ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה - מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

עודכן: 20.07.2014

קורסים, שעות ודרישות קדם

תכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" כוללת מחקר עיוני וניסויי בתחומים שיפורטו בהמשך.

 

בלימודי התואר השני קיימים מסלולי לימוד עם תיזה מחקרית בתחומים הבאים:

  1. פיזיקה עיונית, פיזיקה ניסויית, פיזיקה יישומית.

  2. חומרים וננו-טכנולוגיות.

 

תנאי קבלה

זכאים להירשם בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בפיזיקה או בתחום קרוב, בציון גמר 85 לפחות. למועמדים אשר ציון הגמר שלהם נע בטווח 84-80, ייערך ראיון אישי. הראיונות יחלו בחודש מאי. ועדת הקבלה רשאית להטיל על המועמדים לימודי השלמה או תנאים אחרים.

 

משך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה"

תלמיד לתואר מוסמך ישלים את חובותיו ויגיש את עבודת המוסמך תוך שנתיים, הארכת התקופה תאושר במקרים חריגים בלבד.

סה"כ שעות הלימוד הנדרשות לתואר הן 28 שעות סמסטריאליות (כולל קורסים, תרגילים, מעבדות וסמינריונים).

תכנית הלימודים של כל תלמיד תיקבע בהתייעצות עם היועץ בתחום המחקר של התלמיד ובאישור ועדת ההוראה.

 

יו"ר ועדת ההוראה ללימודי המשך - פרופ' י. רפאלי
יועץ לתלמידי פיזיקת החומר המעובה - פרופ' י. קנטור
יועץ לתלמידי אסטרונומיה ואסטרופיזיקה - פרופ' ע. לוינסון
יועץ לתלמידי פיזיקת החלקיקים - ד"ר  ג. בלע
יועץ לתלמידי חומרים וננו-טכנולוגיות - ד"ר רועי בק ברקאי

      

 

להלן פירוט תחומי הלימוד והמחקר בבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה:

 

אסטרונומיה ואסטרופיזיקה

המחקר בחוג לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה הוא עיוני ותצפיתי וכולל מגוון רחב של נושאים, החל מחיפוש ואפיון פלנטות ועד מבנה ותכונות היקום.

לרשות חברי החוג עומד מצפה הכוכבים של האוניברסיטה הממוקם במצפה רמון. המצפה מצויד בטלסקופ בעל קוטר של מטר ובציוד עזר מודרני. חברי החוג צופים במצפים בחו"ל, ביניהם מצפים בהוואי ובאריזונה ובמצפי חלל שונים.

 

פיזיקת החומר המעובה

המחקר בחוג לחומר מעובה כולל מחקר עיוני וניסיוי בפיזיקה של טמפרטורות נמוכות, על-מוליכות, פיזיקה בלחצים גבוהים, פיזיקה של מערכות ביולוגיות ואופטיקה. בנוסף יש לחוג מעבדה לייצור הליום נוזלי, מקרר קריוגני, מיקרוסקופים אלקטרוניים וספקטרומטר מודרני לקרני X.

 

פיזיקה של חלקיקים

המחקר בחוג לחלקיקים כולל מחקר ניסיוני ועיוני בפיזיקה של גרעינים ושל חלקיקים אלמנטריים.

הפעילות הניסיונית בתחום חלקיקים אלמנטריים מתבצעת במעבדות המובילות בעולם:

CERN  בג'נבה, DESY  בהמבורג. באוניברסיטת תל-אביב מעבדה לפיתוח ובדיקת גלאי חלקיקים ששמשה לבדיקת הגלאים שהותקנו בניסוי אטלס במאיץ LHC. כיום עובדת המעבדה על פיתוח טכנולגיות גילוי חדשניות. הקבוצה עוסקת בניתוח פיזיקלי של הנתונים הנאספים  במאיץ LHC.

כמו כן משתתפת הקבוצה בתכנון גלאים למאיץ העתידי International Linear Collider.

הניסויים בפיזיקה גרעינית מתבצעים במעבדות הטובות מסוגן בעולם: CERN בג'נבה, BNL, FNAL, TJNAF בארה"ב ו-TRIUMF בקנדה. לחוג יש בארץ מעבדה לבניית גלאים ומערכת מחשבים ואלקטרוניקה לקליטת נתונים וניתוחם. כמו כן מתבצע מחקר בשימוש בטכניקות גרעיניות ברפואה.

המחקר העיוני עוסק בכל ההיבטים של פיזיקת החלקיקים: מבנה הגרעין, פיזיקת הדרונים וכרומודינמיקה קוונטית, תכונות המודל הסטנדרטי, פיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי, תורת המיתרים וכבידה קוונטית. כמו כן מתבצעים בחוג מחקרים ביסודות תורת הקוונטים ואינפורמציה קוונטית ובחישוביות ביולוגית.

 

פיזיקה יישומית

מעבדות המחקר כוללות לייזרי CO2, לייזרים מוליכים למחצה, מערכות הדמייה באינפרא אדום, מערכות למיקרוסקופיה באינפרא אדום, ומערכות לספקטרוסקופיה מתקדמת. כמו כן ישנן מעבדות להכנת חומרים, לגידול גבישים ולאפיון תכונות של חומרים מוצקים ומעבדות לייצור סיבים אופטיים גבישיים.

 

פיזיקת חומרים וננו-טכנולוגיות

תכנית זו משותפת לפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר (ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה ולביה"ס לכימיה), לפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן, לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, לפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז ולמרכז לננו-מדעים וננו-טכנולוגיות. פרטים על תכנית הלימודים המלאה ניתן לקבל במזכירויות בתי הספר.

 

 

בניית תכנית הקורסים של התלמיד

  1. תכנית הקורסים תיבנה בהתייעצות עם המנחה והיועץ בתחום ההתמחות, ובאישורה של ועדת ההוראה. בכל שנת לימודים חייב הסטודנט להיפגש עם יועץ התחום לפחות פעם אחת ולקבל אשור בכתב לרשימת הקורסים שבחר.

  2. תלמידים הלומדים לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה" וחסרים להם קורסים הדרושים לתחום ההתמחות, יידרשו להשלים קורסים אלה, שלא ייחשבו במניין הקורסים הנדרשים לתואר מוסמך.

  3. תלמיד אשר מסיבה כלשהי (כגון, חיוב בלימודי השלמה מתואר בוגר), אין לו עדיין שיוך חוגי, ימנה לו יו"ר ועדת ההוראה יועץ מיוחד.

  4. בכל הקורסים בהם יש תרגילים, הגשת התרגילים היא חובה. תלמיד אשר לא יגיש מספר תרגילים כנדרש על ידי המורה, לא יורשה לגשת לבחינה בתום הקורס.

  5. לימודיו של תלמיד יופסקו אם נכשל בשני קורסים. ועדת ההוראה רשאית להפסיק, לפי שיקוליה, את לימודיו של תלמיד אשר נכשל בקורס אחד.

  6. קיימים בביה"ס הסדרים מיוחדים למשרתים בצה"ל, בסדיר ובקבע.

 

בחירת מנחה ועבודת גמר

תלמיד לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בפיזיקה חייב לבצע עבודת גמר ולכתוב תיזה המסכמת אותה. הגשת התיזה ואישורה היא אחד התנאים לקבלת התואר. העבודה תבוצע בהדרכתו של מנחה מבין אנשי הסגל של בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה באחד מתחומי ההתמחות בבית הספר . במקרים מיוחדים, ובאישור ועדת ההוראה, יכול להתמנות כמנחה גם חבר סגל מאוניברסיטת תל-אביב מחוץ לבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה. על התלמיד להתקשר עם מנחה ולבחור נושא לעבודת גמר עד סוף הסמסטר השני לתחילת לימודי התואר השני. תלמיד אשר לא ימצא מנחה עד המועד הנדרש, יופסקו לימודיו, אלא אם כן ועדת ההוראה אישרה לו ארכה.

נושא העבודה ומועד התחלתה טעונים אישור ועדת ההוראה. במהלך ביצוע העבודה, על התלמיד להוכיח מחשבה עצמאית וכושר עיבוד חומר מדעי וסיכומו. בסיום העבודה, על התלמיד לסכם אותה בעבודת גמר מודפסת, להרצות על העבודה במסגרת הסמינר החוגי ולהגישה לשיפוט ולאישור ועדת ההוראה. תלמידים שהינם חיילים חייבים לבחור מנחה בטרם סיימו 18 ש"ס ממכסת השעות לתואר.

 

כחלופה לכתיבת עבודת הגמר תתאפשר גם הגשת מאמרים המוגשים לפרסום בכתבי עט מקצועיים מוכרים. הגשת המאמרים תתאפשר באישור המנחה ובאישור ועדת ההוראה של ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה. למאמר הנכתב ע"י מספר מחברים, יוסיף התלמיד מבוא וסיכום בהיקף כולל של כ- 15 עמודים. בכל מקרה יצרף המנחה מכתב בו יציין את תרומתו של התלמיד למחקר ויאשר כי עבודת התלמיד עצמה שקולה בהיקפה ובאיכותה לעבודת גמר.

 

בחינת הגמר וציון סופי

עבודת הגמר תיבדק על ידי המנחה ושופטים שימונו ע"י ועדת הוראה, לאחר קבלת חוות הדעת של המנחה והשופטים על עבודת הגמר , תתקיים בחינת גמר בעל פה, אשר תכלול נושאים הקשורים בעבודת הגמר. בחינת הגמר לא תתקיים בטרם השלים התלמיד את כל חובותיו האקדמיים.

 

הציון הסופי יורכב כדלקמן:

ממוצע ציוני הקורסים  - 50%
ציון עבודת הגמר - 30%
ציון בחינת הגמר - 20%

 

 

על התלמיד לעיין גם בתקנון הלימודים הכללי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" המתפרסם במידע הכללי.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>