שירותים לתלמיד

עודכן: 28.08.2018

קבלת קהל

התלמידים מתבקשים לפנות אל מזכירות התלמידים במהלך שעות הקבלה. הדבר יסייע למתן שירות יעיל וענייני. יחד עם זאת מקרים דחופים יטופלו גם מחוץ לשעות הקבלה.

פניות אל ועדות ההוראה היחידתיות, יוגשו בכתב למזכירות התלמידים, או דרך אתר הבית של פניות לוועדת הוראה.

 

אישורים

 1. הגורם המפיק אישורים
  1. מדור תלמידים - המרכז למרשם (מת"כ)
   במדור מונפקים אישורים כלליים כגון היות המבקש/ת סטודנט/ית באוניברסיטת תל-אביב. יש לפנות למדור תלמידים במרכז למרשם, רח' קלצ'קין 25. 
   שעות הקבלה: ימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:00–09:00, ביום ג' בשעות 15:00–09:00.
  2. מזכירות התלמידים
   ניתן להזמין חלק מהאישורים המפורטים מטה באמצעות אתר הבית של הפקולטה. 
   חלק מהאישורים כרוכים בתשלום. הטיפול בבקשה אורך זמן מה, לפיכך מומלץ לפנות בבקשה שבועיים לפני המועד המבוקש לקבלת האישור.
    
 2. סוגי האישורים
  1. רשומת לימודים חיצונית 
   אישור זה, משקף את מצב לימודיו של התלמיד: המצב האקדמי, הישגים בלימודים ופירוט הקורסים אליהם הוא רשום. באישור כלולים כל הקורסים שהתלמיד למד מיום תחילת לימודיו בפקולטה בכל מסגרות הלימוד, וכל הציונים שקיבל (גם בקורסים שאינם חלק מתכנית הלימודים המחייבת). רשומת הלימודים כוללת גם הפסקת לימודים, מכל סיבה שהיא, אם הייתה/יש כזו.
   האישור כולל מידע מלא, לא ניתן להפיק אישור חלקי.
  2. רשומת לימודים פנימית  
   מפרטת את כל הקורסים שלמד התלמיד ואת ציוניהם. רשומה זו מיועדת לתלמיד לצורך ביקורת עצמית בלבד.
   ניתן להפיק את הרשומה הפנימית באמצעות תחנות ה"אוּנִיֶדָע" שברחבי הקמפוס.
  3. אישור זכאות לתואר  
   אישור זה ניתן לתלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר וקיבל ציון חיובי בכל הקורסים הנדרשים. תלמיד המעוניין באישור זכאות לתואר לשנת תשע"ד, יגיש בקשה באמצעות אתר הבית של הפקולטה במידע אישי לתלמיד: בקשה לסיום לימודים לא יאוחר מ- 7.3.2014.
   תוקף אישור הזכאות לתואר הינו ממועד הבחינה האחרונה או ממועד הגשת העבודה האחרונה. 
   פרטים על הליך זכאות לקבלת תואר בטקס השנתי הפקולטטי, ראה זכאות לתואר.
  4. בקשת ולת"ם (ועדה לתיאום שירות מילואים) 
   טפסי בקשה לדחיית/קיצור שירות מילואים, ניתנים להשגה בדקאנט הסטודנטים (בניין מיטשל קומות א', ב') ובמזכירות התלמידים. עם מילוי הפרטים בטופס, יעביר התלמיד את הבקשה למזכירות התלמידים לאישור ולחתימה ויעבירה להמשך הטיפול בדקאנט הסטודנטים. 
   תלמיד הנקרא לשירות מילואים, זכאי להגיש בקשה לדחייה ו/או לקיצור תקופת השירות. בדיוניה מביאה הוועדה לתיאום שירות מילואים (ולת"ם) בחשבון שיקולים בעלי אופי אקדמי בלבד (תכנית לימודיו/מועדי הבחינות של התלמיד).
   במזכירות תלמידים ניתן לעיין ב"נוהל פנייה לולת"ם".
   לאחר מילוי הפרטים בטפסים, יפנה התלמיד אל מזכירות התלמידים, לקבלת אישור על מערכת השעות ועל לוח הבחינות.
   במקרה של הגשת ערעור על החלטת ולת"ם, יש צורך גם באישור דקאנט הסטודנטים.
   על פי פקודת מטכ"ל 31.083, מוגדרת "שנה אקדמית" כתקופה שבין חודש אוקטובר של שנה מסוימת לבין חודש יולי של השנה העוקבת.

 

שירותי מידע

מענה קולי: האוניברסיטה מפעילה מערכת ממוחשבת של מענה קולי, אשר באמצעותה אפשר לקבל מידע עדכני, בכל שעות היממה, בנושאים כלליים כמו ענייני תלמידים, מלגות ואמצעי מימון, נושאי שכ"ל ומידע בנושאים אישיים כגון: ציוני קורסים, מצב החשבון בתשלומי שכ"ל והחזר כספי.

מס' הטלפון:  03-6428555. 
לכל תלמיד קוד סודי למענה הקולי.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>