעזרת אלומות על-קוליות 
 • תהליכי העברת אלקטרונים
 • דינמיקה של פיזור מולקולרי ממשטחים ויישומים אנליטיים 
 • תיאוריה של תהליכים במערכות ביופיזיקליות
 • כימיה קוונטית וחישובי פיזור אלקטרוניים 
 • חישובים מולקולריים בשיטות רב-גופיות 
 • צברים אטומיים מולקולריים
 • חקר משטחים בשיטת מיקרוסקופיית השדה הקרוב  
 • הדמיה של מולקולות בודדות
 • ספקטרוסקופית טרה-הרץ של מולקולות בפזה גזית

 

חומרים וננוטכנולוגיות

 • אפיון חומרים בשיטות הבאות: EDS + TOF - SIMS, FEG-TEM, HRSEM, SEM, XPS, XRD, TGA, DSC
 • פיתוח חיישנים כימיים וביולוגיים, זיהוי חומרי נפץ, סמים ומחלות באמצעות ננו סנסורים     
 • ננו כימיה, הכנה ומניפולציה של ננו גבישים. תכונות אופטיות, אלקטרוניות ומגנטיות של ננו-גבישים, ננו-התקנים אלקטרוניים ומגנטיים
 • ממברנות וקטליזטורים לתאי דלק, אלקטרוליטים פולימריים, חומרי אנודות וקטודות חדשים  לסוללות ליתיום, מיקרו מצבר על שבב סיליקון 
 • משטחי ביניים, טריבולוגיה QCM
 • הנדסה גבישית, תכנון פולימרים גבישיים ויישומיהם
 • שיקוע מתכות ומסגיהם
 • תהליכים בפאזות מעובות ועל משטחים, דינמיקה של יונים באלקטרוליטים מוצקים ובממברנות ביולוגיות
 • אוליגומרים ופולימרים פונקציונליים לשימושים אלקטרוניים ואלקטרואופטיים 
 • מיקרוסקופית שדה קרוב של משטחים
 • מערכות קטליטיות לפלמור, הכנת מבנים והתקנים סופרא-מולקולריים, חומרים מזופורוזיביים ופוטוכרומיים
 • מערכות  על מולקולאריות 
 • תיאוריה וחישובים לתכונות מבניות, אלקטרוניות ומוליכות בננו חומרים
 • התקנים אלקטרונים המבוססים על מולקולה בודדת  
 • אלקטרוניקה מולקולרית

 

סדרי הלימודים

 1. מכסת שעות הלימוד לתואר היא 28 ש"ס. לימודי השלמה לא ייחשבו במכסת השעות הנ"ל.
 2. כל תלמיד, חייב למצוא מנחה ונושא לעבודת הגמר לפני תחילת לימודיו לתואר. בחירת הנושא מותנית בהסכמת המנחה ובאישור ועדת ההוראה. 
 3. תכנית הלימודים טעונה אישור של ועדת ההוראה של בית הספר. יש להגישה עד תחילת שנת הלימודים. כל מועמד הנרשם ללימודי תואר "מוסמך אוניברסיטה", יציין בעת הרשמתו את התחום שבו הוא מעוניין להתמחות. על התלמיד להחתים את יו"ר ועדת הוראה של תלמידי מחקר על טופס תכנית הלימודים.
  על התלמיד להשתתף באחד מהסמינרים המחלקתיים: נוכחות במשך ארבעה סמסטרים לפחות ומתן הרצאה אחת לפחות במהלך הלימודים. ההשתתפות בסמינר  שוות ערך ל- 4 ש"ס. שלושת הסמינרים הראשונים יהיו ללא  ציון ורק הסמינר האחרון, השקול אף הוא ל-1 ש"ס יהיה עם ציון. השתתפות ביותר מסמינר מחלקתי אחד לא תשוקלל במכסת השעות לתואר.
 4. ועדת ההוראה רשאית, לפי שיקוליה, להפסיק לימודיו של תלמיד, שנכשל בשני קורסים או יותר.
 5. רבים מקורסי הלימוד ניתנים בתדירות של אחת לשנתיים או יותר.
 6. התלמידים רשאים, באישור ועדת ההוראה, להשתתף בהיקף של עד 4 ש"ס בקורסים מתכניות הלימודים של חוגים אחרים בפקולטות למדעים מדויקים, למדעי החיים, רפואה והנדסה. 
 7. רק קורסי השלמה מתואר "בוגר אוניברסיטה" שבתחום התמחותו של הסטודנט, יאושרו וישוקללו במכסת השעות לתואר, בהיקף של עד 4 ש"ס בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל. תלמידים בחוג לכימיה אורגנית אשר לא למדו בתואר הבוגר את הקורסים "כימיה אורגנית מתקדמת" ו"כימיה אורגנית פיזיקלית" חייבים ללמוד אותם במהלך התואר מוסמך.
 8. ההשתתפות בקורסים שיש להם דרישות קדם מותנית בהשתתפות בקורסים המהווים דרישות קדם או בקורסים דומים להם ובתיאום עם היועץ. ראה ברשימת תכני הקורסים.
 9. שעת מעבדה נחשבת כחצי שעה לצורך מילוי מכסת השעות הנדרשות ולשקלול הציון.
 10. בשנת לימודיו הראשונה לתואר "מוסמך אוניברסיטה", חייב כל תלמיד להשתתף בקורס בטיחות ולסיימו בהצלחה. תלמיד אשר לא יסיים חובותיו בקורס עד תום השנה הראשונה כנ"ל, לא יוכל להמשיך בלימודיו בבית הספר לכימיה, אלא לאחר השלמת הקורס. לימוד הקורס אינו מעניק קרדיט.
 11. חובה על כל תלמיד לתואר מתקדם לחתום, לפני תחילת לימודיו, על טופס הצהרת בטיחות. ההצהרה דנה בחובת ציות להוראות הבטיחות הכלליות בבית הספר לכימיה, והייחודיות למעבדה בה הוא עובד. ההצהרה תהיה תקפה כל עוד נמשכים לימודי התלמיד. תלמיד שלא יחתום על הצהרה זו, יופסקו לימודיו מיידית.  כמו כן, חייב התלמיד להשתתף בקורס בטיחות בשנת לימודיו הראשונה.

 

הוראות בטיחות

ראה "הוראות הבטיחות" בפרק המבוא לתואר בוגר אוניברסיטה.

 

עבודת גמר

 1. כל תלמיד בלימודי התואר מוסמך, פרט לתלמידים העוברים למסלול הישיר לתואר דוקטור, חייב להגיש עבודת גמר.
 2. עבודת הגמר מתבצעת במסגרת בית הספר לכימיה. בעיבוד החומר המדעי וסיכומו צריכה לבוא לידי ביטוי יכולתו של התלמיד לחשיבה עצמאית, יכולתו לבצע מחקר בפועל וכושר הניתוח שלו בביצוע עבודת הגמר. ועדת ההוראה רשאית, על פי שיקוליה, להפסיק לימודיו של תלמיד אשר לא עמד בדרישות במסגרת לימודיו.

 

בחינת גמר

בחינת הגמר אמורה להשלים את עבודת הגמר בכך שהיא בודקת את בקיאות התלמיד בנושאים הקשורים בעבודת הגמר שלו. הבחינה נערכת על ידי ועדת בוחנים המתמנים על ידי ועדת ההוראה.

 

הציון הסופי

הציון הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בנוי מהמרכיבים הבאים:

ממוצע ציוני הקורסים - 40%

ציון עבודת הגמר - 40%

ציון בחינת הגמר - 20%

עיין גם בפרק על סדרי הלימודים והתקנות, ובתקנון הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה", המתפרסמים בפתחו של ידיעון זה.

 

מלגות קיום ושכר הוראה

מלגת קיום, במידה ותאושר, תוענק למשך 2 שנות לימוד לכל היותר. המלגה תינתן מדי חודש.

התשלומים צמודים למדד יוקר המחיה.

סכומי המלגות (נכון לחודש מאי 2013):

רמה א' (בשנת הלימודים הראשונה) - 2,282 ש"ח לחודש

רמה ב' (בשנת הלימודים השנייה) - 3,283 ש"ח לחודש

בנוסף למלגות קיום, תוענקנה מילגות על פי קריטריונים של מצב כלכלי, הצטיינות בלימודים  וכדומה.

שכר תמורת הדרכה ותרגול, על פי צרכי בית הספר, ישולם מדי חודש.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>